intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc trưng khí tượng thủy văn

Xem 1-20 trên 198 kết quả Đặc trưng khí tượng thủy văn
 • Trong nghiên cứu này, các đặc trưng của tín phong trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được phân tích dựa trên phương pháp hồi quy của trường gió, độ cao địa thế vị với chỉ số tín phong. Phương pháp này nhằm tách biệt gió tín phong và gió Đông Bắc gây ra bởi các quá trình xâm nhập lạnh. Kết quả phân tích cho thấy tín phong mạnh nhất vào cuối mùa đông và mùa xuân nhưng yếu nhất vào mùa hè và mùa thu.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định mối quan hệ giữa đặc điểm môi trƣờng vật lí của vùng với hệ thống rừng ngập mặn; phân tích, đánh giá quan hệ tương tác giữa điều kiện địa hình đến hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu; nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự phân bố hệ thực vật rừng ngập mặn, tập trung vào chế độ ngập; thiết kế và xây dựng mô hình toán mô phỏng diễn biến và diễn thế rừng ngập mặn; mô hình hóa diễn biến rừng ngập mặn dưới tác động ảnh hưởng của các điều kiện môi trường.

  pdf104p badbuddy09 05-04-2022 12 1   Download

 • Trong những năm gần đây, các hiện tượng thiên tai xảy ra thường xuyên và có xu thế cực đoan hơn. Việc đo đạc, dự báo, cảnh báo lũ lụt là một hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực giúp cho các ngành sản xuất cũng như ổn định đời sống của người dân cả nước. Báo cáo tập trung trình bày các nội dung chính sau: Mô hình mạng thần kinh nhân tạo hồi tiếp, WebGIS và cơ sở dữ liệu; Xây dựng hệ thống dự báo; Thử nghiệm hệ thống dự báo cho một số lưu vực.

  pdf77p vikissinger 03-03-2022 28 2   Download

 • Trên cơ sở các số liệu khí tượng và các số liệu SXNN ở Kỳ Anh, áp dụng các phương pháp thống kê trong khí hậu (KH), khí hậu nông nghiệp (KHNN), bài viết đã đánh giá một cách có hệ thống các điều kiện KH, KHNN ở Kỳ Anh bao gồm điều kiện ánh sáng với tổng số giờ nắng trong năm là 1716 giờ. Nhiệt độ trung bình năm từ 24–25oC. Biên độ nhiệt độ các tháng đạt 4,4–7,1oC, biên độ nhiệt độ năm khoảng 5,0–6,0oC.

  pdf14p vizhangyiming 14-12-2021 12 0   Download

 • Bài viết này nêu lên bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ), ảnh hưởng đến Việt Nam thường được hình thành ngay trên biển Đông, hoặc từ Tây Thái Bình Dương di chuyển vào biển Đông. Đặc biệt vào nửa sau mùa bão (từ tháng IX đến tháng XII), XTNĐ hoạt động trên biển Đông thường chịu tác động của không khí lạnh (KKL). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf3p vijeffbezos 26-10-2021 11 1   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về các hiện tượng mưa, bão, lũ lụt, úng ngập là thiên tai gây thiệt hại cho nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. Trong 20 tỉnh ven biển trong đó 3 tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thường xảy ra lũ lụt, úng ngập do mưa, bão..., gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân ở khu vực này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p vijeffbezos 26-10-2021 6 0   Download

 • Bài viết "Đặc điểm mưa lớn ở miền Trung Việt Nam" này xin nêu ra những đặc điểm chung về mưa lớn và những hình thế synop gây mưa lớn ở miền Trung nhằm góp phần khách quan hơn trong nghiệp vụ dự báo. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf5p vijeffbezos 26-10-2021 2 0   Download

 • Bài viết này sẽ trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu các đặc trưng thống kê trường gió trên cao trên lãnh thổ Việt Nam. Việc nghiên cứu này được dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá và so sánh kết quả tính toán các đặc trưng thống kê cơ bản của trường các thành phần kinh và vĩ hướng của gió, trong đó đặc biệt quan tâm đến hệ số tương quan theo chiều thẳng đứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p vijeffbezos 26-10-2021 6 0   Download

 • Đề tài này trình bày một số kết quả chính của đề tài nghiên cứu cơ bản triển khai trong hai năm 2004-2005 có mã số 730804. Dựa trên việc phân tích và xử lý chuỗi số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí tự động cố định tại Hà Nội đặc trưng cho khu vực phía tây nam, tây và tây bắc thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p vijeffbezos 26-10-2021 6 0   Download

 • Bài nghiên cứu này áp dụng phương pháp của Phòng Hải dương học thuộc Hải quân Hoa Kỳ để tính toán các đặc trưng dao động lắc bao gồm các chu kỳ dao động riêng, biên độ dao động dâng, rút mực nước ven bờ và tốc độ dao động lắc ứng với các trường gió mùa điển hình và trường gió cực đại tại vùng biển vịnh Vũng Rô tỉnh Phú Yên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p vijeffbezos 26-10-2021 10 0   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích trường phản hồi vô tuyến mây trong cơn bão KONI để bạn đọc tham khảo trong nghiệp vụ dự báo khi sử dụng thông tin về ra da. ơn bão số 3 năm 2003 (KONI) đã gáy ra gió mạnh , cấp 9 ở Nam Định, Thái Bình; gió giật cấp 8 - cấp 9 ở Quảng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p vijeffbezos 26-10-2021 7 0   Download

 • ội dung chủ yếu của bài viết này là giới thiệu tính toán một số đặc trưng thống kê về mưa và xây dựng phương trình dự báo mưa cho khu vực Sơn La trong các tháng I, tháng II và tháng III với thời hạn dự báo 24 giờ bằng phương pháp thống kê (phương trình hồi quy tuyến tính nhiều biến có độ chính xác u >85% với độ tin cậy cao H >0,3). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p vijeffbezos 26-10-2021 9 0   Download

 • Nghiên cứu này đã tổng hợp, phân tích tài liệu liên quan đến nguồn nước mặt, kết hợp với sử dụng công cụ mô hình toán thủy văn MIKE– NAM, thủy lực MIKE 11 HD để tính toán các đặc trưng và đưa ra bức tranh tương đối rõ nét về hiện trạng tài nguyên nước mưa, nước mặt lưu vực sông Cửu Long.

  pdf15p vigiselle2711 29-08-2021 39 2   Download

 • Mục đích của bài báo là nghiên cứu cứu đặc điểm và xu thế biến đổi của nhiệt độ và lượng mưa trên khu vực Nam Trung Bộ với chuỗi số liệu 30 năm (1989–2018) tại 03 trạm khí tượng cơ bản (Tuy Hòa, Nhà Trang, Phan Thiết), vừa đảm bảo ổn định về mặt thống kê, vừa đảm bảo độ chính xác trong kết quả phân tích và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p thehungergames 14-08-2021 12 0   Download

 • Bài viết này phân tích về phát thải khí nhà kính của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2030, đặc biệt là các biến động trong 05 lĩnh vực chính gồm: năng lượng; nông nghiệp; các quá trình công nghiệp; chất thải; và sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p octoberer 27-06-2021 22 1   Download

 • Mô hình mạng Bayes (Bayesian Networks) là mô hình ứng dụng lý thuyết xác suất biểu diễn mối quan hệ nhân quả giữa các dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu không chắc chắn. Mục tiêu của bài viết này là ứng dụng thử nghiệm mô hình mạng Bayes trong đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến cửa sông (tập trung phân tích biến thiên độ rộng cửa sông).

  pdf13p vimanoban2711 06-04-2021 27 0   Download

 • Hạn hán là một sự sai khác theo thời gian, rất khác với sự khô hạn, bởi khô hạn bị giới hạn trong những vùng có lượng mưa thấp, nhiệt độ cao và là một đặc trưng lâu dài của khí hậu. Vì vậy, hiện tượng hạn hán xảy ra trong từng năm với các đặc tính thời tiết và các tác động của nó là không giống nhau.

  pdf170p capheviahe29 17-03-2021 14 3   Download

 • Bài viết tóm tắt tình hình thời tiết tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 5 năm 2016 cụ thể là khu vực Bắc Bộ xảy ra nhiều ngày mưa, trong đó thời kỳ cuối tháng đã xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, đặc biệt mưa lớn cục bộ đã xuất hiện trên khu vực Hà Nội, gây ngập úng một số địa điểm trũng thấp trên địa bàn thành phố trong ngày 25/5, tại Hà Đông (Hà Nội) đã quan trắc được lượng mưa ngày rất lớn, vượt giá trị cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được cùng thời kỳ tháng 5 kể từ năm 1982.

  pdf10p hanh_tv24 29-03-2019 40 1   Download

 • Bài viết trình bày trong tháng, khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Trái lại, ở các tỉnh phía nam, đặc biệt khu vực Ninh Thuận –Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều nơi cả tháng không có mưa, do vậy tình trạng khô hạn ở các khu vực trên và xâm nhập mặt ở Nam Bộ đang diễn ra ở mức độ khá nghiêm trọng.

  pdf11p hanh_tv24 29-03-2019 22 0   Download

 • Bài báo nghiên cứu đánh giá hiện trạng của hạn khí tượng xảy ra trên khu vực ĐBSCL thông qua chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (Standard Precipitaion Index - SPI). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở vùng ĐBSCL các khu vực Cà Mau, Mỹ Tho và Châu Đốc có tần suất không xảy ra hạn thấp hơn so với các vùng khác trong khu vực nghiên cứu (72-75,4%), tuy nhiên đây lại là những khu vực có tần suất xuất hiện hạn rất nặng cao hơn hẳn các vùng khác (7,8-11,3%).

  pdf5p hanh_tv24 29-03-2019 53 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc trưng khí tượng thủy văn
p_strCode=dactrungkhituongthuyvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2