intTypePromotion=1
ADSENSE

Corba component model

Xem 1-3 trên 3 kết quả Corba component model
  • We proposed in this paper an approach for checking the conformability in CORBA component model specifications. In software engineering, it is demonstrated that discovering bugs in earlier phases is much more economical than later phases. We focused thus on verifying components by their ports specification. In order to do this, firstly we determined constraints on kinds of port as well as on types of port which the connection between ports must satisfy, and then formalized them to be able to prove automatically using formal prover tools.

    pdf11p tuanlocmuido 13-12-2012 47 4   Download

  • This paper an approach for checking the conformability in CORBA component model specifications. In software engineering, it is demonstrated that discovering bugs in earlier phases is much more economical than later phases. We focused thus on verifying components by their ports specification. In order to do this, firstly we determined constraints on kinds of port as well as on types of port which the connection between ports must satisfy, and then formalized them to be able to prove automatically using formal prover tools.

    pdf11p vinhsolax 16-09-2019 7 0   Download

  • Qua thời gian, việc xây dựng ứng dụng như là một tập hợp thành phần phân phối vào mạng chung và làm việc với nhau như là một phần trong chương trình tổng thể ngày càng trở nên phổ biến. Hình thức này thường được gọi là kỹ thuật "đối tượng-thành phần", như Distributed Component Object Model (DCOM) của Microsoft, Common Object Request Broker Architecture (CORBA) của Object Management Group, Remote Method Invocation (RMI) của Sun. Chúng cung cấp cấu trúc mềm dẻo, tin cậy để nắm bắt kịp thời sự phát triển cần thiết của các ứng dụng. Mặc dù...

    pdf4p bibocumi28 21-01-2013 68 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1249 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Corba component model
p_strCode=corbacomponentmodel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2