Chó boxer

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chó boxer
 • Tổ tiên của giống chó Boxer là 2 giống chó thuộc nhóm Mastiff của Đức: Bullenbeiszer và Barenbeiszer. Sau đó chúng lại được lai tạo với giống Bulldog. Trước kia, giống chó này đã thu được nhiều giải thưởng như loại chó dùng để săn bò rừng và chó kéo xe. Tách xa hơn khỏi nguồn gốc của mình, tổ tiên của Boxer trở thành thành viên của các pháo đài cổ, và được sử dụng trong công việc chăn dắt đàn gia súc.......

  doc3p orchid 18-03-2009 229 6   Download

 • Boxer Tên gọi: Boxer. Nguồn gốc Tổ tiên của giống chó Boxer là 2 giống chó thuộc nhóm Mastiff của Đức: Bullenbeiszer và Barenbeiszer. Sau đó chúng lại được lai tạo với giống Bulldog. Trước kia, giống chó này đã thu được nhiều giải thưởng như loại chó dùng để săn bò rừng và chó kéo xe. Tách xa hơn khỏi nguồn gốc của mình, tổ tiên của Boxer trở thành thành viên của các pháo đài cổ, và được sử dụng trong công việc chăn dắt đàn gia súc.

  pdf9p meoheo3 18-05-2011 180 10   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về bệnh học thý y được đăng trên tạp chí Acta Veterinaria Scandinavica cung cấp cho các bạn kiến thức về bệnh thú y đề tài: A survey of dystocia in the Boxer breed...

  pdf9p coxanh_1 22-10-2011 17 3   Download

 • Victor McLaglen’s life was greatly influenced by, and mir- rored, his experiences of the British Empire, an empire he travelled widely and knew well. He had been a Boer War volunteer, potential Canadian homesteader, gold and silver miner in Canada and Austra- lia, farm worker, boxer, wrestler, pearl diver, big game hunter, ma- cho carnival tough guy, music hall performer, World War I soldier, Assistant Provost Marshal of Baghdad, and an actor in the early Brit- ish film industry. Some of his brothers would settle in Kenya and South Africa.

  pdf13p hongphuocidol 03-04-2013 16 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản