đề chọn HSG anh văn khối 9

Xem 1-6 trên 6 kết quả đề chọn HSG anh văn khối 9
 • 1. The train will leave _______ ten minutes. A. in B. for C. at D. about

  doc66p hahuepgdvn 13-05-2011 416 266   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỳ thi chọn hsg lớp 9 - vòng tỉnh năm học 2008-2009 môn thi: tiếng anh tỉnh bình phước', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vespa_2305 19-06-2011 350 121   Download

 • Đề thi chính thức của SỞ giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

  doc7p dinhluyen2704 18-10-2010 385 212   Download

 • Đề thi chính thức của SỞ giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

  doc8p dinhluyen2704 18-10-2010 397 138   Download

 • Đề thi chính thức của SỞ giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm 2009. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

  doc7p dinhluyen2704 18-10-2010 236 126   Download

 • Đề thi chính thức của SỞ giáo dục và đào tạo huyện Yên Lạc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm 2007 - 2008. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

  doc5p dinhluyen2704 18-10-2010 260 94   Download

Đồng bộ tài khoản