intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng quy hoạch

Xem 1-20 trên 671 kết quả Chất lượng quy hoạch
 • Trong bài báo này, tác giả chỉ đi sâu phân tích công tác “đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Trên cơ sở phân tích những tồn tại trong quy hoạch thủy lợi hiện nay, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi nói riêng và quy hoạch trong ngành nông nghiệp nói chung.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 78 6   Download

 • Bài viết Về chất lượng quy hoạch chợ ở Việt Nam nghiên cứu về thực trạng mạng lưới chợ ở Việt Nam, những điểm yếu và giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng quy hoạch chợ ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung bài viết.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 23 1   Download

 • Đất nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với phát triển nông nghiệp.Việc sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp là cần thiết để phát triển nông nghiệp bền vững. Việc bố trí cây trồng, vật nuôi trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp càng phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái và nguồn nước bao nhiêu thìkhối lượng và chất lượng sản phẩm thu được sẽ càng cao bấy nhiêu. Theo đó, chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phản ánh tính phù hợp của các chỉ tiêu, phương án bố trí cây...

  doc130p anhtaic2 14-08-2013 171 60   Download

 • Công tác quy hoạch cán bộ là một chủ trương lớn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã coi quy hoạch, đào tạo cán bộ là việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, trong từng hoàn cảnh cụ thể, Đảng có cách làm quy hoạch thích hợp, phù hợp với nhiệm vụ chính trị đặt ra.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 21 0   Download

 • Từ thực tiễn công tác quy hoạch cán bộ ở ĐHQGHN nói chung và quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN quản lý nói riêng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đòi hỏi phải nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp phát triển của ĐHQGHN, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

  doc115p lexuanbao1981 09-05-2017 233 41   Download

 • Bài viết Phát triển kết cấu hạ tầng - Từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng giới thiệu về hệ thống kết cấu hạ tầng nước ta còn yếu và thiếu; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng còn những hạn chế; giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 29 4   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc Bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở đồng bằng Bắc Bộ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 37 3   Download

 • Bài viết Lồng ghép nguy cơ lở đất trong quy hoạch sử dụng đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam trình bày: Quy hoạch sử dụng đất có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực sử dụng đất. Vì vậy, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất rất được chú trọng tại Việt Nam, nhất là tại các vùng là chịu sự tác động lớn của biến đổi khí hậu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p sobinhoangson 29-04-2018 20 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu, quy hoạch phát triển bờ kè sông kênh rạch thành phố có chiều sâu với không gian mở rộng theo xu hướng tận dụng tối đa lợi thế về tiềm năng và yếu tố tự nhiên, hướng tới mục tiêu “Văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững.

  pdf4p angicungduoc10 05-03-2021 0 0   Download

 • Mục đích: Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng dự án, Hiểu được các Qui trình Quản lý chất lượng, Mô tả cách dùng phần mềm trong quản lý chất lượng dự án. Chất lượng là gì ? Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO=International Standart Organisation)) xác định chất lượng như tổng thể các chi tiết nhỏ của một sản phẩm mà nó phải thoả mãn những quy định đã được đề ra ...

  pdf10p toancntt31b 26-10-2010 866 252   Download

 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGÀNH MAY Ở CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT: Ở phòng Chuẩn bị sản xuất, hầu như không có nhân viên KCS. Mỗi nhân viên trong phòng kỹ thuật phải tự kiểm tra công việc của mình và kiểm tra ngược công việc của người làm trước, nhằm phát hiện kịp thời những sai sót và chỉnh sửa cho phù hợp, tránh gây thiệt hại cho công ty, xí nghiệp.

  pdf46p daicahaudau 02-07-2011 555 159   Download

 • Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình gồm: cử người có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của giám sát trưởng và các chức danh giám sát khác; lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng.

  doc3p lanqiren 19-05-2020 41 3   Download

 • Quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam về Kinh nghiệm và bài học từ các dự án tài trợ nhỏ trình bày về: thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và nâng chất cây xanh, dự án thiết kế, cải thiện chất lượng môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

  pdf26p xuantruong 12-06-2009 2602 1017   Download

 • Khóa đào tạo này là một hoạt động trong dự án Các hệ thống bảo đảm chất lượng Rau và Quả các nước châu Á (viết tắt là QASAFV). Dự án này là một trong 10 dự án được đề xướng trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển Australia - Asean (AADCP).

  pdf129p xuantruong 12-06-2009 1123 559   Download

 • Dân số học đô thị có các nội dung chính như sau: phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới, sự phát triển của dân số thế giới, các loại cấu trúc về dân số, động thái phát triển dân số, sự phát triển của dân số Việt Nam, dân cư và chất lượng cuộc sống, dân cư và đô thị hóa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf153p namde03 13-03-2013 657 363   Download

 • Để công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên được tốt cần xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tiểu học thông qua nhiều hình thưc tổ chức khác nhau như tổ chức dự giờ và thông qua thao giảng hội giảng và chuyên đề được tổ chức trong trường nhằm mang lại chất lượng giảng dạy và học tập tốt nhất. Mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf21p tuyetroimuahe123 24-02-2014 1201 324   Download

 • Quản lý chất lượng dự án bao gồm tất cả các hoạt động có định hướng và liên tục mà một tổ chức thực hiện để xác định đường lối, mục tiêu và trách nhiệm để dự án thỏa mãn được mục tiêu đã đề ra, nó thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thông qua đường lối, các quy trình và các quá trình lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

  pdf397p bluesky_12 21-12-2012 809 309   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu về Thực trạng lập quy hoạch và quản lý đô thị sau quy hoạch khu vực quận 9, quận 7 – TP. Hồ Chí Minh. Nhằm giúp các bạn biết thêm về cách quản lý đô thị sau quy hoạch là thế nào và các biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện quy hoạch.

  pdf7p minhphung2105 15-07-2010 644 251   Download

 • Qua gần 3 năm thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Việt Nam vẫn chưa đạt được như kết quả trông đợi. Trên cơ sở đánh giá thực trạng triển khai chương trình NTM, bài viết này chỉ ra những bất cập và đề xuất một số giải pháp về chính sách nhằm hoàn thiện chương tình NTM ở nước ta. Sự chưa phù hợp trong bộ tiêu chí đánh giá, cách tiếp cận “ dội ở trên xuống”, sự thiên lệch trong lựa chọn các xã điểm, chất lượng quy hoạch NTM thấp, chưa phát huy thật tốt sự tham gia...

  doc11p hailedangbs 24-04-2013 371 178   Download

 • Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn Tài liệu Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm sau đây để nắm bắt được những kiến thức về cách thiết kế chất lượng âm phòng khán giả; hệ thống điện thanh; nguồn ồn - tác hại của tiếng ồn; lan truyền tiếng ồn trong không gian quy hoạch và nguyên lý ngăn cách; lan truyền tiếng ồn trong công trình kiến trúc và nguyên tắc xử lý.

  pdf212p thuytrang_5 19-05-2015 358 161   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng quy hoạch
p_strCode=chatluongquyhoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2