Cấu hình cho p89lpc9

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cấu hình cho p89lpc9
  • Windows 8 tích hợp nhiều trình điều khiển (driver) phần cứng giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt. Dù vậy, với các thiết bị phần cứng cũ để hệ thống hoạt động ổn định đòi hỏi người dùng cần có những lựa chọn riêng phù hợp. Nếu trong trường hợp hệ điều hành này không nhận ra những phần cứng cũ, người dùng cần phải cài bổ sung tùy theo cấu hình phần cứng cá nhân.

    pdf3p bibocumi31 07-03-2013 56 19   Download

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO SỬA LỖI PHẦN CỨNG

    pdf5p dohongpro 19-05-2011 212 121   Download

  • Cập nhật trình điều khiển (driver) thiết bị phần cứng có thể gây xung đột khiến hệ thống hoạt động không ổn định. Bài viết chia sẻ cách giải quyết lỗi phát sinh khi cài đặt driver phần cứng không tương thích. Cập nhật trình điều khiển (driver) thiết bị phần cứng mới thường giúp giải quyết vấn đề tương thích giữa phần cứng, bo mạch chủ và HĐH, hệ thống hoạt động ổn định hơn.

    pdf3p bibocumi4 19-09-2012 78 23   Download

Đồng bộ tài khoản