intTypePromotion=3

Cấu trúc thích nghi

Xem 1-20 trên 186 kết quả Cấu trúc thích nghi
 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng thuật toán đa mô hình lọc bám quỹ đạo mục tiêu bay với thông tin ra đa được cập nhật từ nhiều nguồn. Trong đó, tập trung phân tích phương pháp đa mô hình nhằm ước lượng vị trí mục tiêu. Trình bày kết quả nghiên cứu chi tiết thuật toán đa mô hình có cấu trúc thích nghi và thuật toán lựa chọn mô hình có xác suất cao.

  pdf11p minhxaminhyeu4 15-07-2019 2 0   Download

 • Bài báo nêu lên phương pháp điều khiển kết hượp bền vững ( trượt)_ thích nghi ( ARC_ Adaptive Robust Control) để áp dụng vào điều khiển các hệ có tham số chuyển động, thích hợp cho các hệ phi tuyến hay các hệ có tham số không xác định, với mục đích xây dụng luật điều khiển để hệ đạt được sai lệch nhỏ nhất. Trên cơ sở lấy cấu trúc tay máy hai bậc tự do làm mô hình minh chứng, bộ điều khiển sẽ cho phép đánh giá một số chỉ tiêu của quá trình điều...

  pdf4p doxuan 05-08-2009 555 192   Download

 • Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các sinh vật tác động qua lại với môi trường bằng các dòng năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng nhất định đa dạng về loài và các chu trình vật chất.Tùy theo cấu trúc dinh dưỡng tạo nên sự đa dạng về loài, cao hay thấp, tạo nên chu trình tuần hoàn vật chất (chu trình tuần hoàn vật chất hiện nay hầu như chưa được khép kín vì dòng vật chất lấy ra không đem trả lại cho môi trường đó....

  pdf44p augi11 11-01-2012 125 37   Download

 • Các nhân tố chi phối sự hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật : a) Quá trình đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên b) Quá trình biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên c) Sự thay đổi của ngoại cảnh tác động trực tiếp lên cơ thể sinh vật

  pdf5p biodoc 24-05-2011 149 35   Download

 • " Thích nghi là quá trình thay đổi thông số và cấu trúc hay tác động điều khiển trên cơ sở lượng thông tin có được trong quá trình làm việc với mục đích được một trạng thái nhât định, thường là tối ưu khi thiếu lượng thông tin ban đầu cũng như khi điều kiện làm việc thay đổi" hay :

  pdf154p hahanhdhv 19-07-2012 105 27   Download

 • Chương 5: Chương trình mô phỏng chức năng điều chế thích nghi. Giao diện tham số khởi tạo hệ thống được mở ra có cấu trúc như sau. Để hiểu hoạt động của chương trình mô phỏng DATN trước tiên cần phải hiểu rõ các tham số khởi tạo hệ thống và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của hệ thống. Kích thước FFT: Biểu thị bằng nhãn ‘Kích thước FFT’, tham số này chính là số điểm FFT dùng trong một ký hiệu OFDM hay chính là độ dài ký hiệu OFDM.

  pdf9p caott6 22-05-2011 96 21   Download

 • . Đặt vấn đề, Như ta đã biết điều khiển thích nghi kinh điển đã có những thành công nhất định, song, với những đối tượng có tham số thường xuyên thay đổi (trong phạm vi nhất định) và nhất là đối, tượng phi tuyến mạnh (ví dụ: Cánh tay Robot 2 thanh nối) thì thích nghi kinh điển tỏ ra kém, hiệu quả. Ở bài báo này, sử dụng logic mờ để thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi trực tuyến, theo mô hình mẫu., 2.

  pdf79p la_lan23 15-04-2013 96 21   Download

 • Thích nghi là quá trình thay đổi thông số và cấu trúc hay tác động điều khiển trên cơ sở lượng thông tin có được trong quá trình làm việc với mục đích đạt được một trạng thái nhất định, thường là tối ưu khi thiếu lượng thông tin ban đầu cũng như khi điều kiện làm việc thay đổi”

  pdf0p huuhien1269 18-12-2013 44 14   Download

 • Bài báo đề xuất luật học để cập nhật các thông số điều chỉnh của ANFIS khi sử dụng hàm liên thuộc có dạng hình chuông cho các biến ngôn ngữ mờ ở đầu vào và các hệ số của các hàm tuyến tính ở đầu ra, sau đó để khẳng định cho tính đúng đắn của các luật điều chỉnh nói trên tiến hành ứng dụng ANFIS đóng vai trò là bộ điều chỉnh thông minh điều khiển thích nghi vị trí rôbôt hai khâu.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 51 13   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng bộ điều khiển PID thích nghi áp dụng để điều khiển đối tượng phi tuyến chưa biết trước tham số và cấu trúc. Bộ điều khiển PID được tổ chức dưới dạng một nơron tuyến tính mà ở đó ba trọng số kết nối của ba ngõ vào nơron tương ứng là bộ ba thông số Kp,Ki và Kd của bộ điều khiển.

  pdf10p sunshine_7 22-07-2013 47 8   Download

 • Cấu trúc điều kiện là một trong những cấu trúc mà ngữ nghĩa và ngữ pháp của nó tỏ ra thích hợp trong việc thực hiện hành vi ngôn ngữ gián tiếp. Trong hội thoại, thông qua ngữ cảnh và tình huống giao tiếp, một phát ngôn điều kiện trần thuật hoặc một phát ngôn điều kiện nghi vấn có thể được chuyển đổi thành một hành vi gián tiếp mà ở đó hành vi “cố hữu” của nó đã bị chuyển đổi sang một hành vi khác.

  pdf9p kaiyuan1121 21-08-2018 44 4   Download

 • Trong bài viết này, một bộ điều khiển thích nghi bền vững cho cánh tay robot được đưa ra. Bộ điều khiển có hai phần, một phần có cấu trúc tương tự như bộ điều khiển momen tính toán, trong đó có các thành phần danh định, phần còn lại là cấu trúc thích nghi đ của ma sát và nhiễu.

  pdf8p vimessi2711 02-04-2019 29 4   Download

 • Trong bài báo này, điều khiển kiểu trượt cho những công trình xây dựng sử dụng bộ giảm xóc MR (Magnetorheological) được đề xuất cho việc giảm rung của tòa nhàkhi có động. Đầu tiên, hệ thống điều khiển kiểu trượt gián tiếp cho những cấu trúc xây dựng được thiết kế.

  pdf14p thorthor1234 24-05-2018 7 1   Download

 • Việc ứng dụng tin học trong xử lý thông tin càng thúc đẩy yêu cầu phải chuẩn hoá công tác biên mục. Tiêu chuẩn ISBD chưa hoàn toàn thích nghi với cách xử lý tin học đối với các mô tả thư mục. Các phương pháp xử lý tin học đòi hỏi dữ liệu phải được cấu trúc hoá.

  pdf7p cumeo5000 06-08-2018 22 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài này thiết kế bộ điều khiển thích nghi dựa vào cấu trúc bộ điều khiển tuyến tính hóa hồi tiếp với luật điều khiển thích nghi được rút ra từ phân tích ổn định Lyapunov. Bộ điều khiển này được áp dụng để tối ưu hóa chuyển đổi năng lượng gió cho các SWES sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

  pdf49p thithizone3 30-07-2019 6 2   Download

 • Bài viết đề xuất một bộ điều khiển thích nghi bền vững cho rô bốt kiểu tay đôi dựa trên cấu trúc của điều khiển trượt bậc 2 (SOSMC). Kỹ thuật thích nghi tham chiếu mô hình (MRAC) được sử dụng để xây dựng một cơ cấu thích nghi từ đó ước lượng các tham số chưa biết của rô bốt.

  pdf7p vixuka2711 06-06-2019 3 0   Download

 • Nghiên cứu này phát triển một bộ điều khiển thích nghi trượt cho cầu trục trong trường hợp không biết khối lượng hàng và các yếu tố cản. Sử dụng hai tín hiệu vào gồm lực kéo xe con và lực nâng hàng, bộ điều khiển cùng lúc thực hiện bốn nhiệm vụ: dẫn động xe con, nâng hàng, giữ nhỏ góc lắc trong quá trình vận chuyển, và triệt tiêu hoàn toàn góc lắc hàng ở đích đến.

  pdf4p vixuka2711 06-06-2019 12 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu thuật toán thích nghi trong xử lý tín hiệu và triển khai mô phỏng trên phần mềm Matlab. Các kết quả nhận được cho thấy việc lựa chọn bước µ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của bộ lọc.

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 7 0   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp nâng cao chất lượng hệ truyền động bám góc sử dụng động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu (PMSM) công suất nhỏ ứng dụng cho một lớp các đối tượng bao gồm: truyền động khớp robot, trên các thiết bị di động, những thiết bị công nghiệp và quân sự mà ở đó đòi hỏi hệ thống phải có cấu trúc đơn giản, tiết kiệm năng lượng trên cơ sở áp dụng phương pháp điều khiển thích nghi modal kết hợp với bù các đặc tính tĩnh.

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 2 0   Download

 • Bài báo trình bày thuật toán tổng hợp bộ điều khiển cấu trúc biến đổi ASF-VSC cho hệ phi tuyến bất định trên cơ sở phân vùng trạng thái. Bên ngoài lớp biên của mặt trượt, bộ điều khiển vùng ngoài thích nghi tham số đa kháng nhiễu được đưa vào; bên trong lớp biên của mặt trượt, vùng chịu ảnh hưởng của chattering, bộ điều khiển vùng trong thích nghi tham số có một vi lượng kháng nhiễu vừa đủ được thay thế.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cấu trúc thích nghi
p_strCode=cautructhichnghi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản