Chữ kí số

Xem 1-20 trên 2170 kết quả Chữ kí số
 • • Chữ kí số không những giúp xác thực thông báo mà còn bảo vệ mỗi bên khỏi bên kia • Chức năng chữ ký số Xác minh tác giả và thời điểm ký thông báo Xác thực nội dung thông báo Là căn cứ để giải quyết tranh chấp • Phân loại Chữ kí số trực tiếp Chữ kí số gián tiếp

  ppt69p 0984272663 26-04-2011 203 89   Download

 • Trong ch−ơng nμy, chúng ta xem xét các sơ đồ chữ kí số (còn đ−ợc gọi lμ chữ kí số ). Chữ kí viết tay thông th−ờng trên tμI liệu th−ờng đ−ợc dùng để xác ng−ời kí nó. Chữ kí đ−ợc dùng hμng ngμy chẳng hạn nh− trên một bức th− nhận tiền từ nhμ băng, kí hợp đồng... Sơ đồ chữ kí lμ ph−ơng pháp kí một bức điện l−u d−ới dang điện từ. Chẳng hạn một bức điện có ký hiệu đ−ợc truyền trên mạng máy tinh.

  pdf53p vvnghi 06-05-2011 137 64   Download

 • Bài luận văn thạc sĩbao gồm 3 chương: Chương 1 Tổng quan về mật mã và chữ kí số, Chương 2: Bỏ phiếu từ xa, Chương 3: Phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng mô hình hóa cho bài toán bỏ phiếu từ xa.

  pdf24p trentroicosao 11-03-2014 35 19   Download

 • Đề tài luận văn Nghiên cứu về chữ kí số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT Hà Nội, tập trung nghiên cứu kỹ thuật kí số, sau đó xây dựng một chương trình có áp dụng kĩ thuật kí số qua TOKEN để kí lên file hóa đơn PDF của Viễn thông Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf23p trentroicosao 10-03-2014 129 44   Download

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết mật mã - Chương 4: Hàm băm xác thực và chữ kí số trình bày các hàm băm và tính toàn vẹn của dữ liệu, trao đổi và thoả thuận khoá, hệ mật dựa trên định danh, các sơ đồ chữ kí số không nén và các sơ đồ chữ kí số có nén.

  pdf93p minhminhnguyen32 09-06-2014 84 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tin học : tìm hiểu một sơ đồ chữ kí số phần 1', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuochau20 03-06-2011 73 18   Download

 • Trong chương này, chúng ta xem xét các sơ đồ chữ kí số (còn được gọi là chữ kí số ). Chữ kí viết tay thông thường trên tàI liệu thường được dùng để xác người kí nó. Chữ kí được dùng hàng ngày chẳng hạn như trên một bức thư nhận tiền từ nhà băng, kí hợp đồng...

  doc32p vanbom 07-11-2009 211 92   Download

 • Trình tự các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kì. Thời gian của một chu kì tế bào được xác định bằng khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp (từ khi tế bào được hình thành ngay sau lần nguyên phân trước cho tới khi nó kết thúc lần phân bào sau).

  doc20p haxuananh93 17-07-2011 332 65   Download

 • Trong chương này, chúng ta xem xét các sơ đồ chữ kí số (còn được gọi là chữ kí số ). Chữ kí viết tay thông thường trên tàI liệu thường được dùng để xác người kí nó. Chữ kí được dùng hàng ngày chẳng hạn như trên một bức thư nhận tiền từ nhà băng, kí hợp đồng... Sơ đồ chữ kí là phương pháp kí một bức điện lưu dưới dang điện từ. Chẳng hạn một bức điện có ký hiệu được truyền trên mạng máy tinh.

  doc56p chikorita 03-08-2010 102 34   Download

 • Tài liệu tham khảo Hồ sơ đăng kí mẫu dấu và chữ kí của ngân hàng.

  doc2p luatsulecao 04-04-2011 184 28   Download

 • Tập bài giảng An toàn và bảo mật thông tin phần 2 gồm 3 chương: Chuẩn mã dữ liệu DES, Mật mã công khai, Các sơ đồ chữ kí số. Với nội dung 3 chương trên sẽ giúp nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực an toàn thông tin trên mạng cũng như cách thức thực hiện các thao tác giúp bảo mật thông tin.

  pdf72p saga07 04-04-2014 64 16   Download

 • Các ảnh của z này được công khai. Bây giờ giả sử Bob muốn ký bức điện x = (1, 1, 0) chữ kí trên x là: (y1,1, y2,1, y3,0) = (735, 2467, 4285) Để xác minh chữ kí, chỉ cần tính toán như sau: 3735 mod 7879 = 3810 34675 mod 7879 = 4721 24285 mod 7879 = 268 Vì thế, chữ kí hợp lệ.

  pdf6p phuochau20 03-06-2011 46 13   Download

 • Trước hết, với một bức điện dài, ta kết thúc bằng một chữ kí rất lớn ( dài gấp đôi bức điện gốc trong trường hợp DSS). Nhược điểm khác là các sơ đồ chữ kí “an toàn” lại chậm vì chúng dùng các pháp số học phức tạp như số mũ modulo.

  pdf6p phuochau20 03-06-2011 53 11   Download

 • Giáo trình Mật mã và ứng dụng: Chương 6: Các sơ đồ chữ kí số, trình bày các nội dung: sơ đồ chữ ký elgamal, chuẩn chữ kí số, chữ kí một lần, các chữ kí không chối được, các chữ kí fail - stop, các chú giải về tài liệu dẫn,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf53p thghuynhvan95 22-04-2014 45 11   Download

 • Bài giảng trình bày về một số khái niệm hàm băm, giới thiệu các hàm băm và tính toàn vẹn của dữ liệu, bài toán Tấn công ngày sinh nhật, ví dụ hoạt động trao đổi và thỏa thuận khóa Diffie-Hellman, nội dung về chữ kí số. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hetiheti 03-03-2017 26 8   Download

 • Chương 4 Hàm băm xác thực và chữ kí số, nội dung giới thiệu trong chương này gồm: Các hàm băm và tính toàn vẹn của dữ liệu; Trao đổi và thoả thuận khoá; Hệ mật dựa trên định danh; Các sơ đồ chữ kí số không nén; Các sơ đồ chữ kí số có nén.

  pdf92p canhdangxuan 02-04-2014 27 4   Download

 • Bài viết Chu kì kinh tế và chỉ số dẫn báo chu kì kinh tế trình bày khái niệm, cách xác định chu kì kinh tế, chỉ số dẫn báo chu kì kinh tế và một số nội dung khác. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 9 1   Download

 • Chữ ký đi n t (digital signature) là đo ữ ệ ử ạn dữ liệu ngắn đính kèm với văn bản gốc để chứng thực tác giả của văn bản và giúp người nhận kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung văn bản gốc.Vấn đề quản lý khoá (Tạo, lưu mật, trao chuyển ...) là rất phức tạp và càng ngày càng khó khi sử dụng trong môi trường trao đổi tin giữa rất nhiều người dùng. Với số lượng user là n thì số lượng khoá cần tạo lập là n(n-1)/2. Mỗi người dùng phải tạo và lưu...

  ppt34p truongkhamtan 08-01-2011 227 105   Download

 • Hiện nay, công nghệ sinh trắc học nói riêng và các công nghệ bảo vệ hộ chiếu, thị lực, các loại giấy tờ lien quan xuất nhập cảnh nói chung đang đƣợc nghiên cứu, phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới.

  pdf59p samsung_12 06-05-2013 103 38   Download

 • Bạn đọc có thể thấy rằng các sơ dồ chữ kí trong ch−ơng 6 chỉ cho phép kí các bức điện nhỏ.Ví dụ, khi dùng DSS, bức điện 160 bit sẽ đ−ợc kí bằng chữ kí dμi 320 bít. Trên thực tế ta cần các bức điện dμi hơn nhiều. Chẳng hạn, một tμi liệu về pháp luật có thể dμi nhiều Megabyte. Một cách đơn giản để gải bμi toán nμy lμ chặt các bức điện dμi thμnh nhiều đoạn 160 bit, sau đó kí lên các đoạn đó độc lập nhau.

  pdf24p vvnghi 06-05-2011 102 28   Download

Đồng bộ tài khoản