intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc báo cáo đánh giá môi trường

Xem 1-20 trên 47 kết quả Cấu trúc báo cáo đánh giá môi trường
 • Tài liệu tham khảo mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf5p vang_phanboi 31-07-2010 308 92   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án nhà máy nhiệt điện" nội dung gồm 7 chương giới thiệu tóm tắt dự án nhà máy nhiệt điện, thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực dự án nhà máy nhiệt điện, đánh giá tác động của dự án nhà máy nhiệt điện tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án nhà máy nhiệt điện đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, chương trình quản lý và quan trắc; giám sát môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng, cấu trúc của báo cáo đánh...

  pdf65p minhminhminh32 30-03-2014 196 50   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf6p vang_phanboi 31-07-2010 263 110   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf1p vang_phanboi 31-07-2010 191 38   Download

 • Cấu trúc và nội dung Báo cáo ĐTM này được xây dựng theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ và Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường để trình Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thẩm định và phê duyệt.

  doc65p tamthuy204 27-09-2018 43 5   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này gồm có 7 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu tóm tắt dự án nhà máy nhiệt điện; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực dự án nhà máy nhiệt điện; đánh giá tác động của dự án nhà máy nhiệt điện tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án nhà máy nhiệt điện đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; chương trình quản lý và quan trắc, giám sát môi trường; tham vấn ý kiến cộng đồng; cấu trúc của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  pdf65p kexauxi9 02-12-2019 40 5   Download

 • Nội dung chính của tài liệu này gồm có: Giới thiệu tóm tắt dự án sản xuất giấy và bột giấy; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án sản xuất giấy và bột giấy; đánh giá tác động của dự án sản xuất giấy và bột giấy tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án sản xuất giấy và bột giấy đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội; chương trình quản lý và quan trắc, giám sát môi trường; tham vấn ý kiến cộng đồng; giới thiệu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường...

  pdf135p kexauxi9 02-12-2019 31 4   Download

 • Bản hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp quy có liên quan khác. Bản hướng dẫn sẽ giới thiệu chi tiết các nội dung kỹ thuật cơ bản của một báo cáo ĐTM đối với dự án khai thác chế biến bauxit theo cấu trúc và yêu cầu về nội dung quy định tại phụ lục 4, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

  pdf53p kexauxi9 02-12-2019 15 2   Download

 • Dự thảo hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường xây dựng nhà máy đóng tàu được thực hiện trên cơ sở các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Phụ lục 4 Thông tư số 05/2008/TT- BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trong đó bao gồm quy định cụ thể về cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM.

  pdf141p kexauxi9 02-12-2019 19 1   Download

 • Từ các yêu cầu về nâng cao chất lượng cuộc sống, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đầu tư xây dựng “Khu dân cư Hà Đô” tại Phường Thới An, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở của người dân thành phố, đóng góp đáng kể vào kiến trúc cảnh quan thành phố, làm tăng thêm chất lượng môi trường sống cho người dân và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch đô thị của thành phố HCM hiện tại và tương lai.

  pdf193p lapduandautu 12-06-2018 80 21   Download

 • Giới thiệu tóm tắt dự án xử lý nước thải đô thị; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực dự án xử lý nước thải đô thị; đánh giá tác động của dự án xử lý nước thải đô thị tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án xử lý nước thải đô thị đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội; chương trình quản lý và quan trắc, giám sát môi trường; tham vấn ý kiến cộng đồng; giới thiệu cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM của dự án.

  pdf56p kexauxi9 02-12-2019 28 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Công văn đóng góp Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức có nhu cầu xác nhận đóng góp ý kiến cộng đồng...

  pdf3p oo_caito 31-12-2010 121 22   Download

 • Báo cáo chuyên đề "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)" trình bày cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 giới thiệu chung, phần 2 hướng dẫn quản lý các khu quản lý sinh quyển, phần 3 kết luận.

  ppt16p nguyenvantyenv 26-08-2014 74 8   Download

 • trong những năm gần đây, trên thị trường thế giới rất ưa chuộng sản phẩm chế biến từ măng tre, măng trúc dưới dạng đóng hộp, đóng túi. Trung Quốc,Đài Loan là những nước trồng rất nhiều tre để lấy măng thực phẩm, là mặt hàng đặc sản khan hiếm cung không đủ cầu. Nhu cầu sử dụng trên thị trường thế giới hàng năm tăng từ 18% đến 20% so với năm trước.

  pdf87p augi11 09-01-2012 145 58   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu hệ sinh thái rừng cao su tại xã Chàval huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam" với mục đích nghiên cứu nhằm: nắm được đặc điểm cấu trúc của quần xã, mối quan hệ giữa các loài và giữa quần xã với môi trường, nắm được sử khác nhau cơ bản giữa hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo.

  doc32p invitinh 28-11-2014 183 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đường vành đai iii hà nội, đoạn pháp vân - mai dịch”', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc81p kevotinh_2002 01-06-2013 232 81   Download

 • Bài tiểu luận: Cacbon monooxit trong không khí và khí thải, có cấu trúc nội dung gồm 5 chương: Chương 1 Mở đầu, chương 2 Phương pháp chuẩn bị mẫu, chương 3 Tổng quan về các phương pháp phân tích, chương 4 Phương pháp phân tích, chương 5 Đánh giá kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong từng chương.

  ppt37p thanhdien94mt 19-03-2014 474 78   Download

 • Đánh giá tài nguyên đất xây dựng phải dựa trên quan điểm địa chất công trình và địa chất môi trường. Theo quan điểm phát triển bền vững (PTBV) tài nguyên đất xây dựng khu vực thành phố Huế, để sử dụng hợp lý, tái tạo tài nguyên thiên nhiên kết hợp bảo vệ môi trường nói chung và môi trường địa chất (MTĐC) nói riêng, thì các hoạt động tự nhiên - kỹ thuật ảnh hưởng đến cấu trúc nền công trình phải phù hợp với quy luật tự nhiên. ...

  pdf10p phalinh15 12-08-2011 166 35   Download

 • Trong bài báo này, tác giả xin được trình bày kết quả việc phân tích đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương Động học chất điểm Vật lý 10 Nâng cao theo lý thuyết IRT (Item Response Theory) với sự hỗ trợ của phần mềm Vitesta. Phần mềm này không chỉ cho chúng ta những con số cụ thể, chính xác, nhanh chóng mà còn giúp cho người sử dụng có thể hình dung trực quan về câu hỏi trắc nghiệm, đề trắc nghiệm, năng lực của học sinh và quan hệ giữa các yếu tố đó dưới...

  pdf7p coxetuanloc 09-01-2013 111 26   Download

 • (Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 2005-2006) Về hoạt động tín dụng cũng không ngừng được mở rộng, bên cạnh nhiệm vụ giữ vững khách hàng truyền thống.Ngân hàng luôn tìm kiếm cho mình những khách hàng mới , dự án mới có hiệu quả để đầu tư.Do đó tình hình cho vay đã tăng trưởng mạnh mẽ thể hiện qua các chỉ tiêu: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ bình quân, nợ quá hạn bình quân. Doanh số cho vay: đến ngày 31/12/2006 doanh số đạt mức cho vay 3.877.892,4...

  pdf15p lavie5 28-07-2011 68 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc báo cáo đánh giá môi trường
p_strCode=cautrucbaocaodanhgiamoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2