intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển mạch burst quang bằng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chuyển mạch burst quang bằng
 • Bài báo tập trung nghiên cứu các mô hình đánh giá hiệu quả thực thi của mạng chuyển mạch burst quang, đặc biệt là xác suất nghẽn burst trong mạng. Chúng tôi đề xuất một mô hình mô phỏng mạng chuyển mạch burst quang có tên OBSWDM-Simu được triển khai trên OMNeT++.

  pdf12p dieutringuyen 07-06-2017 53 6   Download

 • Định tuyến lệch hướng là một phương pháp được dùng để giải quyết nghẽn trong mạng chuyển mạch burst quang. Mục đích của bài báo này là đưa ra một giải pháp hạn chế nghẽn bằng phương pháp định tuyến làm lệch hướng đi. Tại node trung gian nếu nghẽn xảy ra thì gói tin điều khiển sẽ được định tuyến để truyền đi trên một đường khác, như vậy tránh được hiện tượng mất dữ liệu và xác suất suy hao của chùm được giảm đi đáng kể. Kết quả mô phỏng dưới đây sẽ cho ta một giải...

  pdf5p meoden89nd 19-01-2011 180 48   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Tổng quan về mạng chuyển mạch chùm quang Kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng chuyển mạch chùm quang Bộ định tuyến biên Bộ định tuyến lõi Các hoạt động trên mạng OBS Các vấn đề khác của mạng OBS Mạng chuyển mạch chùm quang OBS [15] được thiết kế để đạt được cân bằng (thỏa hiệp) giữa mạng chuyển mạch kênh quang WR và mạng chuyển mạch gói quang OPS. Trong mạng chuyển mạch chùm quang, các burst dữ liệu, bao gồm nhiều gói tin IP, được truyền toàn...

  ppt28p nguyenquangha1991 12-10-2012 219 67   Download

 • Trong vài năm gần đây đã có sự phát triển bùng nổ về lƣu lƣợng IP. Phạm vi và vùng phủ của mạng Internet đang mở rộng một cách nhanh chóng và do đó yêu cầu cho băng thông cũng cần phải tăng theo tƣơng ứng. Lƣu lƣợng tăng đột biến của những ngƣời sử dụng World Wide Web do nhu cầu sử dụng các thông tin và dịch vụ giải trí trực tuyến ngày càng tăng lên mạnh mẽ. Ngoài ra, các loại dịch vụ mạng cũng ngày càng đa dạng và phong phú, các công nghệ đa phƣơng...

  pdf109p nguyenan122 15-09-2013 62 15   Download

 • quang Vừa OBS Cao Thấp (có Cao thể ms hay Thấp µs) Bảng 1.1: So sánh các công nghệ chuyển mạch 1.4. Nguyên tắc thiết lập burst Thiết lập burst là quá trình tập hợp và đóng gói ở ngõ vào từ lớp cao hơn thành burst tại node biên ngõ vào của mạng OBS. Có nhiều kỹ thuật được đề xuất trong đó hai kỹ thuật được quan tâm nhất là thiết lập dựa vào bộ định thời (timerbased) và dựa trên mức ngưỡng ( threshold –based). Trong phương pháp thiết lập dựa trên bộ định thời, một burst được tạo...

  pdf9p caott6 22-05-2011 75 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển mạch burst quang bằng
p_strCode=chuyenmachburstquangbang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2