intTypePromotion=3

Chỉ mục tệp ký số SFID

Xem 1-2 trên 2 kết quả Chỉ mục tệp ký số SFID
  • Tham khảo Phương pháp chỉ mục tài liệu trong thư viện số giúp các bạn nắm được các nội dung về khảo sát chỉ mục tệp đảo IFID, chỉ mục tệp ký số SFID. Từ đó, đánh giá các phương pháp chỉ mục tài liệu sử dụng trong Thư viện số.

    pdf7p couple 20-06-2014 102 12   Download

  • Bài giảng Thư viện số: Chương 3 có nội dung giới thiệu về chỉ mục tài liệu văn bản do TS. Đỗ Quang Vinh biên soạn. Các kiến thức về các mô hình nén IFID, so sánh các phương pháp chỉ mục, chỉ mục tệp ký số SFID, Văn bản mẫu,... sẽ được giới thiệu trong chương 3. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

    ppt21p couple 20-06-2014 65 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chỉ mục tệp ký số SFID
p_strCode=chimuctepkysosfid

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản