intTypePromotion=3

Cromoproteid

Xem 1-2 trên 2 kết quả Cromoproteid
  • Tham khảo bài thuyết trình 'cromoproteid', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    ppt27p tulip_12 14-01-2013 30 2   Download

  • Có vai trò chính là tạo cho sinh vật có m ầu sắc. Ngoài phần protein chúng còn có nhóm ghép có bản chất khác nhau. Chính nhóm ghép này tạo cho Cromoproteid có mầu sắc tương ứng như mầu đỏ

    ppt10p tulip_12 14-01-2013 32 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cromoproteid
p_strCode=cromoproteid

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản