intTypePromotion=3

Chuẩn độ niken

Xem 1-11 trên 11 kết quả Chuẩn độ niken
 • Nguyên tắc : dựa trên sự đo độ dâñ điện của dung dịch (nhiệt độ xác định). Nó tỉ lệ với nồng độ của chất điện li. Ta dựng được đồ thị phụ thuộc vào độ dẫn điện của dung dịch với nồng độ của nó. Trong chuẩn độ điện dẫn, điểm cuối chuẩn độ được thiết lặp theo sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch.

  ppt22p dangan91 21-12-2012 85 12   Download

 • Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng Sự điện li Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Crom, sắt, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc 104 Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, 133 hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa vô cơ thuộc chương trình phổ thông...

  doc284p haoonline 15-08-2012 280 148   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Công nghệ Mạ được sử dụng để xác định các bậc trình độ kỹ năng nghề cao nhất của các công việc trong nghề Công nghệ Mạ, dựa vào đó để xây dựng các bậc trình độ kỹ năng nghề của các công việc đó ở các bậc trình độ kỹ năng nghề thấp hơn. Bộ tiêu chuẩn nghề Công nghệ dệt được xây dựng cho 5 bậc trình độ kỹ năng nghề với 8 nhiệm vụ và 49 công việc. Mời tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf95p tangtuy15 11-06-2016 75 19   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4577:1988 về Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng niken quy định phương pháp đo màu xác định hàm lượng niken trong nước thải với thuốc thử dimetylglyoxim khi niken có hàm lượng từ 1/2 mg/l và phương pháp khối lượng khi niken có hàm lượng trên 5 mg/l. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 39 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10675:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa quy định phương pháp xác định hàm lượng niken tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 31 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6473:1999 về Ắc qui kiềm sắt - Niken dùng cho mỏ hầm lò áp dụng cho ắc qui kiềm sắt - Niken điện áp danh định là 1,2 V, dùng làm nguồn điện một chiều cho tàu điện ắc qui hoặc chiếu sáng cố định ở các mỏ hầm lò có nhiệt độ môi trường từ - 20C đến 50C.

  doc5p bautroibinhyen7 01-12-2016 9 1   Download

 • Niken aluminat spinel NiAl204 trong ma trận thủy tinh silica đã được chuẩn bị thông qua solgel insitu phản ứng. Ảnh hưởng của nhiệt độ và tỷ lệ mol của kim loại đến Si trên sự hình thành spinel đã được nghiên cứu. Các phân tích DTA, TGA và XRD cho thấy NiAl20JSi02 là hoàn toàn được sản xuất ở 800 "C. Các đặc tính bề mặt của spinel tổng hợp được xác định bởi hấp thụ nitơ hấp phụ metho.

  pdf6p cumeo4000 01-08-2018 13 1   Download

 • Bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ gồm 9 chuyên đề như sau: Chuyên đề 1: Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, chuyên đề 2: Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, chuyên đề 3: Sự điện li, chuyên đề 4 : Phi kim (halogen, oxi, lưu huỳnh, nitơ, photpho, cacbon, silic), chuyên đề 5: Đại cương về kim loại, chuyên đề 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, chuyên đề 7: Crom, sắt, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc, ch...

  pdf186p torrent3 31-03-2014 552 220   Download

 • TCVN 4577 1988, Tiêu chuẩn Việt Nam-nước thải- phương pháp xác định hàm lượng niken: tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo màu xác định hàm lượng niken trong nước thải với thuốc thử dimetylglyoxim….

  pdf3p minhphung21052 22-07-2010 151 55   Download

 • Nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phân tích và Môi trường, thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, đã nghiên cứu thành công công nghệ xử lý nước thải của các ngành mạ điện hoặc các ngành gia công cơ khí có nồng độ các kim loại nặng vượt tiêu chuẩn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.

  pdf2p nkt_bibo42 05-02-2012 150 53   Download

 • 50 Natrihydrosunfit 152 A 153 A 154 Nitrobenzen và các hợp chất Nitrobutan 155 Nitroetan 156 Nitroclobenzen 157 Nitroanilin 158 A 159 Nitrometan 160 Nitropropan 161 Nitrotoluen 162 Nitrofomtan 163 Ozon 164 Axalic (axit) 165 A 166 Cácbon oxít Nitroglyxerin Nicotin 30% NaHSO3 + + 0,0005 C6H5NO2 + 0,005 C4H9NO2 + 0,030 C2H5NO2 + 0,03 C6H4ClNO2 + 0,001 NO2C6H4NH2 + 1ppm C3H5(ONO2)3 + 0,002 CH3NO2 + 0,030 C3H7NO2 + 0,030 CH3NO2 + 0,005 CH3NO2 + 0,030 O3 + 0,0001 COOH-COOH,2H2O + 0,001 CO + 0,030 51 Kẽm oxit 167 Etylen oxit 168 Nito oxit (N...

  pdf7p caott2 19-05-2011 88 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
638 lượt tải

p_strKeyword=Chuẩn độ niken
p_strCode=chuandoniken

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản