intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng quản trị

Xem 1-20 trên 6519 kết quả Chất lượng quản trị
 • Khóa luận: Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II tại Ngân hàng TMCP Đại Á phòng giao dịch Tân Hiệp tiếp cận và nắm bắt được tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Á – Phòng giao dịch Tân Hiệp; phân tích được ưu và nhược điểm của công tácquản trị rủi ro tín dụng hiện tại, đánh giá mức độ ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng; đề ra giải pháp và kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao khả năng ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Á cũng như PGD ...

  pdf91p lexuanloi84 11-04-2013 158 18   Download

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP với mục tiêu đánh giá thực trạng tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh; phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt19p cuonghuyen0628 10-11-2015 103 14   Download

 • Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1 - Tổng quan về chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa. Chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa.

  pdf9p minhxaminhyeu 10-04-2019 36 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

  pdf16p thanhtrieung 05-09-2018 33 2   Download

 • Nghiên cứu phải được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng quản trị nhân sự các ngân hàng Thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề nhất thiết quan trọng được đặt ra: Nghiên cứu về quản trị nhân sự là nghiên cứu – khoa học công nghệ từ bên trong - bên ngoài ngân hàng và thông lệ quốc tế về sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam khi chính thức gia nhập WTO.

  pdf6p vimante2711 11-03-2020 20 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp tại Công ty than Nam Mẫu - Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam - VINACOMIN" là hoàn thiện công tác quản trị tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty than Nam Mẫu.

  pdf114p vimissouri2711 24-12-2020 8 1   Download

 • Trong thời đại ngày nay, khi sự phân công lao động trong sản xuất kinh doanh đã đến mức chi tiết, bao trùm mọi quá trình hoạt động, người ta khó thể hoàn tất công việc một cách hoàn hảo với chỉ nỗ lực của một cá nhân. Xu thế hợp tác, cùng nhau làm việc, cùng nhau giải quyết một khó khăn, vướng mắc thể hiện mọi nơi và trong mọi lĩnh vực, nhất là trong việc quản trị chất lượng sản phẩm......

  doc7p Ngocbui 16-04-2009 912 382   Download

 • Nội dung Tài liệu Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: Phần 2 gồm có: ISO 9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Quản trị chất lượng, quản trị chất lượng toàn diện - TQM, giới thiệu các tiêu chuẩn và quản lí chất lượng khác. Đây là Tài liệu được xem như giáo trình lý thuyết và thực hành đối với ngành Quản trị kinh doanh. Tác giả đã nghiên cứu cẩn thận Tài liệu nước ngoài, tham khảo các công trình trong nước, cùng với những kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các doanh nghiệp để thực hiện nên Tài liệu này. Mời các bạn tham khảo nội dung 2 phần Tài liệu.

  pdf181p uocvongxua02 19-05-2015 194 72   Download

 • Bài viết Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại nước ta điểm qua tình hình quản lý rủi ro và xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua; những nội dung cơ bản của Basel 2 liên quan đến QTRR ngân hàng và triển vọng áp dụng tại các TCTD tại Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 65 9   Download

 • Luận văn này nghiên cứu những vấn đề lý luận xung quanh việc quản trị rủi ro tín dụng của Agribank - Chi nhánh Thái Nguyên. Thông qua đó đưa ra hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của Agribank - Chi nhánh Thái Nguyên.

  pdf21p truongtien_04 10-03-2018 46 9   Download

 • Bài viết này phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại Chi nhánh Đông Á Bank Nha Trang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp như: (1) Hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; (2) Nâng cao chất lượng thẩm định; (3) Xây dựng quy trình phân tích, đánh giá, xếp loại khách hàng khoa học (4) Thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng; (5) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng và sự phối hợp giữa các bộ phận, nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh trong thời gian tới.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 61 7   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về quản trị rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến rủi ro và phân loại rủi ro; khái niệm và các nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng, quản trị hoạt động trong kinh doanh.

  pdf9p deja_vu6 02-04-2018 42 4   Download

 • Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu so sánh một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị và hành chính công của Quảng Nam và Phú Yên trên ba nội dung: Sự tham gia của người dân, công khai minh bạch, và chất lượng dịch vụ công. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ về vấn đề.

  pdf30p thaodien102 16-11-2015 74 3   Download

 • Chất lượng quản trị công ty (QTCT) đã được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn sau nhiều vụ sụp đổ lớn trên thế giới và tại Việt Nam như Enron, Worldcom, Vinashin có phần lớn nguyên nhân xuất phát từ QTCT. Vì vậy, QTCT được đánh giá tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám đốc (BGĐ), các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, giúp ích cho quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

  pdf6p vihercules2711 26-03-2019 24 2   Download

 • Nghiên cứu và phân tích môi trường để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, xây dựng khách hàng nội bộ, xây dựng hệ thống đánh giá và trả lương công bằng, xây dựng chính sách đãi ngộ người giỏi và xây dựng nền quản trị theo đức trị.

  pdf7p quaymax4 05-09-2018 33 1   Download

 • Tài liệu tham khảo kiến thức căn bản về môn quản trị chất lượng. Quan niệm chất lượng hướng vào người sản xuất:chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những sự biến động.

  pdf154p thanhliemit 16-12-2009 3442 1640   Download

 • Tài liệu tham khảo kiến thức căn bản về môn quản trị chất lượng. Quan niệm chất lượng hướng vào người sản xuất:Chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra. Quan niệm của ISO 9000:2000: Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính của thực thể đáp ứng các yêu cầu xác định và tiềm ẩn...

  ppt122p tangphuongkt 30-10-2010 1909 1097   Download

 • Hoạt động của ngân hàng có quan hệ mật thiết, hữu cơ với khách hàng và nền kinh tế thông qua quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, các hoạt động dịch vụ ngân hàng như huy động vốn, cho vay vốn, thanh toán và các hoạt động dịch vụ khác. Chính vì vậy, rủi ro đối với hoạt động ngân hàng rất đa dạng.....

  pdf122p matbuon_266 19-07-2012 320 133   Download

 • Đối tượng vật chất của quản trị chất lượng là sản phẩm. Do vậy việc nhận thức một cách đúng đắn về khái niệm sản phẩm là vô cùng quan trọng, để từ đó có thể đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mời các bạn tham khảo tài liệu này nhé.

  pdf79p 326159487 21-05-2012 301 122   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên kinh tế với đề tài: Nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp xây dựng, với tài liệu này các bạn sẽ được cung cấp kiến thức về: Chất lượng và quản lý chất lượng công trình, đề xuất nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình.

  doc27p nokia2007 06-02-2014 144 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng quản trị
p_strCode=chatluongquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2