Chống nạn mù chữ

Xem 1-9 trên 9 kết quả Chống nạn mù chữ
 • Cách mạng tháng Tám thành công, nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Vừa mới ra đời, Nhà nƣớc cách mạng non trẻ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách rất nghiêm trọng. Bên cạnh giặc ngoại xâm, giặc đói, là giặc dốt do chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ.

  pdf99p carol123 29-07-2012 74 6   Download

 • Bài viết nghiên cứu chủ trương, quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hình thành nền giáo dục mới và yêu cầu nhiệm vụ xóa nạn mù chữ, chống nạn thất học, nâng cao dân trí cho nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kết quả phong trào Bình dân học vụ ở Nam Bộ từ năm 1945 (đặc biệt là sau khi Sở Giáo dục Nam Bộ và Viện Văn hóa kháng chiến Nam Bộ được thành lập) đến năm 1954.

  pdf7p thanhtrieung 31-08-2018 15 2   Download

 • Quyết định số 100-CT về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

  pdf1p lawgd9 22-11-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 107-TTg về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia chống nạn mù chữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd9 22-11-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 101/2002/QĐ-TTg về việc giải thể ủy ban quốc gia năm quốc tế chống nạn mù chữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd6 04-11-2009 62 1   Download

 • Kinh tế: Nạn đói, hạn hán, mất mùa, ngân sách trống rỗng. Chính trị: Chưa có nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Văn hóa: Nạn dốt, hơn 95% dân số mù chữ.

  ppt23p enter_12 05-07-2013 28 6   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 63-KH/TU NGÀY 10/4/2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHOÁ IX) THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW NGÀY 05/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 05 TUỔI, CỦNG CỐ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ, TĂNG CƯỜNG PHÂN LUỒNG CHO HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ XÓA MÙ CHỮ CHO NGƯỜI LỚN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh...

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHỐNG MÙ CHỮ - PHỔ CẬP GIÁO DỤC TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020” UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HDND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 61 2   Download

 • Lấy chồng chè rượu là tiên Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần 2. Lấy chồng hay chữ là tiên Lấy chồng mù chữ là duyên con bò 3. Lục tàu xá đánh cái vá bể cái đầu Ai ăn lục tàu xá 4. Làng Vạc ăn cỗ ông Nghè Làng Vận, làng Chè kéo đá ông Ðăng Lao động là vinh quang Lang thang là chết đói Hay nói thì ở tù ! Lù khù thì đi kinh tế mới !

  pdf4p noidaubanphepmau123 05-06-2013 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản