Chuyên đề cách báo lỗi tcpip

Xem 1-6 trên 6 kết quả Chuyên đề cách báo lỗi tcpip
 • Sau khi hệ thống mạng chuyển mạch đã hội tụ, tất cả các port trên mọi switch và bridge đều ở trạng thái dữ liệu hoặc trạng thái khóa

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 93 37   Download

 • Một đặc tính quan trọng của mạng chuyển mạch Ethernet là mạng LAN ảo(VLAN).VLAN là một nhóm lôgic các thiết bị mạng hoặc các usur. Các thiết bị mạng hoặc user đ−ợc nhóm lại theo chức năng, phòng ban hoặc theo ứng dụng chứ không theo vị trí vật lý nữa.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 78 29   Download

 • Mỗi VLAN có một địa chỉ mạng Lớp 3 riêng: Nhờ đó router có thể chuyển gói giữa các VLAN với nhau. Chúng ta có thể xây dựng VLAN cho mạng từ đầu cuối - đến - đầu cuối hoặc theo giới hạn địa lý.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 69 28   Download

 • Cách chia VLAN này giúp việc quản lý đơn giản hơn vì không cần tìm trong cơ sở dữ liệu phức tạp để xác định thành viên của mỗi VLAN. Ng−ời quản trị mạng có trách nhiệm cấu hình VLAN bằng tay và cố định.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 59 25   Download

 • TCP/IP là bộ giao thức được sử dụng trên internet và được tài liệu hóa thông tin qua RFC...

  pdf0p vanthang122141 13-05-2011 247 106   Download

 • Ta xét ví dụ trên hình 7.1.4.a: giả sử Host X gửi một gói quảng bá và gói yêu cầu ARP để hỏi địa chỉ lớp 2 của router chẳng hạn. Khí đó switch A nhận đ−ợc gói quảng bá này sẽ chuyển gói quảng bá này sẽ chuyển gói ra tất cả các port.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 55 24   Download

Đồng bộ tài khoản