Cấu trúc chương trình perl

Xem 1-4 trên 4 kết quả Cấu trúc chương trình perl
 • Perl là một ngôn ngữ lập trình nhỏ gọn được tạo nên bởi Larry Wall trong quá trình viết một báo cáo. Từ một tools để ứng dụng làm báo cáo, ông đã phát triển nó lên một tầm cao mới và từ đó ngôn ngứ lập trình Perl ra đời.

  pdf53p buidoilan1 24-07-2012 240 112   Download

 • SIP là giao thức dạng Text sử dụng bộ ký tự ISO 10646 trong mã hoá UTF-8 (RFC 2279). Điều này tạo cho SIP tính linh hoạt, mở rộng và dễ thực thi các ngôn ngữ lập trình cấp cao như Java, Tol, Perl. Cú pháp của SIP gần giống với giao thức HTTP, nó cho phép dùng lại mã và đơn giản hóa sự liên kết của các máy phục vụ SIP với các máy phục vụ Web. Tuy nhiên, SIP không phải là một dạng mở rộng của HTTP. Khác với HTTP, SIP có thể sử dụng giao...

  pdf11p minhloi7733 08-09-2010 198 89   Download

 • Chúng tôi bắt đầu chương này bằng cách khai thác các cấu trúc cơ bản của Perl. Chúng tôi bao gồm báo cáo, tờ khai, biểu hiện, và các khối. Chúng tôi nhìn cụ thể tại các cơ sở cung cấp bởi các khối. Chúng tôi bao gồm báo cáo có điều kiện Perl, nếu khác, elsif, và trừ khi. Chúng tôi cũng nhìn vào chi tiết làm thế nào

  pdf120p kimku13 24-10-2011 32 6   Download

 • C.Ứng dụng vào lập trình. Ở phần trên, chúng ta đã đưa ra những chủ điểm cơ bản về Perl, và bây giờ chúng ta sẽ xét đến những thành phần cấu trúc nên một chương trình Perl. I.Biểu thức chính

  doc7p samsara69 15-04-2011 133 4   Download

Đồng bộ tài khoản