intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ thể kinh tế

Xem 1-20 trên 7095 kết quả Chủ thể kinh tế
 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật kinh tế kế toán" để nắm được những nội dung chính của luật kinh tế. Hiểu được các điều kiện trở thành chủ thể của luật kinh tế. Biết được nguồn của pháp luật kinh tế. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và giảng dạy tốt hơn.

  pdf81p ngphuong321 24-09-2022 15 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích sự biến động giá và xác định hệ số cạnh tranh của một số nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới" xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản xuất khẩu và đo lường hệ số cạnh tranh về giá của một số nước xuất khẩu chủ lực so với Việt Nam. Định hướng giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro do sự biến động giá và nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

  pdf25p ngphuong321 28-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Bàn về phân loại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam trình bày khái niệm về chủ thể kinh doanh; Chủ thể kinh doanh và doanh nghiệp; Phân loại doanh nghiệp; Những cách phân loại doanh nghiệp này có ý nghĩa thực tiễn nhất định trong việc xây dựng và áp dụng các chính sách phát triển doanh nghiệp.

  pdf9p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Một số đặc điểm sinh thái của thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) và thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) trong điều kiện nuôi bán tự nhiên ở tỉnh Đồng Nai được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái của Thằn lằn bóng trong điều kiện nuôi bán tự nhiên ở Đồng Nai, trên cơ sở đó đề xuất quy trình nuôi, có thể nhân giống đại trà giúp cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen chủ động, đồng thời phát huy giá trị sinh thái cũng như kinh tế của hai loài này.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 6 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu "Chủ trương Duy Tân về kinh tế của các sĩ phu yêu nước tiến bộ ở Việt nam đầu thế kỷ XX" là trình bày có hệ thống và đầy đủ hơn về chủ trương Duy Tân về kinh tế của các sĩ phu yêu nước tiến bộ những năm đầu thế kỷ XX, từ đó rút ra nhận xét về những đóng góp và hạn chế của các sĩ phu yêu nước đối với vấn đề Duy Tân nền kinh tế dân tộc trong bối cảnh lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ.

  pdf110p bakerboys10 07-09-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu kinh doanh qua mạng" là cuốn sách mà những nhà kinh doanh theo mạng rất cần. Nó được viết một cách khoa học, thể hiện sinh động thực tế kinh doanh, và truyền tải những kinh nghiệm thực chiến của tác giả trong lĩnh vực kinh doanh này. phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều gì đang diễn ra; Những quý ông và quý bà chủ đạo của tôi; Chúng ta đang đi đâu; Đãi cát tìm vàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viastonmartin 31-08-2022 85 1   Download

 • Mục tiêu của giáo trình Thực hành báo cáo thuế giúp các bạn có thể trình bày được nội dung cơ bản của các loại thuế chủ yếu đang áp dụng tại các doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp ngân sách trong nền kinh tế hiện nay; tính toán được các khoản thuế của doanh nghiệp phải nộp ngân sách theo quy định hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf43p viastonmartin 15-08-2022 58 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu lịch sử Văn minh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế và lịch sử; Chủ nghĩa xã hội và lịch sử; Chính thể và lịch sử; Lịch sử và chiến tranh; Loài người có thực sự tiến bộ không. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf109p vimaryamnawaz 04-08-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô giúp các bạn nhận định được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p canhdongco25 02-08-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các phương thức mua bán giao dịch quốc tế; Liệt kê các điều kiện thương mại quốc tế; Trình bày được các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Trình bày nội dung các chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p canhdongco25 02-08-2022 7 1   Download

 • Tập 11 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1855 đến tháng Tư 1856. Trong tập này, hai ông tiếp tục đi sâu phân tích và lý giải nguyên nhân của sự bùng nổ và thực chất của cuộc Chiến tranh Crưm (lúc này đang đi vào giai đoạn kết thúc) cũng như tác động của nó đối với thế giới.

  pdf487p vuhuyennhi 02-08-2022 10 1   Download

 • Tập 7 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Tám 1849 đến tháng Sáu 1851. Đây là thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1948-1849 ở nhiều nước châu Âu kết thúc có lợi cho giai cấp tư sản. Nhưng trước khí thế của quần chúng, giai cấp tư sản sợ hãi cách mạng hơn là thù ghét chế độ phong kiến, khiến cho cách mạng ở nhiều nước chỉ mang tính chất nửa vời. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Tính toán mới, phân tích mới về nền kinh tế Việt Nam 1955-2000" được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: phương pháp tính toán các chỉ tiêu tổng hợp và phân tích kinh tế Việt Nam; thể chế thống kê; phương pháp tính các chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu thuộc MPS và SNA; phương pháp tính chỉ tiêu GDP của cả nước thời kỳ 1955-1985; kinh tế Việt Nam 1955-2000 (phân tích trên cơ sở các tư liệu mới);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf208p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết trình bày ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô tới khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam; Kết quả kinh tế vĩ mô có tác động thế nào đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới biến đổi không ngừng, môi trường kinh doanh và cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp - đặc biệt là các công ty niêm yết ngày càng chú trọng vào quản trị công ty. Bài viết Cơ cấu tổ chức quản trị công ty và xu hướng ở Việt Nam hiện nay trình bày các mô hình cơ cấu tổ chức quản trị công ty; Quản trị công ty; Xu hướng cơ cấu QTCT ở Việt Nam hiện nay.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Quản lý nhà nước trong công tác văn thư (Nghề: Văn thư hành chính - Trung cấp) nhằm giúp học viên nêu được những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý nhà nước như: chủ thể, đối tượng, phương pháp quản lý nhà nước; giải thích được đặc điểm, nguyên tắc của hoạt động quản lý nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p hayatogokudera 18-07-2022 12 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) ra đời nhằm đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp kiến thức về tài chính và tiền tệ cho các chủ thể kinh tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; tín dụng - bảo hiểm - ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p hayatogokudera 18-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) ra đời nhằm đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp kiến thức về tài chính và tiền tệ cho các chủ thể kinh tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thanh toán trong nền kinh tế thị trường; những vấn đề cơ bản về tài chính; ngân sách Nhà nước; thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p hayatogokudera 18-07-2022 6 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 11" trình bày các nội dung: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới của đế quốc Pháp, Mỹ và tình hình kinh tế, xã hội vùng Pháp chiếm đóng (1951-1952); tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952); Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf271p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế, chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf193p bakerboys07 05-07-2022 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ thể kinh tế
p_strCode=chuthekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2