intTypePromotion=1
ADSENSE

Counter mode

Xem 1-9 trên 9 kết quả Counter mode
 • Bài giảng "Mật mã học: Other block ciphers" cung cấp cho người học các kiến thức: What will we learn, electronic codebook mode, CBC critics, cipher feedback mode, counter mode, exhaustive key search revisited,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p abcxyz123_10 07-06-2020 4 0   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Bộ đếm tốc độ cao (High speed counter:HSC) do BS.ThS. Tạ Văn Phương thực hiện, để tìm hiểu rõ hơn các kiến thức về vùng nhớ đặc biệt dùng để khai báo HSC; ý nghĩa các byte của vùng nhớ đặc biệt; các Mode đếm của HSC;...

  pdf15p daihocquocgia32 18-07-2014 264 63   Download

 • Các kiểu thao tác đầu tiên được đề nghị (ECB, CBC, OFB, CFB) đảm bảo tính bí mật (confidentiality), không giúp đảm bảo tính toàn vẹn thông tin (message integrity). Các kiểu thao tác được thiết kế cho phép (CCM, EAX và OCB) vừa đảm bảo tính bí mật, vừa đảm bảo xác định tính toàn vẹn thông tin.

  ppt96p i4share 04-02-2013 54 10   Download

 • 1. Giới thiệu 2. Sơ đồ khối và chân 3. Tổ chức bộ nhớ 4. Các thanh ghi chức năng đặc biệt 5. Dao động và hoạt động reset 6. Tập lệnh 7. Các mode định địa chỉ 8. Lập trình IO (IO Port Programming) 9. Tạo trễ 10.Lập trình Timer/Counter 11.Lập trình giao tiếp nối tiếp 12.Lập trình ngắt 13.Lập trình hợp ngữ Xung & Hoi 1 8-1. Cổng 1 (Port 1) Port 1 (chân 1- 8) Port 1 được ký hiệu P1 à Các chân: P1.0 - P1.7 Sử dụng P1 trong các ví dụ sau đây để chỉ ra hoạt động...

  pdf35p bacuong2205 21-01-2012 147 27   Download

 • WPA: A rush solution to the security problems of WEP WPA2: Based on 802.11i (official version) Encrypt and authenticate MSDUs: counter mode-CBC MAC protocol with AES-128 Authenticate STAs: 802.1X Initialization vectors transmitted in plaintext are no longer needed to generate per-frame keys But most of the existing Wi-Fi WPA cards cannot be upgraded to support 802.11i

  ppt28p muathu_102 28-01-2013 46 3   Download

 • More 82573L details: Getting ready to write and test a character-mode device-driver for our anchor-LAN’s ethernet controllers presents about Statistics registers, Initializing the nic’s counters, Ethernet packet layout, Filter registers.

  pdf20p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 38 1   Download

 • One of the main reasons is that when we share the information (in the form of images or documents) with our known contacts then actually we are also sharing the information with the telecommunication companies and the company that provide the software. In this paper we present a symmetric key encryption based solution for information privacy and security. Our approach is based on Advanced Encryption Standard (AES) in Galois/Counter Mode (GCM) to ensure confidentiality and integrity of the encrypted information.

  pdf7p byphasse043256 23-03-2019 11 0   Download

 • 1. Giới thiệu 2. Sơ đồ khối và chân 3. Tổ chức bộ nhớ 4. Các thanh ghi chức năng đặc biệt 5. Dao động và hoạt động reset 6. Tập lệnh (Instruction Set) 7. Các mode định địa chỉ 8. Lập trình IO 9. Tạo trễ 10.Lập trình Timer/Counter 11.Lập trình giao tiếp nối tiếp 12.Lập trình ngắt 13.Lập trình hợp ngữ Xung & Hoi 1 MOV dest, source MOV MOV MOV MOV MOV Chú ý 1: MOV 8086 MOV MOV MOV Chú ý 2: MOV ; dest = source MOV MOV MOV MOV MOV DPTR, #7634H DPL, #34H DPH, #76H DPTR,...

  pdf17p bacuong2205 21-01-2012 90 18   Download

 • Typical features of a modern 8051: • Thirty-two input / output lines. • Internal data (RAM) memory - 256 bytes. • Up to 64 kbytes of ROM memory (usually flash) • Three 16-bit timers / counters • Nine interrupts (two external) with two priority levels. • Low-power Idle and Power-down modes. The different members of this family are suitable for everything from automotive and aerospace systems to TV “remotes”. COPYRIGHT © MICHAEL J. PONT, 2001-2006. Contains material from: Pont, M.J. (2002) “Embedded C”, Addison-Wesley. VSS P2.0 XTL1 P2.1 XTL2 P2.2 P3.7 P2.3 P3.6 P2.4 P3.5 P2.

  pdf24p vanlektmt 27-01-2011 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Counter mode
p_strCode=countermode

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2