intTypePromotion=3

Đáp án hóa khối a 20

Xem 1-6 trên 6 kết quả Đáp án hóa khối a 20
 • Mời các bạn thí sinh xem gợi ý giải đề thi môn Hoá Học trong kỳ thi tuyển sinh ĐH khối A năm 2009 (những gợi ý này chỉ có tính chất tham khảo).

  pdf7p hanguyen 06-07-2009 2097 497   Download

 • www.VNMATH.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Mã đề thi 153 C D A C C D B B B A C C D B D C A B C B C D A D B B B D D A B B C

  pdf2p augi19 06-03-2012 178 42   Download

 • Môn: HOÁ HỌC; Khối: A Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Mã đề thi 273 A D A C A D C B B B B D C D B B A D A A C B C B D D D A A D D A A 318 D A D A D C B B C C C C B C D A A D C B C D B C D D C B C B D D B

  pdf2p augi19 06-03-2012 170 34   Download

 • 2011 Môn: HÓA HỌC; Khối: B Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 197 C B B C D D C A C D A C C B B B B D B C D C B C B B A D D 286 C B B B A A C A D C C A B D B C D C C D C B A A C D C C D Mã đề thi 375 483 A B...

  pdf2p augi19 06-03-2012 150 10   Download

 • Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động x1  2,1sin 20t (cm) ; x1  2,8 cos 20t (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có A. biên độ bằng 4,9 cm. B. biên độ bằng 3,5 cm. C. tần số bằng 20 Hz. D. tần số bằng 20Hz. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng là m, dao động điều hòa với biên độ A, năng lượng dao động là E. Khi vật có li độ x=0,5A thì vận tốc

  pdf10p xingau4 11-08-2011 128 47   Download

 • Tổng số chu kì xoắn của gen đã sao mã ra phân tử mARN nói trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. 129 chu kì B. 132 chu kì C. 145 chu kì D. 150 chu kì Đáp án là : (A) Bài : 5654Phân tử mARN có chiều dài 0,255 micromet và có chứa 10% uraxin với 20% ađênin. Khối lượng của phân tử mARN là: Chọn một đáp án dưới đây A. 300000 đơn vị cacbon B. 275000 đơn vị cacbon C. 250000 đơn vị cacbon D. 225000 đơn vị cacbon Đáp án là : (D)...

  pdf15p abcdef_14 22-07-2011 107 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Đáp án hóa khối a 20
p_strCode=dapanhoakhoia20

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản