Công ty Cổ phần LILAMA 10

Xem 1-8 trên 8 kết quả Công ty Cổ phần LILAMA 10
 • Công ty cổ phần LILAMA 10 là doanh nghiệp thuộc tổng công ty LILAMA Việt Nam. LILAMA 10, JSC luôn là đơn vị dẫn đầu trong việc, lắp đặt và hoàn thành xuất sắc các công trình công nghiệp lớn, quan trọng của đất nước.

  pdf34p chopchop1122 19-03-2013 83 33   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh; phân tích các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần LILAMA 10; hình thành chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần LILAMA 10 giai đoạn 2012 - 2017.

  pdf107p vuongtuancanh 07-06-2017 20 12   Download

 • Nội dung luận văn: "Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần LILAMA 10" trình bày lý luận về kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần LILAMA 10.

  pdf64p chupchup1122 24-03-2013 339 138   Download

 • 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán đồng Việt Nam (VNĐ) ... Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phộp - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ...

  pdf21p hongle 24-06-2009 196 64   Download

 • Công ty cổ phần Lilama 10 tiền thân là Xí nghiệp liên hiệp Lắp máy số 1 Hà Nội, thành lập tháng 12/1960 thuộc công ty lắp máy, ngày 25/1/1983 chuyển thành xí nghiệp liên hiệp lắp máy 10 theo Quyết định số 101/BXD-TCCB thuộc liên hiệp các xí nghiệp lắp máy (nay là Tổng công ty lắp máy Việt Nam). Công ty được đổi tên thành Công ty lắp máy và xây dựng số 10 theo Quyết định số 05/BXD-TCLD ngày 2/1/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  doc27p heonamhuong 06-10-2012 101 48   Download

 • Để tồn tại và phát triển con người phải tiến hành sản xuất. Muốn hoạt động sản xuất ngày càng hữu ích cần phải tiến hành công việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép. Do thực tế đòi hỏi của đời sống kinh tế nói trên, tất yếu đã ra đời công tác hạch toán

  pdf64p muathi2013 09-05-2013 33 10   Download

 • Để tồn tại và phát triển con người phải tiến hành sản xuất. Muốn hoạt động sản xuất ngày càng hữu ích cần phải tiến hành công việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép. Do thực tế đòi hỏi của đời sống kinh tế nói trên, tất yếu đã ra đời công tác hạch toán. Qua đó việc quan sát, đo lường tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế phát sinh nhằm thu thập, xử lý cung cấp những thông tin cần thiết để quản lý một cách khoa học và có hiệu quả...

  pdf55p muathi2013 17-05-2013 186 73   Download

 • Công ty Lắp máy và xây dựng số 10, tiến thân là xí nghiệp liên hiệp máy số 10 thuộc liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy được thành lập năm 1983 công ty đã được thành lập theo quyết định số 004/BXD TCLD ngày 12/01/1996 lên giao dịch quốc tế là: “MACHINERY ERECTION AND CONTRCTLOC COMPANY N10” viết tắt RCC. Đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) hoặch toán độc lập và có đủ tư cách pháp nhân....

  pdf47p hotmoingay1 03-01-2013 35 13   Download

Đồng bộ tài khoản