intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình wcf

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chương trình wcf
 • Đƣợc giới thiệu ở .NET 3  WCF cung cấp mô hình lập trình đơn giản, thống nhất và có thể mở rộng và có thể tƣơng tác với các công nghệ phân tán khác: DCOM, .NET Remoting, XML web service, Sockets, P2P,…  Tích hợp các công nghệ phân tán vào trong API với namespace System.ServiceModel  Cung cấp các công nghệ khác nhau để ngƣời sử dụng service có thể sử dụng dễ dàng. Ví dụ WCF có thể cung cấp service làm việc với giao thức TCP hoặc sử dụng XML web service Wednesday, March 21, 2012...

  pdf29p thangkhongusi 10-04-2013 108 22   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết các thành phần cấu thành một dịch vụ trên WCF cũng như cách xây dựng một dịch vụ WCF, đồng thời cũng đã được giới thiệu cách xây dựng chương trình ứng dụng để sử dụng các dịch vụ WCF. Trong bài cuối cùng này, chúng ta sẽ được làm quen với một số ứng dụng của dịch vụ WCF theo một số cách khác nhau.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 193 88   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã tập trung phần lớn vào việc cài đặt dịch vụ với Windows Communication Foundation. Hai bài trước chúng ta đã được giới thiệu về ba thành phần quan trọng để xây dựng dịch vụ WCF là address (địa chỉ), bindings, và contracts. Bài này chúng ta tập trung về phía client (máy khách, hay là các chương trình sử dụng dịch vụ WCF, ta gọi chung là client).

  pdf14p soicon824 20-04-2011 149 58   Download

 • Microsoft đã đặt một tập trung lớn vào việc nâng cao sự hội nhập giữa WF và WCF, và bản phát hành này chứng kiến sự ra đời của một loại dự án mới gọi là WF Dịch vụ (một WCF kết hợp và dịch vụ WF đại diện hoàn toàn bằng XAML). Vui lòng tham khảo Chương 6 để biết chi tiết đầy đủ.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 84 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình wcf
p_strCode=chuongtrinhwcf

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2