Dẫn chất phtalat

Xem 1-3 trên 3 kết quả Dẫn chất phtalat
  • Phtalat là chất gì? Dẫn chất phtalat là một nhóm chất hữu cơ có cấu tạo gần giống nhau: DEHP (diethylhexylphtalat), PCB (polichlorinatbiphenyl), DEP (diethylphtalat), DBP (dibutylphtalat), BzBP (benzylbutylphtalat). Chúng có nhiều trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và trong đời sống. Trong y tế (thuốc DEP dây truyền dịch, ống thông tiểu, súc dạ dày...

    pdf5p bibocumi13 05-11-2012 49 8   Download

  • Dẫn chất phtalat là một nhóm chất hữu cơ có cấu tạo gần giống nhau: DEHP (diethylhexylphtalat), PCB (polichlorinatbiphenyl), DEP (diethylphtalat), DBP (dibutylphtalat), BzBP (benzylbutylphtalat). Phtalat là chất gì, có ở đâu? Chúng có nhiều trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và trong đời sống.

    pdf5p nganluong111 18-04-2011 43 7   Download

  • DEHP là một hóa chất hữu cơ (diethylhexyl phtalat). DEHP không tan trong nước, chỉ tan trong dầu nên tạo đục trong sản phẩm chứa nước, và được dùng trong thực phẩm thay thế dầu cọ vì rẻ tiền hơn... Ngoài DEHP, nhiều hóa chất khác có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các “dẫn chất phtalat” như monobutyl phtalat (MBP), dibutyl phtalat (DBP), benzylbutyl phtalat (BZBP), monomethyl phtalat (MMP)...

    pdf3p bibocumi13 05-11-2012 65 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản