intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho thuê tín dụng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cho thuê tín dụng
 • Giáo trình Kế toán tài chính 3 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán tin học đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán các khoản phải thu; kế toán phải thu của khách hàng; kế toán thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ; kế toán phải thu nội bộ; kế toán dự phòng phải thu khó đòi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hayatogokudera 18-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư quốc tế; tín dụng quốc tế; viện trợ phát triển chính thức; thuế quan và liên minh thuế quan; cán cân thanh toán quốc tế;...

  pdf196p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 5: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu; thời hạn tín dụng; lãi suất và phí suất tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 3   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị không thu thuế (Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK) là văn bản của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị không thu thuế gửi cho cơ quan có thẩm quyền xử lý không thu thuế. Nội dung công văn bao gồm thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế, thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế, thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu.

  doc2p thenthen19 14-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ bảo lãnh; kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính; kế toán phòng ngừa rủi ro tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p charaznable 06-06-2022 8 1   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 31 1   Download

 • Công tác giao đất, cấp đất, thu hồi, cho thuê đất của các tổ chức (sau đây gọi chung là cấp đất) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện từ khi có Luật đất đai năm 1993 ra đời, cùng với sự ra đời của ngành Quản lý đất đai (nay là ngành Tài nguyên và Môi trường). Bài viết trình bày ứng dụng của GIS trong quản lý đất đai; Ứng dụng ArcGIS trong công tác quản lý Nhà nước về cấp đất tổ chức tại Gia Lai; Phương hướng phát triển ứng dụng.

  pdf5p visherylsandberg 18-05-2022 16 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu quy trình và phản ảnh thực tế hoạt động cho vay và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Thuế. Từ kết quả nghiên cứu, rút ra những ưu điểm, thành tựu đã đạt được bên cạnh đó chỉ ra những măt còn tồn tại, hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh đang thực tập.

  pdf81p bakerboys02 10-05-2022 30 8   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về chủ thể và đối tượng của hợp đồng cho theo tài chính, góp phần hoàn hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực này, thúc đẩy thị trường cho thuê tài chính phát triển ở Việt Nam.

  pdf10p viindranooyi 09-05-2022 21 3   Download

 • Việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC là một yêu cầu cấp thiết và thời sự góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động CTTC, “khơi thông” kênh dẫn vốn đầy hiệu quả này. Mục đích của luận văn là tìm hiểu thực trạng pháp luật về hợp đồng CTTC ở Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động CTTC ở Việt Nam.

  pdf78p badbuddy07 11-03-2022 12 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật hiện hành về HĐCTTC; trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn trên, tiến tới tìm hiểu, phân tích những quy định của pháp luật về HĐCTTC còn chưa thống nhất; đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về HĐCTTC, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động CTTC ở Việt Nam phát triển.

  pdf100p badbuddy07 11-03-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm mục đích: Hệ thống hóa những kiến thức pháp lý về hợp đồng CTTC hiện hành và phân tích một số vấn đề lý luận trọng yếu của hợp đồng cho thuê bắc cầu; tìm hiểu và đánh giá thực tiễn hoạt động CTTC thông qua hợp đồng cho thuê bắc cầu, chỉ ra những bất cập và đề xuất các giải pháp cho việc thực thi và hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu.

  pdf132p badbuddy05 16-02-2022 0 0   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 25 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về công ty CTTC; nghiên cứu thực tiễn về hoạt động tín dụng của công ty CTTC, qua đó chỉ ra những bất cập của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty CTTC ở Việt Nam.

  pdf90p badbuddy02 24-01-2022 18 0   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 5 Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được cho vay có đảm bảo bằng tài sản cho vay không có đảm bảo bằng tài sản. Trình bày được các quy định về bảo lãnh ngân hàng, quy định về chiết khấu giấy tờ có giá, quy định về cho thuê tài chính và về bao thanh toán.

  pdf29p hoaanhdao709 19-01-2022 9 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu bản hợp đồng nêu rõ thông tin của bên thuê nhà và bên cho thuê nhà, thông tin về căn nhà muốn thuế, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi thuê nhà. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp ở Việt nam đã được Đảng và nhà nước ta quan tâm thông qua các chính sách hỗ trợ như chính sách tín dụng, chính sách đầu tư, chính sách thuế và một số chính sách hỗ trợ khác. Các chính sách này được thể hiện thông qua các văn bản pháp luật. Từ những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật cho thấy còn bộc lộ nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ.

  pdf5p vihassoplattner 07-01-2022 9 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng cho thuê bất động sản là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu bản hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung thuê bất động sản, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi thuê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là xây dựng quy trình thực hành kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán-Tin học tại phòng thực hành kế toán ảo; xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai mô hình phòng thực hành kế toán ảo dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán-Tin học.

  pdf76p tomjerry007 21-12-2021 9 0   Download

 • Nghiên cứu cho thấy ghi nhận nguyên tắc kế toán trình bày thông tin về thuê tài sản trên Báo cáo tài chính, từ đó chỉ ra những định hướng nhằm góp phần xây dựng và hoàn hiện văn bản pháp lý của Việt Nam về kế toán thuê tài sản trong thời gian tới.

  pdf13p redemption 20-12-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cho thuê tín dụng
p_strCode=chothuetindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2