intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình nhập tọa độ 3 điểm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chương trình nhập tọa độ 3 điểm
 • Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng. Phân tích, thiết kế và thực hiện được một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Nhận biết một số ngôn ngữ OOP. Nhận biết các khái niệm cơ bản của OOP. phương pháp lập trình đối tượng.

  ppt25p can_loc 25-07-2012 112 22   Download

 • Tài liệu về môn lập trình hướng đối tượng...

  pdf3p jackiechan_2912 11-04-2011 376 78   Download

 • Bài 1: Viết chương trình nhập vào một phân số. Hãy cho biết phân số đó là phân số âm hay dương hay bằng không. Bài 2: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả. Bài 3: Viết chương trình nhập tọa độ hai điểm trong không gian. Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả. ính

  pdf71p viethung2512 29-09-2011 938 91   Download

 • Chi tiết làm ví dụ minh họa Các bước thiết kế chi tiết: - Mở một thư mục mới - Tạo hình trụ Kích hoạt hình dạng trình đơn ngữ cảnh biểu tượng xi lanh Nhập bán kính hình trụ sau đó chọn và chọn Design Nhập chiều cao hình trụ tròn Nhập tọa độ tâm - Khoan Chọn biểu tượng khoan sau đó chọn mặt, điền vào các cuộc đối thoại cho một lỗ khoan. Hình 3.13 Hộp thoại thông số khoan - Khoan 3 lỗ xung quanh Thay đổi màu sắc đường Vẽ một đường tròn đường kính 38mm tâm là điểm...

  pdf14p zeroduong13 16-11-2010 104 17   Download

 •  Giáo trình Vẽ và thiết kế 2D với AutoCAD Mechanical: Phần 1 gồm các chương: Chương 1  Mở Đầu, Chương 2 Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản, Chương 3 Nhập tọa độ, truy bắt điểm và vẽ hình học cơ bản, Chương 4 Các lệnh vẽ hình học trong AutoCAD Mechanical, Chương 5 Dựng hình và vẽ các đối tượng đặc biệt trong AutoCAD Mechanical, Chương 6 Phương pháp chọn đối tượng và các lệnh hiệu chỉnh cơ bản, Chương 7 Biến đổi và sao chép hình,  Chương 8 Quan sát bản vẽ.

  pdf117p uocvongxua01 14-05-2015 309 109   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình nhập tọa độ 3 điểm
p_strCode=chuongtrinhnhaptoado3diem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2