intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc ngân hàng

Xem 1-20 trên 1981 kết quả Cấu trúc ngân hàng
 • Chuyên đề Tổ chức và cấu trúc ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính: ngân hàng và họat động kinh doanh của ngân hàng, tổ chức và quản trị của ngân hàng điển hình, ngân hàng quốc tế. Ngân hàng và các qui chế đặc thù dành cho ngân hàng, các đặc điểm của ngân hàng nhỏ.

  pdf27p wave_12 08-04-2014 160 19   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc ngân hàng: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á và hàm ý cho Việt Nam giới thiệu cơ sở lý thuyết về tái cấu trúc ngân hàng thương mại, hình thức tái cấu trúc ngân hàng thương mại, kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng thương mại ở một số quốc gia châu Á và gợi ý hữu ích cho ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

  pdf8p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 93 4   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc ngân hàng: Những vấn đề đặt ra bao gồm những nội dung về khi cạnh tranh thương hiệu mang lại hiệu ứng ngược, tái cấu trúc - nhu cầu cấp bách song vẫn chậm chạp, cẩn thận trong tái cấu trúc ngân hàng và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 71 3   Download

 • Bài viết Quản trị công ty trong tái cấu trúc ngân hàng trình bày về kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về QTTC trong ngân hàng trên thế giới; thực trạng QTTC tại Việt Nam và trong lĩnh vực ngân hàng; đề xuất những kiến nghị để quản trị ngân hàng tốt hơn.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 44 2   Download

 • 3. Vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương Tuy vào tình hình của mỗi nước mà ngân hàng trung ương có vị trí pháp lý khác nhau. Nhìn chung vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương hoặc là độc lập với Chính phủ hoặc là phụ thuộc chính phủ.

  ppt41p dove_12 10-06-2013 292 87   Download

 • Đề tài trình bày về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Thương Mại. Phân tích thực trạng và mức độ cạnh tranh hiện nay của các ngân hàng Thương Mại tại Việt Nam, nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Thương Mại liên doanh. Đồng thời, tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Thương Mại liên doanh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới....

  pdf107p lanlan38 03-04-2013 169 63   Download

 • Động cơ tái cấu trúc – Các vấn đề điển hình  Khủng hoảng tài chính kinh tế – Các vấn đề của khu vực  Nợ xấu gia tăng ( căng thẳng của khu vực thực và rủi ro quá mức đối với lĩnh vực bất động sản, ngoại hối, các doanh nghiệp thua lỗ (kể cả doanh nghiệp nhà nước), cho vay bên quen biết…..) đuổi rủi ro quá mức của các ngân hàng (nhanh, tăng .

  pdf15p trada85 22-01-2013 137 46   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế đang thực hiện tái cấu trúc ngân hàng, mà quản trị rủi ro tín dụng là một yêu cầu cấp bách và được ưu tiên chú trọng.

  pdf48p truongtien_03 10-03-2018 63 17   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm ra các mối tương quan, mối quan hệ giữa các hình thức tái cấu trúc NHTM theo Basel II, phân tích các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất khuyến nghị để NHTM Việt Nam có cấu trúc phù hợp với quy định của chuẩn mực Basel II.

  pdf57p truongtien_04 10-03-2018 88 16   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng của thị trường tài chính ngân hàng nhằm trình bày tổng quan về thị trường tài chính ngân hàng, tái cấu trúc ngân hàng, các nguyên nhân phải tái cấu trúc trong hệ thống ngân hàng. Kinh nghiệm và các giải pháp nhằm tái cấu trúc ngân hàng.

  pdf11p pink_12 26-05-2014 117 11   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu quá trình tái cáu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua áp dụng các mô hình DEA/SFA ba giai đoạn, mời các bạn tham khảo.

  pdf22p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 79 8   Download

 • Luận án tập trung vào nghiên cứu quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2007 đến 2015, kết hợp đánh giá cấu trúc tài chính khác nhau của hệ thống trước và trong giai đoạn thực hiện tái cấu trúc. Cụ thể hơn, nó xem xét các biện pháp tái cấu trúc có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của các ngân hàng thương mại và liệu quá trình tái cấu trúc trong giai đoạn mẫu có làm tăng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng hay không. Nó cũng khám phá hiệu quả của cải cách đối với cơ cấu và hiệu quả hoạt động của ngân hàng Việt Nam.

  doc22p dungmaithuy 18-09-2019 38 5   Download

 • Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của một số quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

  pdf7p vikakashi2711 21-05-2019 42 1   Download

 • Lợi ích nhóm có thể là một cản trở với hoạt động tái cơ cấu NH) do tình trạng sở hữu chéo, nhưng xử lý sự yếu kém của hệ thống NH là mệnh lệnh trong nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế. Tính đến nay, có lẽ việc mua bán và sáp nhập (M&A) ngành NH đang đạt được tính hiệu quả nhất định. Thành công của một số NH trong việc bán cổ phần đã tạo động lực cho các NH nhỏ hơn tiếp tục tính tới phương án M&A mạnh mẽ hơn. Đại diện Vietcombank cho biết, sau...

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 156 48   Download

 • Ngân hàng trung ương là cơ quan độc quyền phát hành tiền và thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nhằm ổn định giá trị tiền tệ góp phần đảm bào an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. .

  pdf40p tulip_12 14-01-2013 105 25   Download

 • phần 2 gồm các chương: chương 3 - cải cách cấu trúc: ngân hàng phát triển Đa phương, chương 4 - Ổn định tài chính: quỹ tiền tệ quốc tế. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf36p hpnguyen5 06-04-2018 35 3   Download

 • 1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/06/2010. 2. Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010. 3. Luật các công cụ chuyển nhượng ngày 29/11/2005 4. Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13/6/2012 5. Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 6. Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối. 7. Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN....

  doc4p gaugauvn 03-06-2013 340 107   Download

 • Lý do tái cấu trúc: Hệ thống ngân hàng rơi vào khủng hoảng, kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế-xã hội hoặc một ngân hàng lớn bị rơi vào khủng hoảng, có nguy cơ lan rộng ra toàn hệ thống. 1997-1998: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc… .“Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm Quốc tế và một số hàm ý về tƣ duy cho Việt Nam”

  pdf23p trada85 22-01-2013 225 84   Download

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại nhằm trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại, cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính trung gian với chứ c năng chính là huy động vốn để cho vay, trong những năm qua, hệ thống các NH TM ở nước ta đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội.

  pdf40p blue_12 12-05-2014 291 78   Download

 • Cơ sở lý thuyết về sáp nhập, hợp nhất và mua lại các ngân hàng thương mại, thực trạng sáp nhập, hợp nhất và mua lại của ngân hàng thương mại Việt Nam gần đây,... là những nội dung chính trong 3 phần của bài thuyết trình "Sáp nhập và mua lại các ngân hàng thương mại. Ý nghĩa đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

  ppt25p nhibui170594 22-11-2015 128 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1076 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc ngân hàng
p_strCode=cautrucnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2