intTypePromotion=1
ADSENSE

Cryptograms

Xem 1-4 trên 4 kết quả Cryptograms
 • Number puzzles, spatial/visual puzzles, cryptograms, Sudoku, Kokuro, logic puzzles, and word games like Frame Games are all a great way to teach math and problem-solving skills to elementary and middle school students. In these two new collections, puzzle master Terry Stickels provides puzzles and brain games that range from simple to challenging and are organized by grade level and National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) content areas. Each book offers over 300 brain games that will help students learn core math concepts and develop critical thinking skills.

  pdf254p phamloc120893 27-08-2013 141 38   Download

 • If you stop and think about it, programming knowledge is nearly useless by itself. What exactly are you going to create with all that expert programming skill, if it’s all you have? The world needs only so many text editors.

  pdf285p tailieuvip13 20-07-2012 52 5   Download

 • Mật thư là Việt dịch rất sát nghĩa từ cryptogram có gốc từ tiếng Hy Lạp: Kryptor (bí mật) và Gramma (bản văn thư). Qua đó ta có thể thấy mật thư có ý nghĩa đơn giản là một bản tin được biết bằng các ký hiệu, các con số hay theo một cách sắp xếp bí mật nào đó mà người gửi và người nhận thỏa thuận trước với nhau nhằm giữ kín nội dung trao đổi. Lịch Sử + Demaratus, vua xứ Spartan của Hy Lạp bị thất thế và lưu vong sang Ba Tư *Persia+ + Sau gần 10...

  pdf8p bienchieumua07 28-09-2011 214 22   Download

 • Mật thư là Việt dịch rất sát nghĩa từ cryptogram có gốc từ tiếng Hy Lạp: Kryptor (bí mật) và Gramma (bản văn thư). Qua đó ta có thể thấy mật thư có ý nghĩa đơn giản là một bản tin được biết bằng các ký hiệu, các con số hay theo một cách sắp xếp bí mật nào đó mà người gửi và người nhận thỏa thuận trước với nhau nhằm giữ kín nội dung trao đổi.

  pdf8p hivu69 07-06-2011 320 90   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cryptograms
p_strCode=cryptograms

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2