Đề thi b môn anh

Xem 1-20 trên 573 kết quả Đề thi b môn anh
 • Đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2007 giúp các bạn học sinh trau dồi kinh nghiệm làm bài và củng cố kiến thức môn tiếng Anh về: Ngữ pháp, cách đặt câu, kỹ năng viết để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi môn tiếng Anh.

  pdf7p bella_19 13-03-2014 599 289   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008 giúp các bạn tổng hợp và củng cố kiến thức môn tiếng Anh để bước vào các kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

  pdf6p bella_19 13-03-2014 381 202   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi nghe môn tiếng Anh trình độ B1 năm 2008 giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức cũng như kỹ năng nghe môn tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p bella_19 13-03-2014 262 92   Download

 • Tài liệu tham khảo nhằm giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức cũng như kỹ năng viết môn tiếng Anh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B2 năm 2008. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p bella_19 13-03-2014 241 79   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B5 năm 2008 - mã đề 336 giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức môn tiếng Anh về: Ngữ pháp, cách đặt câu, viết đoạn văn theo chủ đề.

  pdf6p bella_19 13-03-2014 126 43   Download

 • Tài liệu dành cho các bạn học sinh với đề thi nghe môn tiếng Anh trình độ B2 năm 2009 các bạn có thể tham khảo để trau dồi kinh nghiệm và củng cố kiến thức môn tiếng Anh để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi môn tiếng Anh.

  pdf4p bella_19 13-03-2014 144 41   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi viết môn tiếng Anh trình độ B3 năm 2008 - mã đề 124 giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm làm bài thi và củng cố kiến thức, kỹ năng viết môn tiếng Anh.

  pdf6p bella_19 13-03-2014 85 21   Download

 • Mã đề thi: 423 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10 A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker. The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, ...

  pdf8p arthas3000 29-04-2013 50 14   Download

 • Đề thi được soạn riêng cho các ứng viên thi vào FPT, kiến thức trong đề đã được các giáo sư, các giảng viên biên soạn rất công phu và chi tiết, nhằm hướng đến nội dung phong phú , thiết thực giúp các ứng viên nắm bắt được nội dung của đề và làm bài thật hiệu quả.

  doc12p nguyenphison_cntt10 15-11-2012 743 218   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'tài liệu đề thi thử môn tiếng anh', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p tusnhi 19-11-2011 1320 697   Download

 • Tham khảo đề thi viết môn tiếng Anh trình độ A giúp các bạn học sinh tổng hợp kiến thức đã học và trau dồi kinh nghiệm làm bài môn tiếng Anh để đạt kết quả tốt trong các kỳ thi.

  pdf5p bella_19 13-03-2014 472 168   Download

 • BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN 1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài chính.Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

  pdf93p hamlet1310 01-11-2011 1174 612   Download

 • ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80). Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 1 to.

  pdf7p mcnb_02 02-06-2011 321 131   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 1: Not until he got (A) home he realised (B) he had forgotten to give her (C) the present(D). A B C D Question 2: He has hardly (A)...

  pdf17p peheo_4 20-09-2012 107 52   Download

 • hTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. appendix B. excitement C. nocturnal D. excavate Question 2 A. applicant B. preference C. courteous D. appointment Question 3 A. extravagant...

  pdf15p peheo_4 20-09-2012 85 33   Download

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 19 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. international B. information C. elimination D. competition Question 2 A. retire B. compete C. announce D. trophy Question 3 A. consider B. popular C. organize D. continent Question 4 A. historic...

  pdf17p peheo_4 20-09-2012 85 32   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IDJ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN THI: TIẾNG ANH Họ và tên thí sinh:...................................................................... Số báo danh:............................................................................... Mã đề thi ………… Question 1: The doctor told him to keep ___________ sweets and chocolate to lose weight. A. at B. back C. up D. off Question 2: They‟ll never ___________ to get here by six-the roads are quite busy today. A. manage B. arrive C. succeed D.

  pdf19p peheo_4 20-09-2012 67 23   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. apply B. persuade C. reduce D. offer Question 2 A.preservative B. congratulate C. preferential D. development Question 3 A.president B....

  pdf16p peheo_4 20-09-2012 66 23   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A.private B. belong C. indeed D. emit Question 2 A. property B. nitrogen C. surgery D. furthermore Question 3 A. solidify...

  pdf15p peheo_4 20-09-2012 54 20   Download

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 18 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. temperature B. photograph C. information D. consequence Question 2 A. organism B. investigate C. diversity D. technology Question 3 A. carnivore B. difference C. scientist D. environment Question 4 A....

  pdf18p peheo_4 20-09-2012 67 20   Download

Đồng bộ tài khoản