Chuyên đề lập trình joomla

Xem 1-12 trên 12 kết quả Chuyên đề lập trình joomla
 • Bạn là Lập trình viên web trong công ty phát triển website, lâu nay công ty tự xây dựng từ đầu đến cuối các ứng dụng, mất rất nhiều thời gian, công sức. Bây giờ bạn muốn thay đổi? bạn muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc, nâng cao hiệu suất cạnh tranh với các công ty đối thủ, bạn muốn tìm hiểu sâu về core của Joomla, từ đó làm nền tảng xây dựng các ứng dụng web cho khách hàng của mình bằng Joomla.

  pdf16p zero22hero 05-11-2012 179 59   Download

 • SQL query: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_book_category` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `category` varchar(200) NOT NULL, `created_by` int(11) NOT NULL, `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `modified_by` int(11) NOT NULL, `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `ordering` int(11) NOT NULL, `hits` int(11) NOT NULL, `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

  pdf11p longandquynh 09-11-2012 143 19   Download

 • Joomla c xây dng trên n n t ng c a m t Framework c g i là Joomla. Ngoài ra Joomla cung c xây dng trên n n t ng c a mô hình MVC (Model – View – Controller). Vì vy mô hình MVC không hoàn toàn ging mô hình MVC c a các CMS hay các Framework khác nhng mô hình MVC c a Joomla vn gi m t s qui tc c a mô hình MVC nh: • Controller: i u hưng các tác v • Model: X lý CSDL • View: Hin th d liu

  pdf10p longandquynh 09-11-2012 44 6   Download

 • 1. Xác nh các chc nang (task) trong Category 2. Xây dng h thng hàm x lý các chc nang c a Category 3. Xây dng chc nang hi n th category (task: show) 4. ang ký các chc nang x lý trong Controller 5. Xây dng chc nang publish & unpublish category (task: publish – unpublish) 6. Xây dng chc nang delete (task: remove) 7. Xây dng chc nang thêm m t category (task: add – save) 8. Xây dng chc nang h y nhim v (task: cancel) 9. Xây dng chc nang chnh sa m t category (task: edit – save - apply )...

  pdf22p longandquynh 09-11-2012 35 7   Download

 • 1. Xác nh các chức nang (task) trong Category 2. Xây dựng h thng hàm x lý các chc nang c a Category 3. Xây dng chc nang hi n th category (task: show) 4. ang ký các chc nang x lý trong Controller 5. Xây dng chc nang publish & unpublish category (task: publish – unpublish) 6. Xây dng chc nang delete (task: remove) 7. Xây dng chc nang thêm m t category (task: add – save) 8. Xây dng chc nang h y nhim v (task: cancel) 9. Xây dng chc nang chnh sa m t category (task: edit – save - apply...

  pdf23p longandquynh 09-11-2012 48 6   Download

 • 1. Xây dựng chức nang hin th tt c các category 2. Xây dựng chức nang hin th mt category 3. Xây dựng chức nang hin th tt c các cu n sách 4. Xây dựng chức nang hin th mt cu n sách 5. Xây dựng chc nang hin th gi hàng 6. Xây dng chc nang ưa sách vào gi hàng 7. Xây dng chc nang c p nh t gi hàng 8. Xây dng chc nang t hàng mua hàng

  pdf5p longandquynh 09-11-2012 33 5   Download

 • gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cuốn sách này. đã cố gắng để cung cấp nhãn hiệu hàng hoáHướng dẫn của chuyên nghiệp để lập trình Joomla!Khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi phiên làm việc của người sử dụng,

  pdf48p kennguyen6 07-11-2011 35 5   Download

 • Giới thiệu: – Mootools là 1 javascript framework – Sử dụng mootools, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc ứng dụng công nghệ Ajax vào các trang web trong Joomla

  pdf36p zero22hero 05-11-2012 123 72   Download

 • Mặc định, Joomla hỗ trợ lập trình tạo module, Component đa ngôn ngữ. § Có 2 hướng xử lý: – Để xử lý đa ngôn ngữ trong lập trình, ta sẽ sử dụng lớp JText của Joomla. – Để xử lý đa ngôn ngữ cho các nội dung lưu trong cơ sở dữ liệu, ta sẽ sử dụng JoomFish. Ví dụ: ta muốn hiển thị dữ liệu dạng bảng thì các tiêu đề bảng ta sẽ xử lý đa ngôn ngữ bằng JText, còn các dòng dữ liệu thì dùng JoomFish...

  pdf24p zero22hero 05-11-2012 112 66   Download

 • Joomla! là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở hàng đầu thế giới hiện nay § Sử dụng Joomla, ta có thể xây dựng được hầu hết các website từ đơn giản đến phức tạp § Việc cài đặt và sử dụng Joomla khá dễ dàng.

  pdf29p zero22hero 05-11-2012 115 45   Download

 • Một khi chúng ta đã tạo ra chúng ta có thể tải về các tập tin mà chúng tôi cần. 1. FTP cho trang web Joomla của bạn 2. Đi vào thư mục 3 mẫu. Bây giờ di chuyển vào 4 thư mục rhuk_solarflare_ii. Chọn tất cả các tập tin và thư mục bạn có thể xem và tải về thư mục duffer1 chúng tôi tạo ra trước đó Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn có tất cả các tập tin, bạn cần phải có các tập tin trên máy tính của bạn như sau: ...

  pdf11p myngoc1 08-09-2011 32 8   Download

 • Thật là tai hại khi website bị tấn công. Rất khó để biết được họ sẽ tấn công vào lúc nào, ra sao... Những câu hỏi hóc búa ấy thật khó, và đơn giản hơn, mình tổng hợp những gì lượm nhặt được từ internet, và từ kinh nghiệm bản thân, hi vọng sẽ giúp đỡ các bạn phần nào... 1. Chuyển hóa thư mục administrator.

  pdf5p sunshine_8 25-07-2013 30 5   Download

Đồng bộ tài khoản