Chính trị Việt Nam

Xem 1-20 trên 8285 kết quả Chính trị Việt Nam
 • Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại giao văn hóa giữ một vai trò ngày càng quan trọng. Các quốc gia cùng “bơi ra biển lớn” hòa nhập với nhau, nhưng không vì thế mà họ lại đánh mất đi những nét riêng của mình. Ngược lại, bản sắc dân tộc lại chính là lợi thế, giúp các quốc gia giới thiệu với thế giới, đồng thời cũng nắm được những điểm yếu, mạnh của nhau, từ đó đạt được mục tiêu đề ra trong chính sách phát triển của đất nước mình.

  pdf9p nganga_05 25-09-2015 55 15   Download

 • Từ những lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao mối quan hệ giữa Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 9 6   Download

 • Ở Việt Nam, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của ngoại giao hiện đại. Cùng tham khảo một số hoạt động đối ngoại nhân dân trong đời sống chính trị Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỉ XXI trong bài viết sau đây.

  pdf11p nganga_05 27-09-2015 37 5   Download

 • Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: làm rõ được những vấn đề lý thuyết về mối quan hệ báo chí và chính trị trên quan điểm mác xít và các quan điểm khác, dựng lên được diện mạo dòng báo chính trị Việt Nam 1925-1945, chỉ ra được vai trò của dòng báo chính trị trong đời sống chính trị Việt Nam 1925 và những bài học kinh nghiệm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc28p khanhnie 05-01-2017 9 2   Download

 • Luận án hướng đến các mục đích nghiên cứu: phục dựng lại hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954), trong đó làm rõ sự ra đời và hoàn thiện của từng thành tố trong hệ thống cũng như mối liên hệ giữa chúng; rút ra một số nhận xét để làm rõ đặc điểm nổi bật và vai trò của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với giai đoạn lịch sử 1945-1954, đúc rút một số kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam h...

  doc29p cogacoga 27-02-2017 7 2   Download

 • Bài viết Mâu thuẫn và xung đột vai trò giới trong nhóm ưu trội chính trị Việt Nam bao gồm những nội dung về nghiên cứu về mâu thuẫn và xung đột vai trò giới; mâu thuẫn và xung đột vai trò giới của nhóm ưu trội chính trị Việt Nam - một vài phát hiện từ kết quả nghiên cứu.

  pdf11p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 12 1   Download

 • Ở Việt Nam, nhà nước xuất hiện cách đây hàng nghìn năm và từ đó đã có văn hoá chính trị. Văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay chứa đựng các giá trị truyền thống và các giá trị hiện đại. Những giá trị truyền thống của văn hóa chính trị Việt Nam là các tư tưởng yêu nước, độc lập dân tộc, tự cường dân tộc, tự hào dân tộc, đoàn kết, nhân nghĩa, lấy dân làm gốc, trọng trí tuệ và nhiều tư tưởng khác.

  pdf6p thicrom300610 03-04-2018 1 1   Download

 • Trình bày nghiên cứu chính sách Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn 1991 đến hiện tại.  Phân tích kết quả Việt Nam Trung Quốc đã đạt được để từ đó rút ra bài học và dự báo về quan hệ Việt – Trung trong thời gian tới. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu chính sách đối ngoại Việt Nam – Trung Quốc nhằm góp phần hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam đối với Trung Quốc.

  pdf17p chaen_12 10-12-2013 166 76   Download

 • Hệ thống chính trị là tổng thể những tổ chức thực hiện quyền lực chính trị được xã hội chính thức thừa nhận. HTCT tư sản hiện đại thể hiện nền dân chủ tư sản, bao gồm: nhà nước tiêu biểu cho quyền lực công, với các cơ quan lập pháp (nghị viện), cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp

  pdf10p chaen_12 10-12-2013 343 100   Download

 • Bài giảng Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay trình bày những nội dung về những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị; hệ thống chính trị Việt Nam; khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.

  pdf41p cocacola_06 04-11-2015 221 74   Download

 • Bài viết phân tích và làm sáng tỏ một số nội dung, đặc điểm cơ bản của tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua các nhà tư tưởng tiêu biểu; trong đó, tập trung vào một số nội dung chính, như tư tưởng về tự cường dân tộc, nâng cao dân trí, bồi dưỡng sức dân, truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản…

  pdf14p bengoan369 09-12-2011 200 61   Download

 • Những nội dung ôn tập cơ bản môn Lịch sử tư tưởng chính trị giúp các bạn ôn tập về lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây, lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông, lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam và một số câu hỏi lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam.

  doc26p dohoainam 20-11-2014 123 50   Download

 • Với bài viết này, tác giả đã khảo cứu những tờ báo cách mạng tiêu biểu nhất trong giai đoạn 1925-1945, cố gắng để phân biệt báo chí cách mạng và báo chí của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf11p nganga_05 27-09-2015 26 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những đặc điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hai thể chế chính trị, những điểm hợp lý và hạn chế chủ yếu trong cấu trúc tổ chức và chức năng hoạt động của thể chế chính trị hai quốc gia, từ đó nêu ra kiến nghị cụ thể cho việc xây dựng thể chế chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf42p truongtien_05 28-03-2018 1 0   Download

 • Khoa học Chính trị là một khoa học phức hợp, mà trên các lát cắt của nó có hình bóng của nhiều môn khoa học xã hội và nhân văn. Nó bao hàm ba bộ phận: Lịch sử tư tưởng chính trị, khoa học và công nghệ chính trị, chính trị quốc tế.

  pdf5p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Các bạn có thể tham khảo bài thu hoạch "Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2010" để nắm bắt thông tin yêu cầu của bài thu hoạch cũng như cách trình bày nội dung câu trả lời đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

  doc4p vantien2268 16-09-2010 1785 149   Download

 • Tiểu luận: Trái phiếu chính phủ Việt Nam có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu Những vấn đề cơ bản về trái phiếu chính phủ. Phần 2 trình bày Thực trạng vào giải pháp liên qua đến trái phiếu chính phủ của Việt Nam.

  pdf27p kemoc4 29-05-2011 379 112   Download

 • HỆ THỐNG HƯU TRÍ VIỆT NAM: Hiện trạng và những thách thức trong điều kiện dân số già hoá GIANG THANH LONG. Bài viết này đề cập đến hệ thống hưu trí PAYG với mức hưởng được xác định trước (PAYG defined-benefit) của Việt nam và xem xét sự bền vững về mặt tài chính của nó trong điều kiện dân số già hoá và nền kinh tế hiệu quả động.

  pdf0p linhdan05016 12-01-2011 131 37   Download

 • Tài liệu Về pháp luật xử lý hành chính của Việt Nam trình bày về những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành; so sánh với pháp luật xử phạt hành chính ở một số nước; phương hướng, giải pháp cải cách và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf12p bach_nhat 27-02-2012 103 15   Download

 • hực tiễn chính trị, hoạt động chính trị ở Việt Nam hết sức phong phú, sinh động, là cơ sở rất tốt để phát triển nền khoa học chính trị Việt Nam. Tuy mới triển khai mấy năm gần đây, nhưng nền khoa học chính trị Việt Nam – lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng – đã khởi sắc, có tương lai phát triển mạnh mẽ.

  pdf18p phalinh20 25-08-2011 50 10   Download

Đồng bộ tài khoản