intTypePromotion=1
ADSENSE

Crop & slice tools

Xem 1-2 trên 2 kết quả Crop & slice tools
  • In this lesson, you’ll be introduced to Adobe Photoshop’s Toolbox, and a lot of the tools it has to offer. A solid understanding of the tools showcased in this tutorial will lead to better comprehension of Photoshop in general. Anatomy of the Toolbox The toolbox in Photoshop is split up into 4 unique categories so that finding the right tool is never a hassle. Those categories are: 1. Selection, Crop & Slice Tools 2. Retouch & Paint Tools

    pdf7p bongbong_hong 04-12-2012 41 2   Download

  • The marquee tools tạo The move tool di hình vuông, chữ nhật, chuyển vùng chọn, lớp và các đối tượng. elip, hình chòn, hàng đơn, cột đơn. The magic wand tool The lasso tools tạo lựa chọn các vùng màu vùng chọn bằng cách nhấn chìm chuột trái và có màu sắc giống nhau. chọn đối tượng. The crop tool dung để The slice tool tạo ra cắt ảnh. các slices. The slice selection tool lựa chọn slices. The airbrush tool đổ vào màu mềm. The paintbrush tool Vẽ màu cọ vẽ. The pencil tool vẽ dạng bút chì. The pattern stamp The clone stamp tool tool...

    pdf11p vantuanvic 18-01-2010 705 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Crop & slice tools
p_strCode=cropslicetools

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2