intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc của soap

Xem 1-6 trên 6 kết quả Cấu trúc của soap
 • Tổng quan về dịch vụ Web: giới thiệu về XML, các khái niệm cơ bản về dịch vụ Web bao gồm các chuẩn và các giao thức như SOAP, WSDL Trình bày ngôn ngữ BPEL: nghiên cứu về ngôn ngữ định nghĩa hành vi các tiến trình nghiệp vụ WSBPEL. Giải thích các khái niệm cơ bản, cấu trúc của một tiến trình WS-BPEL và các thành phần của ngôn ngữ. Tìm hiểu hệ thống đại lý phân phối: tập trung xây dựng hệ thống đại lý phân phối kết hợp và thay thế các dịch vụ Web bằng...

  pdf10p banhbeovodung 20-06-2013 60 7   Download

 • trình bày một cái nhìn tổng quan về công nghệ Web Service bao gồm các khái niệm, kiến trúc và hướng dẫn xây dựng một Web Service. Khóa luận sẽ phân tích các chuẩn cấu thành nên chồng giao thức của Web Service, bao gồm XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (web service Description Language) và UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Bên cạnh đó, khóa luận sẽ tìm hiểu về loại ứng dụng sử dụng công nghệ Web Service và các biện pháp bảo mật được áp dụng để đảm bảo an toàn cho một...

  pdf58p chieu_mua 25-08-2012 328 146   Download

 • Web services là một công nghệ đang trở nên phổ biến cho các ứng dụng tích hợp. Đây là công nghệ cho phép các ứng dụng kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua các chuẩn mà không cần quan tâm đến ứng dụng đó được xây dựng trên ngôn ngữ nào và thực thi trên môi trường nào.Công nghệ web servecies dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ, các ứng dụng được đóng gói, modul hóa các chức năng có thể được công bố như các dịch vụ và phục vụ cho tất cả những ứng dụng cần...

  pdf96p cancer23 21-08-2012 332 123   Download

 • Các yếu tố phụ xác định các loại cấu trúc mã hóa được mô tả. Nếu không cũng không phụ các yếu tố được quy định cụ thể, giá trị mặc ​​định là một mục tiêu điểm để các nội dung của cơ thể SOAP của tin nhắn. Các giá trị mục tiêu là một chuỗi xác định các đối tượng được mã hóa,

  pdf0p kennguyen9 11-11-2011 35 3   Download

 • Các phong bì SOAP là cấu trúc XML ngoài cùng xác định ranh giới của một tài liệu SOAP. Nó được biểu diễn như các yếu tố gốc và thường tuyên bố với cácSOAP cơ thể có chứa thịt hoặc tin nhắn yêu cầu SOAP. Cơ thể có phương pháp hoặc chức năng để thực hiện, các thông số để

  pdf25p kennguyen1 21-10-2011 38 3   Download

 • Trang 61 4.2.3.2 Cấu trúc phân tầng của Standard-based Security Info Exchange Platform Hình 4-2 – Cấu trúc phân tầng của Standard-based Security Info Exchange Platform. Tầng Trusted Communication Tầng này được xây dựng dựa trên các đặc tả: SOAP Foundation, WS-Security và WS-SecureConversation. WS-Security là thành phần chính hỗ trợ để xây dựng một tầng liên kết bền vững, đảm bảo các luồng thông tin được trao đổi một cách an toàn. • WS-Security được thiết kế một cách linh hoạt, được sử dụng như là nền tảng trong việc xây dựng nhiều mô hình bảo mật khác nhau, bao gồm Public Key...

  pdf27p caott3 20-05-2011 99 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc của soap
p_strCode=cautruccuasoap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2