intTypePromotion=4
ADSENSE

Chuyển giao công nghệ thông qua FDI

Xem 1-9 trên 9 kết quả Chuyển giao công nghệ thông qua FDI
 • Mời các bạn tham khảo bài viết Chuyển giao công nghệ thông qua các dự án FDI và những vấn đề đặt ra để biết được tình hình thu hút FDI trong thời gian qua, một số vấn đề tồn tại và nguyên nhân. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 48 3   Download

 • Chuyên đề Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI. Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam trình bày khái quát về công nghệ và vấn đề chuyển giao công nghệ kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của một số nước thông qua FDI, thực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thông qua FDI, thành công, tồn tại và các nhân tố tác động. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua FDI.

  pdf45p acc_12 03-04-2014 244 65   Download

 • Đề tài “ Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp FDI - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam”. trình bày các nội dung: những hiểu biết về công nghệ và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy quá trình tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, thực trạng CGCN qua các dự án FDI vào Việt Nam , các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả hoạt động CGCN qua FDI tại Việt Nam.

  pdf58p wave_12 05-04-2014 221 52   Download

 • Đề tài Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI- Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam trình bay “Công nghệ là một hệ thống kiến thức về qui trình và kỹ thuật chế biến sản phẩm vật chất hay thông tin”. Sau đó ESCAP mở rộng khái niệm trên “Nó bao gồm tất cả các kỹ năng, kiến thức, thiết bị và phương pháp sử dụng trong chế tạo, dịch vụ, quản lý, thông tin”.

  pdf59p wave_12 05-04-2014 159 33   Download

 • Chuyên đề Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI thực trạng & giải pháp ở Việt Nam nhằm trình bày về những hiểu biết về công nghệ và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ một số nước, thực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam qua FDI, giải pháp cho vấn đề trên.

  pdf35p acc_12 03-04-2014 150 23   Download

 • Trên cơ sở tìm ra mối quan hệ của FDI và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, luận án "Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam" đề xuất các giải pháp tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của FDI đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sutihana 06-12-2016 74 17   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan các vấn đề chính sách trong quá trình tăng cường các mối quan hệ hiệu quả với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam nhằm chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng về số lượng sang tăng trưởng chất lượng thông qua chuyển giao công nghệ trong liên kết FDI và xác định chính sách ưu tiên.

  pdf16p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 45 12   Download

 • FDI có ảnh hưởng tới nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đối với các nước nghèo hay các nước đang phát triển như nước ta, kỳ vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu là nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu này được thực hiện thông qua tác động tích cực của FDI đến các yếu tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng: Bổ sung nguồn vốn trong nước và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại, kỹ...

  doc17p sunflower1509 17-01-2013 404 129   Download

 • Việc cảI thiện hệ thống thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàI theo hướng: đơn giản hoá, dễ tính, đảm bảo lợi ích quốc gia, có tác dụng khuyến khích đầu tư và phù hợp với thông lệ quốc tế. 2.13) Thực hiện chiến lược khoa học công nghệ. Một trong nhữn vai trò quan trọng của FDI là chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ mang một hàm ý rộng, bao gồm không chỉ từ nhập khẩu cộng nghệ đơn thuần mà còn vận hành công nghệ đó, sửa chữa bảo hành, nắm...

  pdf6p caott10 22-07-2011 80 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1242 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển giao công nghệ thông qua FDI
p_strCode=chuyengiaocongnghethongquafdi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2