intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác tuyên truyền

Xem 1-0 trên 0 kết quả Công tác tuyên truyền
 • Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10)" giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm như: Lâm tuyền kỳ ngộ; Hoàng Trừu; Phạm Tải - Ngọc Hoa; Tống Trân - Cúc Hoa; Phạm Công - Cúc Hoa; Phù dung tân truyện; Phương Hoa; Nữ tú tài; Quan Âm Thị Kính; Phật Bà Quan Âm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf470p colinhthu 12-08-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm như: Trê Cóc; Lưu nữ tướng; Lý Công; Chàng Chuối tân truyện; Hoàng Tú tân truyện; Lục súc tranh công; Phan Trần; Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai; Trinh thử; Tuyển phu ngộ phối tân truyện; Từ Thức; Nhị độ mai; Thạch Sanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf503p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Luật chăn nuôi thú y với mục tiêu giúp các bạn có thể có kiến thức về Luật thú y 2015 và Luật chăn nuôi 2018 trong công tác chuyên môn của mình và góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tân Trào trình bày thực trạng về công tác NCKH trong sinh viên; Một số giải pháp để nâng cao chất lượng NCKH của sinh viên; Phát huy vai trò của cán bộ, giản viên tron hướng dẫn sinh viên NCKH; Tăng cường hoạt động thúc đẩy tuyên truyền, đưa các thông tin về NCKH đến gần với sinh viên.

  pdf5p vigeneralmotors 13-07-2022 10 1   Download

 • Bài viết phân tích về vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ ở nước ta trong những năm trở lại đây. Trong bài viết, tác giả dẫn chứng các nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; từ đó đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ trong thời gian tới.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 12 1   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập các công trình nghiên cứu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Tập 1)" phản ánh bước đầu những hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu trong năm 1997 và 1998. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf311p bakerboys07 05-07-2022 7 0   Download

 • Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Nghiên cứu bảo tồn lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf432p bakerboys07 05-07-2022 4 0   Download

 • Bài viết Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Nhìn từ công tác tuyên truyền bàn về những thành công, bất cập của công tác thông tin, giáo dục truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công tác tuyên truyền) và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

  pdf4p vichristinelagarde 04-07-2022 10 1   Download

 • Công tác tuyên truyền, giáo dục là một chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong bài viết "Công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân trong các doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam hiện nay", tác giả phân tích nội dung, phương thức của công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân trong các doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam và xác định một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 4 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các bài nghiên cứu về các nghề thủ công truyền thống, những cuộc hành trình thực và ảo, nghiên cứu văn hóa Thái, bảo quản, bảo tàng và công chúng, bảo tàng và công tác đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf327p bakerboys06 08-06-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Công tác thông tin cơ sở" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của nhà nước về công tác thông tin cơ sở; Những điều cần biết về thông tin cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf102p vimarissamayer 02-06-2022 16 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Thực hiện chính sách người có công trên địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk" là lý luận về thực hiện chính sách người có công và thực trạng thực hiện chính sách người có công trên địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất những giải pháp tăng cường thực hiện chính sách người có công trên địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

  pdf116p hoababytrang2510 04-06-2022 25 6   Download

 • Bài viết "Bạo lực học đường nhìn từ góc độ pháp lý" nghiên cứu khái niệm, nguyên nhân, hậu quả và quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, trong thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật thông qua việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bạo lực học đường để áp dụng xử lý trong các tình huống cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p andromedashun 26-05-2022 23 1   Download

 • Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tập luyện của người dân. Đồng thời, thiết chế văn hóa, thể thao còn là phương tiện hữu hiệu để phổ biến, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương đến với người dân.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 18 1   Download

 • Vệ sinh và phòng bệnh ở môi trường nông thôn: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Vệ sinh nhà ở và môi trường; Vệ sinh thân thể; Vệ sinh thực phẩm; Vệ sinh trong lao động nông nghiệp; Phòng bệnh theo mùa; Công tác tuyên truyền và giáo dục vệ sinh phòng bệnh ở nông thôn.

  pdf63p viginnirometty 04-05-2022 13 1   Download

 • Sách Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh là tuyển tập 27 truyện ngắn, trong đó có một số truyện đạt giải từ các cuộc thi sáng tác dành cho thiếu nhi của nhà văn Quế Hương. Các truyện ngắn tiêu biểu như Vua lũ đồ chơi, Quán Búp Bê, Chiếc vé vào cổng Thiên – Đường – Xanh,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf82p lavender2022 28-04-2022 23 1   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình chuyển tiếp hai chặng, sử dụng kỹ thuật chọn lựa nhiều nút chuyển tiếp đơn phần (Partial Relay Selection) để nâng cao hiệu năng bảo mật ở lớp vật lý (Physical Layer Security) cho mạng thứ cấp (secondary network) trong môi trường vô tuyến nhận thức dạng nền (Underlay Cogntive Radio). Các biểu thức dạng tường minh chính xác của xác suất dừng bảo mật trên kênh truyền fading Rayleigh đã được đưa ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 10 1   Download

 • Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch truyền thông; Truyền thông cổ động trực quan; Truyền thông bằng ngôn ngữ nói; Truyền thông bằng ngôn ngữ viết; Truyền thông bằng nghệ thuật; Xây dựng chương trình phát triển văn hóa quần chúng ở tuyến cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p cucngoainhan9 08-04-2022 14 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung xây dựng nội quy, phương án và tuyên truyền, phân công thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số bộ phận cơ sở, đề cập yêu cầu và những nhiệm vụ cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của một số bộ phận đặc thù trong cở sở.

  pdf70p bakerboys01 13-04-2022 9 3   Download

 • Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Trung cấp) cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch truyền thông; Truyền thông cổ động trực quan; Truyền thông bằng ngôn ngữ nói; Truyền thông bằng ngôn ngữ viết; Truyền thông bằng nghệ thuật; Xây dựng chương trình phát triển văn hóa quần chúng ở tuyến cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p cucngoainhan8 14-03-2022 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác tuyên truyền
p_strCode=congtactuyentruyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2