intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách về kinh tế

Xem 1-20 trên 6232 kết quả Chính sách về kinh tế
 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua Quang Trung thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua Quang Trung trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt23p camhoa1212 28-03-2014 356 42   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua Quang Trung để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế , văn hoá của vua Quang Trung được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc3p quanvuong01 28-03-2014 233 29   Download

 • Chuyên đề bồi dưỡng ôn thi đại học "Những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất" trình bày về chính sách về kinh tế, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục, những chuyển biến mới về kinh tế và giải cấp xã hội Việt Nam,...

  pdf5p ngominhtuanvp 25-01-2016 86 3   Download

 • Liên kết kinh tế quốc tế là sự thống nhất 1 hoặc nhiều chính sách về kinh tế quốc tế của nhiều QG nhằm giúp các QG có thể đạt được lợi ích kinh tế tối ưu trong tổng thể lợi ích của liên kết. VD: thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, trợ giá, đầu tư, tài chính, ch’giao công nghệ, môi trường, an ninh …

  ppt30p huuday 29-09-2010 370 202   Download

 • Tiểu luận: Chính sách Abenomics tại Nhật Bản và ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nhằm trình bày tổng quan về kinh tế thế giới và kinh tế Nhật Bản trong thời gian gần đây, hiệu quả và hạn chế của chính sách kinh tế Abenomics tại Nhật Bản, ảnh hưởng của Abenomics đến nền kinh tế thế giới, thúc đẩy làn sóng đầu tư mới sang thị trường Châu Á, đặc biệt là Asean.

  pdf31p yellow_12 02-06-2014 246 77   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội nhằm cung cấp cho người học một số vấn đề chung nhất lý luận quản lý nhà nước về kinh tế và các vấn đề xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, từ lý luận được học và thực tiễn,người học vận dụng vào thực tế và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về kinh tế và các vấn đề xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và ở địa phương nói riêng.

  pdf72p small_12 13-06-2014 214 61   Download

 • Tài liệu Các khái niệm cơ bản về kinh tế có nội dung trình bày các khái niệm, các kiến thức cần thiết nhất về kinh tế. Phần 2 của Tài liệu tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những nội dung sau: Sự tăng giá của nhân dân tệ, tỉ giá hối đoái và khủng hoảng tài chính, chính Tài liệu công nghiệp cho tăng trưởng, tính cạnh tranh, tính bất phân định của đồng tiền, đối chiếu thành quả chi tiêu, ... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thêm nội dung chi tiết của Tài liệu.

  pdf135p cobetocxul9 29-08-2015 139 42   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô với mục tiêu điều chỉnh những chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động TCVM thông qua khuyến khích các chủ thể gia nhập ngành và thu hút các thành phần trong xã hội tham gia giảm nghèo thông qua cung cấp dịch vụ TCVM;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 213 38   Download

 • Muốn vận dụng, phát triển lý luận kinh té tư bản Nhà nước phảI xây dựng và thực hiện những chính sách về kinh tế tư bản Nhà nước. Nếu lý luận kinh tế phản ánh quy luật vận động kinh tế của cả thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội thì chính sách kinh tế thể hiện nhận thức quy luật và hành động của chủ quan con người trong một thời gian nhất định...

  doc33p nhaquantritaiba 15-06-2011 104 22   Download

 • Bài giảng môn học Kinh tế vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế gồm 2 phần. Phần 1 trình bày một số vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản. Phần 2 trình bày trạng thái cân bằng trên các thị trường. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  ppt87p hoahue91 22-07-2014 159 22   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kinh tế và chính Tài liệu của EU mở rộng cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình kinh tế và xã hội EU từ hiệp ước Rome đến Hiến pháp chung, lý thuyết chính thống về hội nhập kinh tế, lý thuyết về thị trường chung, liên minh kinh tế và tiền tệ, quản lý chính Tài liệu kinh tế của EU - Chiến lược Lisbon. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf288p doinhugiobay_03 24-11-2015 85 19   Download

 • Pháp luật về kinh tế trang trại – Mọi người, mọi nhà cần biết tập trung giới thiệu những chính Tài liệu pháp luật cụ thể của Đảng và Nhà nước đối với loại hình kinh tế trang trại như chính Tài liệu về đất đai, chính Tài liệu về đầu tư, tín dụng; lao động và chính Tài liệu về thị trường. Phần 1 sau đây trình bày những quy định chung về kinh tế trang trại và chính Tài liệu phát triển kinh tế trang trại về đất đai.

  pdf30p talata_2 07-11-2014 58 13   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu “Pháp luật về kinh tế trang trại – Mọi người, mọi nhà cần biết” trình bày chính Tài liệu phát triển kinh tế trang trại về đầu tư, chính Tài liệu về tín dụng, chính Tài liệu và lao động, chính Tài liệu về thị trường.

  pdf32p talata_2 07-11-2014 69 11   Download

 • Chương 1 giúp người học hiểu về "Khái quát về kinh tế học vĩ mô". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ điều tiết trong kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p sangbanmai_0906 17-01-2018 60 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế học môi trường và chính sách môi trường thuộc chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright do Lê Việt Phú biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản tổng quan về kinh tế học môi trường; mối quan hệ giữa kinh tế học môi trường với các môn học khác và chính sách công;...

  pdf58p hera_01 15-04-2016 127 4   Download

 • Bài 17 giới thiệu những vấn đề cơ bản về kinh tế học hành vi. Chương này giúp người học có thể hiểu được tại sao cần tìm hiểu kinh tế học hành vi? Sự duy lý của con người, một số khái niệm/nội dung cơ bản của kinh tế học hành vi, các điểm tham chiếu và sở thích người tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p estupendo2 10-08-2016 45 2   Download

 • Bài viết Vài nét về kinh tế tỉnh Tuyên Quang nửa đầu thế kỉ XIX trình bày: Tuyên Quang là "phên đậu thứ ba phía Tây" của đất nước, với vị trí chiến lược quan trọng nhà Nguyễn đã đề ra được một số chính sách, biện pháp tích cực. Tuyên Quang có tỉ lệ ruộng đất công rất ít nhưng lại là nơi tập trung nhiều tài nguyên lâm sản, khoáng sản, các chính sách kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p dangthitrangtrang 07-05-2018 45 1   Download

 • Những thành tựu to lớn về kinh tế đã khẳng định đường lối, chính sách về kinh tế của Đảng và Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn. Qua đó cho thấy sự vận dụng sáng tạo của Đảng về lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong thời kỳ đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

  pdf8p vishani2711 15-04-2020 58 2   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và khuyến nghị một số chính sách thực hiện công bằng xã hội về kinh tế trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam là một trong số ít quốc gia vừa thực hiện được tăng trưởng nhanh vừa thực hiện được công bằng xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập trong thực hiện công bằng xã hội và bất bình đẳng kinh tế đang gia tăng.

  pdf10p hoquehau 17-07-2020 81 5   Download

 • Trang bị cho người học những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để có thể tiếp thu những kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo; khuyến khích sự tham gia của người học vào giám sát các hoạt động QLNN về kinh tế và phản biện các văn bản chính sách có liên quan đến QLNN về kinh tế ở Việt Nam; Giúp cho người học có những kiến thức mang tính hệ thống trong quản lý nhà nước về kinh tế, từ đó có thể áp dụng các kiến thức Quản lý nhà nước về kinh tế trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf10p koxih_kothogmih1 03-08-2020 39 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1062 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách về kinh tế
p_strCode=chinhsachvekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2