intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khối c năm 2007

Xem 1-20 trên 33 kết quả Đề thi khối c năm 2007
 • Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p ancaremthieu 01-03-2011 323 111   Download

 • Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối C năm 2007.

  pdf4p ancaremthieu 01-03-2011 381 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p ancaremthieu 01-03-2011 1022 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đáp án môn lịch sử khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ancaremthieu 01-03-2011 317 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn lịch sử khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p ancaremthieu 01-03-2011 238 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn địa lý khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p ancaremthieu 01-03-2011 153 54   Download

 • Đề thi và đáp án các môn khối C năm 2007

  pdf1p yuki_snow_86 13-05-2009 444 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p yuki_snow_86 13-05-2009 2131 117   Download

 • Đáp án đề thi môn Địa khối C trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2007 giúp các bạn định hướng cách làm bài, trả lời các câu hỏi trong đề thi. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích cho các thí sinh đang luyện thi Đại học khối D. Chúc các bạn thành công.

  pdf4p vantien2268 24-07-2010 429 102   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đáp án văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p yuki_snow_86 13-05-2009 280 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đáp án sử khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p yuki_snow_86 13-05-2009 181 76   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi địa khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p yuki_snow_86 13-05-2009 714 70   Download

 • Đề thi Dự trữ khối B-năm 2007 Đề I Câu I: Cho hàm số y = –2x3 + 6x2 – 5 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua A(–1, –13). Câu II: 3x ⎛ 5x π ⎞ ⎛x π⎞ 1. Giải phương trình: sin⎜ − ⎟ − cos⎜ − ⎟ = 2 cos 2 ⎝2 4⎠ ⎝ 2 4⎠ 2. Tìm m để phương trình: 4 x 2 + 1 − x = m có nghiệm. Câu III: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(–3,5,–5); B(5,–3,7); và mặt phẳng (P):...

  pdf8p cuongtc1 30-12-2012 381 35   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 537 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 193 42   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 689 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là A. tia Rơnghen. B. tia hồng ngoại. C. tia tử ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy.

  pdf6p vuzlong 04-04-2011 130 23   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. understand B. engineer C. comprehend D. religion Question 2 A.forecast B. attract C. suppose D. prefer II. Mark the letter...

  pdf15p peheo_4 20-09-2012 83 15   Download

 • Câu 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. 18. B. 23. C. 17. D. 15. Đề thi TSCĐ 2009 Câu 2: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là A. MgO B. AlN C. NaF D. LiF...

  doc62p sunflowerilove_tuyet 12-08-2013 291 69   Download

 • − x +1 (C) 2x + 1 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết rằng tiếp tuyến đó đi qua giao điểm của đường tiệm cận và trục Ox. Câu I: Cho hàm số y = Câu II: π⎞ ⎛ 1. Giải phương trình: 2 2 sin⎜ x − ⎟ cos x = 1 12 ⎠ ⎝ 2. Tìm m để phương trình: đúng 2 nghiệm x − 3 − 2 x − 4 + x − 6 x − 4 + 5 = m có

  pdf8p ntgioi120406 04-12-2009 624 55   Download

 • 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Chứng minh rằng với mọi m đường thẳng y = x + m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B. Gọi k1, k2 lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A và B. Tìm m để tổng đạt giá trị lớn nhất.

  pdf77p luong_son_ba 20-06-2013 157 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn: địa lý, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tranthikimuyen2 11-06-2011 268 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đề thi khối c năm 2007
p_strCode=dethikhoicnam2007

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2