intTypePromotion=1
ADSENSE

Công cụ acces

Xem 1-4 trên 4 kết quả Công cụ acces
 • Mục tiêu tổng quát này được cụ thể hoá thành các mục tiêu kiểm toán chung như: tính hợp lý chung, tính hiện hữu, tính đầy đủ, tính chính xác số học, phân loại và trình bày, quyền và nghĩa vụ, đánh giá và phân bổ. ..

  pdf52p vienduong14 30-09-2011 430 159   Download

 • Field ( Cột ) : Cột còn gọi là Trường dùng lưu trữ một loại thông tin có chung ý nghĩa , mang 1 kiểu dữ liệu nhất định . Tên cột không sử dụng ký tự đặc biệt , không sử dụng dấu tiếng Việt , không có khoảng trắng , tên cột nên mang tính chất gợi nhớ . Trong cùng 1 Bảng không có 2 cột trùng tên nhau .

  doc15p vienduong14 18-06-2011 108 36   Download

 • Phầm mền Microsoft Acess là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mền Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ. 2. Khả năng của Access: a. Access có những khả năng nào? Cung cấp các công cụ khai báo, lưu trữ, xử lí dữ liệu: - Tạo lập các CSDL và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ. Một CSDL được tạo lập bằng Acces gồm các bảng dữ liệu và liên kết giữa các bảng đó. - Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo thống...

  pdf13p paradise4 12-12-2011 88 25   Download

 • Công dụng accu a Accu trong ô tô thườn được gọi là accu kh động để phân biệt v loại acc g ng i hởi với cu sử dụ ở các lĩnh vực khác. Accu kh động tr ụng hởi rong hệ thống điện thự hiện chứ ực ức năng của một th bị chuy đổi hóa năng thàn điện năn và ngượ lại. Đa s g hiết yển nh ng ợc số accu khởi động là loại acc chì – axi Đặc điểm của loại accu nêu tr là có th cu it. m rên hể ra g...

  pdf23p hieugtvt47 24-02-2011 655 244   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công cụ acces
p_strCode=congcuacces

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản