Công ty tnhh in và thương mại nhật sơn

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty tnhh in và thương mại nhật sơn
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp " công tác quản lý vốn cố định tại công ty tnhh in và thương mại nhật sơn "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p hongtam_kt5 22-04-2011 174 70   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “vốn cố định công ty tnhh in và thương mại nhật sơn ”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p tengteng6 26-11-2011 62 6   Download

 • Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý thích hợp để theo dõi, từ đó có các biện pháp phương hướng đúng đắn. Trong hệ thống việc quản lý và sử dụng vốn có vai trò quan trọng , nó giúp nắm rõ được tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện hành và quá khứ.

  pdf19p thainhatquynh 02-07-2009 1022 377   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: vốn cố định', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p 4mat08vn 28-06-2010 207 86   Download

 • Chu trình tái sản xuất xã hội gồm các khâu sản xuất - phân phối - trao đổi -tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu của thị trường cụ thể là người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý thích hợp để theo dõi hoạt động của doanh nghiệp để từ đó có các biện pháp phương hướng đúng đắn.

  doc15p tiendungtb3003 09-03-2010 170 81   Download

Đồng bộ tài khoản