Circle k

Xem 1-6 trên 6 kết quả Circle k
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: chiến lược kinh doanh của cửa hàng circle k', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p ktouch_12 18-06-2013 363 94   Download

 • • Hiện nay, khuynh hướng tiêu dùng thuận tiện, nhanh chóng đang nở rộ và nếp tiêu dùng ở chợ ngày càng bộc lộ được nhiều nhược điểm như chất lượng thực phẩm không được đảm bảo, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là giá cả không ổn định…. Làm cho người dân càng ngày càng mất niềm tin vào thực phẩm ở chợ. ...

  pdf50p hoamihothay 03-10-2012 240 80   Download

 • Dans le livre ”probl`me aux limites” de prof. Ph. D. Gakhov (voir [1]), on a e e e r´solu les trois probl`mes suivants: e e + Probl`me aux limites de Riemann e Φ (t) = + µ mk k=1 (t − αk ) ν pj j=1 (t − βj ) G1 (t)Φ− (t), (1) o` αk (k = 1, µ), βj (j = 1, ν) sont des quelconques points sur la fronti`re L; mk , pj u e des entiers positifs. G1 (t) est la fonction diff´rente de z´ro pour tout t ∈ L, satisfaisante e e a ` condition de Holder....

  pdf8p tuanlocmuido 19-12-2012 23 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: K-lý thuyết về hành động của nhóm vòng tròn trên C *- đại số...

  pdf7p matuot_266 26-08-2011 28 4   Download

 • We show that unital simple C ∗ -algebras with tracial topological rank zero which are locally approximated by subhomogeneous C ∗ -algebras can be classified by their ordered K-theory. We apply this classification result to show that certain simple crossed products are isomorphic if they have the same ordered K-theory. In particular, irrational higher dimensional noncommutative tori of the form C(Tk ) ×θ Z are in fact inductive limits of circle algebras. Introduction In recent years there has been rapid progress in classification of nuclear simple C ...

  pdf25p tuanloccuoi 04-01-2013 32 6   Download

 • Make a lip into a circle. Put your tongue up and back. It's pronounced /u /....../u / Too /tu / Food /fu d/ Soon /su n/ Route /ru t/ Recruit /r kru t/ Lunar / lu nər/ Remove /r mu v/ Bamboo /bæm bu / .Flute /flu t/ Music /'mju z k/ Are you doing anything on Tuesday? / r ju 'du ŋ 'eniθ ŋ n tu zde /

  pdf8p camdodoisinhvien 26-06-2013 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản