intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính quyền Việt Nam

Xem 1-20 trên 3624 kết quả Chính quyền Việt Nam
 • Luận án hướng đến mục tiêu dựng lại bức tranh tổng thể về quá trình phát triển quan hệ song phương giữa Nhật Bản với chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975; qua đó góp phần làm rõ thêm một số đặc điểm nổi trội của mối quan hệ này cũng như làm rõ tác động quan hệ Nhật Bản- Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với hai bên và đối với quan hệ Nhật Việt nói chung.

  pdf180p yumimi1 14-02-2017 52 13   Download

 • Hiệp định Paris về Việt Nam (1973) là một sự kiện ngoại giao quan trọng và có tính chất quyết định đến diễn biến và kết quả của cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Tiến trình và kết quả của Hiệp định Paris phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao, vị thế và vai trò của các bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, sự suy yếu của chính quyền Việt Nam Cộng hoà trong giai đoạn 1973-1975.

  pdf12p duaheocuctan 30-03-2018 20 4   Download

 • Xuất phát từ những toan tính muốn duy trì sự thống trị, khôi phục nền kinh tế ở miền Nam Việt Nam sau những năm tháng chiến tranh tàn khốc, Chương trình Dinh điền của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại Tây Nguyên (1957 - 1961) đã đău 7 vạn người từ các nơi lên Tây Nguyên định cư gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

  pdf7p thiendiadaodien_5 08-01-2019 12 1   Download

 • Luận án làm sáng tỏ quá trình các cấp Đảng bộ ở Bình Định vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến của Đảng trong đấu tranh chống phá chính sách "bình định" của địch, đồng thời tái hiện cuộc đấu tranh chống chính sách "bình định" của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa của quân và dân Bình Định từ năm 1961 đến năm 1973. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p khanhnie 06-01-2017 47 3   Download

 • Trong bài viết, tác giả tập trung tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trên thế giới, đồng thời nêu lên sự tham gia của Việt Nam trong hai thời kì: Bắt đầu với sự tham gia của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và quá trình tiếp quản của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1979 cho tới nay. Bài viết cũng sẽ so sánh động cơ và mục đích tham gia TCQTPN của Việt Nam dưới hai chính thể chính trị khác nhau để từ đó hiểu rõ hơn vai trò và những đóng góp của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong những giai đoạn lịch sử nhất định của Việt Nam.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 19 0   Download

 • Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam Nhận thức về cải cách hành chính Về phương diện quyền lực Nhà nước Về phương diện kinh tế Về phương diện xã hội Quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam IV. Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam Cải cách thể chế Cải cách bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương Đổi mới, nâng cao chất lượng...

  pdf19p thiepmoi123 20-06-2013 366 114   Download

 • nội dung phần 1 của "triết học chính trị montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam" trình bày về triết học chính trị phương tây đến thời điểm phong trào khai sáng pháp, montesquieu và dấu ấn trong bước phát triển mới của triết học chính trị.

  pdf50p roongkloi 06-09-2017 102 19   Download

 • nội dung phần 2 của "triết học chính trị montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam" trình bày về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nhìn từ cấu trúc của hệ thống quyền lực, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam và nguyên tắc, cơ chế tổ chức quyền lực, Đảng cộng sản việt nam trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với tư cách người lãnh đạo.

  pdf55p roongkloi 06-09-2017 71 12   Download

 • Nội dung của chính sách và việc thực thi nó cũng khác nhau trong hai thời kỳ. Thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa là chính sách đồng hóa, khác với Đệ Nhị Cộng Hòa là chính sách tôn trọng văn hóa các dân tộc thiểu số với quan điểm “thống nhất trong dị biệt” coi trọng giá trị và bản sắc văn hóa của các dân tộc. Chính sách này đã tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt văn hóa của các dân tộc thiểu số, để lại một số bài học kinh nghiệm cho việc phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số hiện nay.

  pdf10p hulk1234 01-06-2018 35 4   Download

 • Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm 531 trang và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây tương ứng với 3 phần nội dung trong giáo trình, đó là: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - nhà nước Văn Lang - ÂU Lạc, nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam giai đoạn 938 - 1884.

  pdf324p talata_3 19-11-2014 1019 411   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam do NXB Công an nhân dân ấn hành sau đây gồm nội dung phần thứ 4 và phần thứ 5 trong giáo trình. Nội dung phần này giới thiệu và trình bày chi tiết về chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc (1858 - 1945), nhà nước và pháp luật từ 1945 đến nay. Mời bạn đón đọc nội dung cả 2 phần giáo trình.

  pdf213p talata_3 19-11-2014 436 238   Download

 • Tiểu luận: Pháp gia và ảnh hưởng của pháp gia trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trình bày về cơ sở hình thành thuyết Pháp trị, các bậc tiền nhân, sự kết hợp giữa Pháp - Thế - Thuật, sư kết hợp Nho - Lão - Pháp, ảnh hưởng của Pháp Gia trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

  pdf17p thin_12 23-07-2014 592 151   Download

 • Để thảo luận đề tài, chúng tôi xin trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm gần đây Giải pháp giải quyết thất nghiệp Chính sách của chính phủ Việt Nam về vấn đề này Những người trong độ tuổi lao động là những người ở trong độ tuổi có quyền lợi lao động ghi trong hiến pháp

  ppt30p 123thedu 07-08-2012 244 90   Download

 • Sau 4 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã có một khởi đầu quan trọng trong việc sử dụng Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế: Ngày 01/02/2010, Chính phủ Việt Nam gửi yêu cầu tham vấn tới Chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Ngày 11/7/2011 vừa qua, Ban Hội thẩm (WTO) đã ban hành và gửi báo cáo...

  pdf14p esc_12 30-07-2013 103 21   Download

 • Sau năm 1954, để giải quyết dứt khoát vấn đề Hoa kiều ở miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn cho ban hành một loạt các đạo dụ liên quan đến vấn đề quốc tịch, kinh tế, văn hóa – xã hội nhằm thực hiện chính sách Việt Nam hóa Hoa kiều. Điều khó khăn nhất đối với chính quyền Việt Nam Cộng hòa là ở chỗ “sức mạnh Trung Hoa” vẫn cản trở bước đường Việt Nam hóa Hoa kiều. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây để hiểu thêm chi tiết về vấn đề này.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 51 15   Download

 • Qua việc hệ thống hóa tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TTLTQGII), tác giả sẽ phục dựng lại tổ chức Quân lực Việt Nam giai đoạn 1969-1975. Với việc phục dựng tổ chức của Quân lực Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1969-1975 sẽ giúp cho tác giả và các nhà nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về công cụ quân sự- Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và quá trình chiến đấu, giành chiến thắng của lớp lớp cha ông đi trước một đội quân hiện đại do Mỹ trực tiếp huấn luyện và chỉ huy.

  pdf15p ironman1234 06-06-2018 20 6   Download

 • Về mặt hành chính, làng xã là khâu trung gian kết nối các cá thể thành viên cộng đồng với nhà nước. Tất cả chỉ thị, yêu cầu của chính quyền trung ương đến với người dân đều phải qua cấp hành chính trực tiếp (cơ sở) - làng xã.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 37 0   Download

 • Luận án phân tích cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật về đạo đức công vụ trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp 2 quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam nhằm nâng cao đạo đức của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng một Nhà nước Việt Nam thực sự của dân, do dân và vì dân.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 10 2   Download

 • Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm...

  pdf18p nhattruong 17-07-2009 2017 702   Download

 • .THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH Câu hỏi: Điều 2 Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001) quy định:" Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nứôc pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" anh,chị hãy lý giải: - Nhà nước pháp quyền là gì? so sánh các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nói chung và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam noí riêng. - Tại sao nước ta phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? Phương...

  pdf84p paradise_12 04-01-2013 3008 453   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
739 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính quyền Việt Nam
p_strCode=chinhquyenvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản