intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Xem 1-20 trên 2704 kết quả Cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết trình bày phân tích tài liệu địa vật lý có được, chủ yếu là trọng lực vệ tinh và cắt lớn sóng địa chấn, nhằm phát hiện và nghiên cứu đặc trưng cấu trúc đứt gãy sâu; Đánh giá sơ bộ mức độ hoạt động động đất của các đới đứt gãy sâu làn cơ sở cho việc dự báo nguồn động đất gây sóng thần khu vực Biển Đông.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Từ cặn chiết n-hexan quả cây Trâu cổ (Ficus pumila L., Moraceae) hai hợp chất steroid b-sitosterol (1) and b-sitosterol acetat (2) đã được xác định. Cấu trúc của các hợp chất được phân lập này được xác định dựa vào các dữ liệu phổ bao gồm phổ khối lượng, hồng ngoại, cộng hưởng từ hạt nhân proton, cộng hưởng từ hạt nhân C-13, phổ DEPT và so sánh với tài liệu tham khảo.

  pdf6p vistephenhawking 20-04-2022 4 0   Download

 • Công nghệ dữ liệu (Big data), học máy, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu) được tiếp tục phát triển, đã trở nên hiệu quả hơn và được áp dụng rộng rãi hơn trong các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Mục đích chính của bài viết này cung cấp một số khái niệm cơ bản và bước đầu làm rõ vì sao “chuyển đổi số” đang là chủ đề quan trọng hiện nay của cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf13p vithales 20-04-2022 9 0   Download

 • Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu của hoạt động thông tin - thư viện (TTTV) trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Phân tích các đặc điểm cơ bản của nguồn tin trong cuộc CMCN 4.0, đặc biệt là phân tích mối quan hệ dữ liệu rất phức tạp của các tài liệu cấu thành Dữ liệu lớn, làm cơ sở thiết lập các thuật toán giải quyết các vấn đề liên quan tới trắc lượng thư mục, đánh giá khoa học.

  pdf13p vithales 20-04-2022 8 0   Download

 • tiếp cận hướng cấu trúc đề cập đến xác định yêu cầu và nội dung khảo sát, các phương pháp khảo sát truyền thống và hiện đại, các phương pháp mô hình hóa hệ thống, lược đồ dòng dữ liệu, các bước thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p redrose24 21-04-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở dữ liệu: Phần 1 có nội dung gồm các bài thực hành giúp bạn nắm vững kiến thức về cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu; các kiểu dữ liệu, tạo và sửa đổi cấu trúc bảng; truy vấn cơ bản; các hàm xử lý của MySQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p hanthienngao 15-04-2022 5 2   Download

 • Kinh tế sinh học; Kinh tế tuần hoàn; Kinh tế xanh; Bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và phân tích dữ liệu khảo sát tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Việt Nam và đề xuất khung năng lực dành cho cán bộ nghiên cứu.

  pdf15p viplato 05-04-2022 3 0   Download

 • Tài liệu "Công thức môn Tài chính doanh nghiệp" thông tin đến bạn các công thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định - vốn lưu động của doanh nghiệp; dự báo nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ số đặc trưng; phân tích phương trình Dupont; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; phân tích dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p flynn_beret 04-04-2022 16 1   Download

 • Trên cơ sở bộ chương trình khung của Tổng cục dạy nghề – Bộ LĐTB-XH ban hành áp dụng đào tạo các ngành nghề, các tác giả tiến hành biên soạn cuốn giáo trình này. Giáo trình “Kỹ năng giao tiếp” có thể giúp những người làm việc trong lĩnh vực khách sạn du lịch nghiên cứu, làm tài liệu tra khảo khi cần thiết và tính hữu ích lớn nhất là phục vụ nghề nghiệp. Nội dung giáo trình gồm có 3 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p cucngoainhan8 14-03-2022 5 0   Download

 • Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2): Phần 1 có nội dung trình bày về giới thiệu ASP.NET; .NET Framework và cấu trúc trang ASP.NET; xây dựng trang ASP.NET; application, response, request, session và các đối tượng khác trong ASP.NET; biến, hàm, thủ tục, tham số và khai báo chèn tập tin; điều khiển trên trình chủ; điều khiển kiểm tra dữ liệu nhập trên trình chủ; điều khiển Web Form; đối tượng ADO.NET; đối tượng DataReader, DataAdapter, DataSet, DataTable, DataView;...

  pdf405p linyanjun_2408 24-03-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Multimedia có cấu trúc như sau: Chương I Giới thiệu chung về truyền thông đa phương tiện, Chương II Một số dữ liệu chương trình phần mềm đa phương tiện, Chương III Ứng dụng Đa phương tiện - Chương trình phần mềm Proshow Producer, Chương IV Ứng dụng phần mềm quay video và chụp hình Cyberlink Youcam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p cucngoainhan8 15-03-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Lập trình PLC S7-200 với mục tiêu giúp các bạn có thể khái quát được một số đặc trưng cơ bản của PLC; Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập tình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cở nhỏ khác; Trình bày được một số ứng dụng của PLC trong thực tế.

  pdf74p caphesuadathemtieu 02-03-2022 10 4   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đề xuất một giải pháp ứng dụng mạng học sâu LSTM (long short-term memory) để dự báo sản lượng và doanh thu điện thương phẩm của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2050. Mô hình dự báo này được so sánh với hàm dự báo toán học tuyến tính thường dùng và giá trị dự báo về sản lượng điện trong Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

  pdf9p vikissinger 03-03-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 trình bày về các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. Các thuật toán này cùng với các kỹ thuật được sử dụng trong đó được coi là các kỹ thuật cơ sở cho lập trình máy tính. Các thuật toán được xem xét bao gồm các lớp thuật toán đơn giản và cả các thuật toán cài đặt phức tạp nhưng có thời gian thực hiện tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf94p chenlinong_0310 23-02-2022 3 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2016): Phần 1 trình bày khái niệm và định nghĩa cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Một số mô hình thuật toán kinh điển ứng dụng trong Công nghệ Thông tin; Trình bày về các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm; Các kiểu dữ liệu tuyến tính (ngăn xếp, hàng đợi và danh sách liên kết);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf128p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc dữ liệu kiểu mảng, các thao tác đối với mảng, mảng và đối của hàm, xâu kí tự (string), kiểu dữ liệu Con trỏ, đối của hàm main(); dữ liệu kiểu tệp, thâm nhập vào thư viện chuẩn, xử lý lỗi - Stderr và Exit; đọc và ghi file bằng fread, fwrite; đọc và ghi file bằng fscanf, fprintf;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p chenlinong_0310 23-02-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc lệnh, lệnh điều kiện, toán tử so sánh; thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển; các thành phần giao diện cơ bản trong Window; mảng, làm việc với các phần tử trong mảng; VB.NET kết nối cơ sở dữ liệu dùng ADO.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p chenlinong_0310 23-02-2022 2 1   Download

 • "Bài giảng Tin học cơ sở 3" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; các thao tác đối với tệp tin cơ sở dữ liệu; sử dụng ngôn ngữ visual basic for application; sử dụng đối tượng DoCmd; cấu trúc điều khiển chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p chenlinong_0310 23-02-2022 3 1   Download

 • Nội dung của tài liệu bao gồm 4 chương, trình bày cụ thể như sau: Cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu; Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu phần 2 dưới đây.

  pdf80p hoathachthao090 25-02-2022 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc cơ sở dữ liệu
p_strCode=cautruccosodulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2