intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công tác công đoàn

Xem 1-20 trên 8222 kết quả Công tác công đoàn
 • Quyết định số 129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc10p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1908/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 194/NQ-CP về việc phê duyệt nội dung Phụ lục Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2018-2022.

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1680/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư; Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu đã làm rõ tác động của cấu trúc sở hữu phân tán tới thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập gồm toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014-2019. Nghiên cứu sử dụng thước đo đa chiều thể hiện tính kém thanh khoản cổ phiếu theo Amihud (2002) và Liu (2006). Đồng thời, thước đo Turnover rate của Datar và cộng sự (1998) được sử dụng để đo lường độ sâu thanh khoản của cổ phiếu.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2022 và thu thập dữ liệu sơ cấp từ 41 đối tượng liên quan đến công tác quản lý thu ngân sách.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Hầu hết các nhà nghiên cứu văn học quốc ngữ nước ta lâu nay đều cho rằng, truyện trinh thám quốc ngữ xuất hiện từ năm 1917 trên tờ Công Luận Báo và ông tổ của thể loại truyện này là nhà văn Biến Ngũ Nhy với loạt truyện mang tên chung là “Mật thám truyện”. Mời các bạn cùng tìm hiểu một số tác phẩm trinh thám qua phần 1 cuốn sách.

  pdf329p dianmotminh01 11-05-2024 0 0   Download

 • Trong những năm qua, công tác quản lý thuế ở tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực và được các cấp lãnh đạo của Tỉnh cũng như của Cục Thuế luôn quan tâm. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích các nhân tố tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế ở tỉnh này. Từ đó, nêu lên một số khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý thuế trong giai đoạn 2021-2030.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài báo đề xuất giải pháp nhằm giúp kiểm toán viên (KTV) và kiểm toán nội bộ hoàn thiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu (SSTY) trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) (trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của các công ty sản xuất Nhựa và Bao bì niêm yết tại Việt Nam). Mẫu nghiên cứu được tác giả thu thập được 317 phiếu điều tra khảo sát. Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính thông qua phần mềm SPSS 25, tác giả đã xác định 5 nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả có đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu (R).

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết nêu khái quát một số vấn đề về nợ công, an toàn nợ công và những công cụ liên quan đến chiến lược nợ công, đồng thời cung cấp số liệu cụ thể về thực trạng vay và trả nợ công của Việt Nam trong giai đoạn 2018- 2022. Qua tổng hợp số liệu về các chỉ tiêu an toàn nợ công, các đối tác cho Việt Nam vay nợ, cơ cấu nợ hiện tại của chúng ta cũng như mức độ tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế; và một số vấn đề tồn tại mà Việt Nam đang gặp phải từ đó tác giả đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó theo góc nhìn của tác giả.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này tập trung làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy với bộ dữ liệu của 29 doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố đòn bẩy tài chính (LEV), khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA), vòng quay tổng tài sản (ART) và tốc độ tăng trưởng của công ty (GWS) là những nhân tố có tác động mạnh đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Công tác Bảo đảm chất lượng (BĐCL) đã và đang là công việc bắt buộc đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học (CSGD). Được thể hiện rõ tại Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 Phê duyệt chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với Giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2023”. Trong bài viết sẽ tập trung vào làm rõ một số nội dung đối với CSGD đại học tham gia kiểm định và xếp hạng quốc tế.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu với công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trình bày các nội dung: Khái quát về Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Bạc Liêu; Hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước.

  pdf8p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Hiện nay, biến đổi khí hậu đã có sự tác động mạnh mẽ đối với cuộc sống và sự an sinh toàn cầu, đặc biệt là các hiện tượng thiên tai trở nên khắc nghiệt hơn, cực đoan hơn cả về tần suất và cường độ. Hậu quả kinh tế và xã hội của các thiên tai này rất nghiêm trọng, yêu cầu chúng ta phải đưa ra cảnh báo thiên tai một cách chính xác và kịp thời để bảo vệ cộng đồng. Các mô hình cảnh báo sớm trên toàn thế giới cũng như trong nước được nghiên cứu và tham khảo từ các nguồn thông tin. Từ đó, bài báo đề xuất mô hình cảnh báo sớm trượt lở đất cho vùng núi và trung du tại Việt Nam.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội với công tác an sinh xã hội hiện nay trình bày các nội dung chính sau: Phật giáo với vấn đề an sinh xã hội; Phật giáo thành phố Hà Nội với công tác an sinh xã hội trong giai đoạn lịch sử hiện nay; Tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và vận động tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ các phong trào xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

  pdf12p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Để tạo ra sự chuyển biến về chất trong giảng dạy triết học Mác - Lênin trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng những ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi cần có những bước thay đổi của đội ngũ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị cả về nội dung và phương pháp theo hướng tích cực, thiết thực và hiệu quả. Bài viết trình bày một số vấn đề về việc áp dụng khoa học - công nghệ vào giảng dạy triết học Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay.

  pdf9p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ thực nghiệm giữa chất lượng thể chế với cơ cấu kinh tế ở 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phi nông nghiệp sẽ phát triển hơn nếu các địa phương tập trung nỗ lực vào các yếu tố tác động đến suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như: gia nhập thị trường, chất lượng đào tạo lao động tại địa phương; sự minh bạch thông tin và chính sách của chính quyền; và các vấn đề pháp lý như bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm an ninh trật tự.

  pdf20p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kết cấu công trình bê tông cốt thép - Tổng quan, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nguyên lý chung; những nguyên tắc khi thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; quy trình thiết kế; mô hình hệ kết cấu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Vai trò của quản lý thiết bị và đồ dùng dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay" trình bày về khái niệm thiết bị dạy học; phân loại thiết bị dạy học; vai trò của công tác quản lý thiết bị và đồ dùng dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay;...

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết đề cập đến vấn đề của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tự phê bình, phê bình và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình theo tư tưởng của Người, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2