intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 430 kết quả Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
 • Bài viết Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Bài học từ một số nước ASEAN tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia ASEAN đã thành công trong quá trình thực hiện chính sách này giúp hệ thống DNNVV phát triển, qua đó, rút những bài học cho phát triển hệ thống DNNVV ở VN.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 37 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thực trạng việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

  pdf80p minhxaminhyeu1 06-05-2019 94 32   Download

 • Tài liệu được ấn hành với mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà xuất bản giới thiệu tài liệu được cho là cẩm nang với các doanh nhân và quản lý doanh nghiệp trong hoạt dộng thực tế. Phần 1 tài liệu gồm 28 câu hỏi - đáp về chính tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p hanh_tv20 27-02-2019 42 1   Download

 • Phần 2 tài liệu gồm các câu hỏi đáp còn lại liên quan đến chính tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Điều kiện gì để doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được hỗ trợ cước phí vận tải, hay mức hỗ trợ cước phí vận tải là bao nhiêu và các câu hỏi tương tự đều được giải đáp trong Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sổ tay hỏi và đáp, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p hanh_tv20 27-02-2019 37 1   Download

 • Nội dung tài liệu Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật gồm 57 câu hỏi - đáp về các vấn đề liên quan đến chính tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ những câu hỏi cung cấp kiến thức đơn giản đến những câu hỏi cần sự phân tích, lý giải phức tạp hơn, đều trở thành cẩm nang cho các doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp trong việc nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối, chính tài liệu pháp luật… của Đảng và Nhà nước ta để hoạt động một cách có hiệu quả và tôn trọng luật pháp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf59p thuongdanguyetan10 09-03-2019 13 0   Download

 • Tài liệu gồm 57 câu hỏi được biên soạn đơn giản, dễ hiểu dưới dạng câu hỏi - trả lời đã bám sát, phản ánh nội dung các điều luật của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf38p thuongdanguyetan10 09-03-2019 16 0   Download

 • Bài viết Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thực trạng và giải pháp tổng quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN; thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta.

  pdf7p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 57 5   Download

 • Chính sách hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp về hành lang pháp lý, trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển như: tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường, chính sách phát triển phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. Đây cũng là những vấn đề mà VN cần tham khảo trong quá trình triển khai chiến lược phát triển DNNVV.

  pdf9p sieunhansoibac4 12-04-2018 20 4   Download

 • Những giải pháp quan trọng nhất hiện nay giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ sau thu hoạch là những chính sách có tác động trực tiếp tới phát triển năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đặc biệt là đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản sau thu hoạch nhằm tăng cao tỷ lệ nông sản sau thu hoạch đã được áp dụng các biện pháp bảo quản và chế biến.

  pdf9p thiendiadaodien_6 12-02-2019 27 3   Download

 • Đổi mới trong doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p thiendiadaodien_5 08-01-2019 16 0   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nêu lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf111p fast_12 23-06-2014 388 105   Download

 • Trong hoàn cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn như hiện nay, cùng với sự phấn đấu nỗ lực phát triển của từng doanh nghiệp nhằm thì chính sách phù hợp của nhà nước cũng là một trong những nhân tố quyết định thúc đẩy sự phát triển bền vững của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua phân tích thực trạng vận dụng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại Hải Phòng luận văn đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hơn những chính sách này!...

  doc149p vietdunghau1 11-05-2012 170 65   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của công ty cao su sao vàng', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf104p chipmoon 19-07-2012 100 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỘC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THAM DỰ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 29 2   Download

 • Bài nghiên cứu gồm có những ý chính sau: Bối cảnh và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, bản chất của chính sách hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn suy thoái, đánh giá ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ lãi suất tới khu vực doanh nghiệp thông qua kết quả điều tra PCI 2009, phương pháp nghiên cứu và các biến sử dụng, xem xét tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf39p nhanmotchut_2 06-10-2016 39 2   Download

 • Luận án giúp hệ thống hoá, làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phân tích thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu lực và hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Luận án đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tương lai.

  pdf27p change03 06-05-2016 36 1   Download

 • Bài viết Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển qua chính sách thuế trình bày những nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, quản lý thuế. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 25 2   Download

 • Bài viết Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay giới thiệu tới các bạn về tình hình kinh tế hiện nay và khó khăn của doanh nghiệp; các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 25 1   Download

 • Bài viết Giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sau đây giới thiệu về giải pháp tài chính chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; gợi ý chính sách tài chính trợ giúp doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf4p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 37 1   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  doc5p thiennga_12 19-03-2018 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
p_strCode=chinhsachhotrodoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản