Đặc điểm của IPv6

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đặc điểm của IPv6
  • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu ipv4 và đặc điểm của ipv6', luận văn - báo cáo, điện - điện tử - viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf65p doilan 26-01-2013 125 69   Download

  • IPv6 là phiên bản mới nhất của giao thức Internet và phiên bản đầu tiên của giao thức này đã được triển khai rộng rãi. IPv6 được phát triển bởi IETF để giải quyết vấn đề đã được dự báo trước của việc suy kiệt kho địa chỉ IPv4. Phần hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về IPv6 và các thuật ngữ liên quan đến nó cùng với các ví dụ tham khảo thích hợp.

    pdf28p tuyennt_1991 17-09-2015 53 14   Download

  • Đặc điểm chung của option và payload: · Code class có 128 bit để định danh. Trong cách hiện thực hiện nay, đây là con số được chọn ngẫu nhiên, nhưng trong tương lai, định danh ấy có thể là một MD5 fingerprint được xác nhận bởi mỗi code class. · Có chung trường Active Type, nhằm phục vụ cho việc phân biệt sự khác nhau giữa các loại định dạng marshaled option và system payload.

    doc4p it_p0k3t 05-05-2011 61 9   Download

Đồng bộ tài khoản