Đề thi trắc nghiệm vpbank

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đề thi trắc nghiệm vpbank
  • Tài liệu tham khảo về Đề thi tuyển dụng vào ngân hàng VPBank. Thời gian làm bài 180 phút. Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4. Mời các bạn cùng tham khảo.

    doc1p duytunghmu 19-12-2010 1180 629   Download

  • 1.Trong nền kinh tế không có thất nghiệp, chi tiêu của Chính phủ tăng sẽ dẫn đến tình trạng: 1. Lạm phát sẽ tăng 2. Thâm hụt ngân sách giảm 3. Thu nhập quốc gia giảm 4. Thất nghiệp sẽ tăng 5. Tốc độ tăng trưởng giảm 2. Đường cong Phillips biểu thị mối quan hệ trong ngắn hạn giữa: a. Giá cả và sản lượng b. Cung và cầu c. Thuế và thu ngân sách d. Tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường e. Lạm phát và thất nghiệp...

    doc5p bank_accountancy 28-01-2013 104 34   Download

  • 1 Giả sử mức tiêu dùng cận biên là 0,8. Khi Chính Phủ tăng chi tiêu 2000 thì tổng cầu A Tăng 2000 B Giảm 2000 C Tăng 10000 D Giảm 10000 2 Nếu Chính phủ tăng chi tiêu và thuế cung 1 lượng thì A Tổng cung dài hạn tăng B Tổng cung ngăn hạn tăng C Tổng cầu giảm D Tổng cầu tăng 3 Khi thâm hụt ngân sách, Chính phủ phát hành trái phiếu CP cho các NHTM sẽ làm cho A Cung tiền tăng B Cung tiền giảm C Lãi suất tăng D Lãi suất giảm...

    doc4p bank_accountancy 28-01-2013 102 26   Download

Đồng bộ tài khoản