intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khối c năm 2007

Xem 1-20 trên 33 kết quả Đề thi khối c năm 2007
 • Sau đây là "Đáp án, thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn: Văn, khối C". Mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi và chấm thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  pdf3p hungnd2010 17-02-2016 81 1   Download

 • Câu 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. 18. B. 23. C. 17. D. 15. Đề thi TSCĐ 2009 Câu 2: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là A. MgO B. AlN C. NaF D. LiF...

  doc62p sunflowerilove_tuyet 12-08-2013 309 69   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2012 của các trường trung học phổ thông dành cho các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi

  pdf6p noduyen123 25-06-2013 503 19   Download

 • 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Chứng minh rằng với mọi m đường thẳng y = x + m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B. Gọi k1, k2 lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A và B. Tìm m để tổng đạt giá trị lớn nhất.

  pdf77p luong_son_ba 20-06-2013 169 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2007 và đáp án khối c môn địa lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p tapuaxinhdep 17-05-2013 71 6   Download

 • Câu 1: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng: A. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời. C. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa. B. phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại. D. tia tử ngoại và năng lượng sinh học. Câu 2: Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là A. axit nuclêic và lipit. C. prôtêin và axit nuclêic. B. saccarit và phôtpholipit. D. prôtêin và lipit....

  pdf11p satthu37195 28-02-2013 103 8   Download

 • Đề thi Dự trữ khối B-năm 2007 Đề I Câu I: Cho hàm số y = –2x3 + 6x2 – 5 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua A(–1, –13). Câu II: 3x ⎛ 5x π ⎞ ⎛x π⎞ 1. Giải phương trình: sin⎜ − ⎟ − cos⎜ − ⎟ = 2 cos 2 ⎝2 4⎠ ⎝ 2 4⎠ 2. Tìm m để phương trình: 4 x 2 + 1 − x = m có nghiệm. Câu III: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(–3,5,–5); B(5,–3,7); và mặt phẳng (P):...

  pdf8p cuongtc1 30-12-2012 399 35   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. understand B. engineer C. comprehend D. religion Question 2 A.forecast B. attract C. suppose D. prefer II. Mark the letter...

  pdf15p peheo_4 20-09-2012 91 16   Download

 • Điểm Nội dung Những đặc điểm thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám 1945 2,0 Đặc điểm nội dung (1,0 điểm) - Thơ Xuân Diệu thể hiện tình yêu đời, yêu cuộc sống thiết tha, mãnh liệt (say cảnh, 1,0 say tình, thiết tha giao cảm với đời). - Thơ Xuân Diệu cũng thể hiện tâm trạng chán nản, hoài nghi; nhân vật trữ tình trong thơ thường cô đơn. Đăc điểm nghệ thuật (1,0 điểm) Đặc sắc của thơ Xuân Diệu là ở cảm hứng, thi tứ, bút pháp: 1,0 - Cảm xúc trong thơ Xuân Diệu say...

  pdf3p augi18 28-02-2012 134 16   Download

 • Câu 1 Cho mệnh đề : “Nếu ∆ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân”. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? A/ ∆ABC đều là điều kiện cần để ∆ABC cân. B/ ∆ABC đều là điều kiện cần và đủ để ∆ABC cân. C/ ∆ABC đều là điều kiện đủ để ∆ABC cân. D/ ∆ABC cân là điều kiện đủ để ∆ABC đều.

  pdf0p abcdef_48 12-11-2011 95 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn: lịch sử, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tranthikimuyen2 11-06-2011 137 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn: địa lý, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tranthikimuyen2 11-06-2011 280 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh đại học năm 2007 môn: lịch sử; khối: c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tranthikimuyen2 11-06-2011 250 20   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh và các sĩ tử đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng có thể sử dụng để học tập và ôn thi - Đề thi Đại học khối C môn Văn năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf1p tranthikimuyen2 11-06-2011 229 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn: văn, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tranthikimuyen2 11-06-2011 136 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh đại học năm 2007 môn: địa lý; khối: c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tranthikimuyen2 11-06-2011 102 11   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 689 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là A. tia Rơnghen. B. tia hồng ngoại. C. tia tử ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy.

  pdf6p vuzlong 04-04-2011 152 23   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 537 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 222 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn lịch sử khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p ancaremthieu 01-03-2011 250 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p ancaremthieu 01-03-2011 1062 90   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đề thi khối c năm 2007
p_strCode=dethikhoicnam2007

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2