Công ty vận tải ôtô số 8

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty vận tải ôtô số 8
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vận tải ôtô số 8', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p loaken_1 25-11-2012 150 83   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo tổng hợp giai đoạn i tại công ty vận tải ôtô số 8', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p chopchop1122 19-03-2013 61 26   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, kế toán với chức năng của mình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính phục vụ trực tiếp cho yêu cầu quản lý kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng và yêu cầu quản lý kinh tế tài chính nói chung. Đối với doanh nghiệp thì các thông tin do kế toán cung cấp giúp cho chủ doanh nghiệp và những người quản lý nắm được tình hình hoạt động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và...

  pdf19p hotmoingay1 03-01-2013 85 33   Download

 • Không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá loài người, lao động còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động là một trong những...

  pdf72p inspiron1212 04-12-2012 50 17   Download

 • VII. Chi phí sản xuất chung (TK 627) 1. Xí nghiệp ôtô mới 2. Xí nghiệp xe đạp 8.641.230 6.781.000 Mặc khác qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi hay lỗ và ở mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đỗ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp. VIII Chi phí quản lý Công ty (TK 642) TỔNG CỘNG : 314.479.528 89.801.712 935.510.052 246.115.079 46.761.

  pdf8p lavie5 26-07-2011 33 4   Download

Đồng bộ tài khoản