Deadlock

Xem 1-20 trên 70 kết quả Deadlock
 • Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.

  pdf20p hangkute_1 24-07-2010 226 116   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bế tắc (deadlock)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p star_move286 04-01-2011 170 41   Download

 • Mục tiêu chính của chương 5 Deadlock thuộc bài giảng Hệ điều hành nêu các nội dung chính định nghĩa Deadlock, mô hình hệ thống của Deadlock, điều khiển phát sinh Deadlock, xử lý Deadlock, sau bài giảng có ví dụ minh họa giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf36p loud_12 31-07-2014 78 16   Download

 • Bài giảng Deadlock cung cấp cho các bạn những kiến thức về mô hình hóa hệ thống; đồ thị cấp phát tài nguyên; phương pháp giải quyết deadlock; ngăn deadlock; tránh, phát hiện, phục hồi khỏi deadlock. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf56p ngocthat123 05-04-2015 35 9   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Deadlock trình bày về mô hình hệ thống; Resource Allocation Graph (RAG); phương pháp giải quyết deadlock; Deadlock prevention; Deadlock avoidance; Deadlock detection; Deadlock recovery. Mời các bạn tham khảo.

  ppt48p cocacola_06 04-11-2015 31 6   Download

 • This chapter examines two problems that plague all efforts to support concurrent processing: deadlock and starvation. We begin with a discussion of the underlying principles of deadlock and the related problem of starvation. Then we examine the three common approaches to dealing with deadlock: prevention, detection, and avoidance.

  ppt54p nomoney13 04-05-2017 18 2   Download

 • Operating System: Chapter 3 - Deadlocks includes about Resource, Introduction to deadlocks, The ostrich algorithm, Deadlock detection and recovery, Deadlock avoidance, Deadlock prevention, Other issues.

  ppt29p cocacola_17 12-12-2015 14 1   Download

 • Lecture Operating system concepts (Sixth ed) - Chapter 8: Deadlocks. After studying this chapter you will be able to develop a description of deadlocks, which prevent sets of concurrent processes from completing their tasks; to present a number of different methods for preventing or avoiding deadlocks in a computer system.

  pdf21p tangtuy05 01-04-2016 9 1   Download

 • Phát triển một mô tả deadlocks, hiện tượng ngăn cản tập các giao dịch cạnh tranh hoàn tất nhiệm vụ của chúng Giới thiệu một số phương pháp khác nhau để ngăn ngừa, tránh deadlocks trong hệ thống máy tính. Giới thiệu phương pháp phát hiện và phục hồi từ deadlocks

  pdf42p nghiapro512 22-09-2012 80 24   Download

 • Chương 6 Tắc nghẽn (Deadlock) thuộc bài giảng hệ điều hành nhằm trình bày về các kiến thức: mô hình hệ thống, điều kiện cần của deadlock, Resource Allocation Graph (RAG), phương pháp giải quyết Deadlock, phương pháp kết hợp để giải quyết Deadlock.

  pdf45p good_12 30-06-2014 50 14   Download

 • Deadlocks The Deadlock Problem System Model Deadlock Characterization Methods for Handling Deadlocks Deadlock Prevention Deadlock Avoidance Deadlock Detection Recovery from Deadlock Silberschatz, Galvin and Gagne ©2005 .Chapter Objectives To develop a description of deadlocks, which prevent sets of concurrent processes from completing their tasks To present a number of different methods for preventing or avoiding deadlocks in a computer system.

  pdf44p perpan 02-09-2012 39 8   Download

 • Vấn Deadlock Mô hình hệ thống Đặc trưng Deadlock Các phương pháp quản lý Deadlocks Phòng ngừa Deadlock Tránh Deadlock Phát hiện Deadlock Phục hồi từ Deadlock Phát triển một mô tả deadlocks, hiện tượng ngăn cản tập các giao dịch cạnh tranh hoàn tất nhiệm vụ của chúng Giới thiệu một số phương pháp khác nhau để ngăn ngừa, tránh deadlocks trong hệ thống máy tính. Giới thiệu phương pháp phát hiện và phục hồi từ deadlocks...

  pdf42p duytan7697 13-06-2013 41 7   Download

 • Lecture Operating System: Chapter 03 - Deadlocks presented Resource, introduction to deadlocks, the ostrich algorithm, deadlock detection and recovery, deadlock avoidance, deadlock prevention, other issues.

  ppt29p talata_1 22-09-2014 22 5   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Deadlock & xử lý sau đấy sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa deadlock, điều kiện cần và đủ để gây ra deadlock, bốn chiến lược giải quyết deadlock, chiến lược phát hiện & chữa trị deadlock, chiến lược né tránh deadlock, chiến lược phòng ngừa deadlock.

  pdf22p cocacola_17 12-12-2015 22 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình hệ điều hành - Chương 6: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Deadlock là gì, các phương pháp xử lý Deadlock (Ngăn chặn Deadlock, tránh Deadlock, phát hiện và phục hồi từ Deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p doinhugiobay_14 30-01-2016 28 5   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Deadlock là gì, các phương pháp xử lý Deadlock (ngăn chặn Deadlock, tránh Deadlock, phát hiện và phục hồi từ Deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p doinhugiobay_14 16-02-2016 16 5   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Tắc nghẽn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mô hình hệ thống, định nghĩa, điều kiện cần của deadlock, Resource Allocation Graph, phương pháp giải quyết của deadlock, deadlock prevention,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_17 01-03-2016 20 4   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (Khóa chết)" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể mô tả tình trạng deadlock của hệ thống – một trạng thái mà các tiến trình không thể tiến triển để hoàn thành các tác vụ của chúng, trình bày các phương pháp để ngăn chặn hoặc tránh deadlock,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf49p doinhugiobay_14 16-02-2016 21 3   Download

 • .Khi sự cố xảy ra, ví dụ như cúp điện, 2 giao tác T4 và T5 vẫn chưa thực hiện xong các thao tác của mình. Như vậy các thay đổi của 2 giao tác này trước thời điểm xảy ra sự cố cần được phục hồi lại khi hệ thống khởi động lại. Hệ QTCS dữ liệu cần có 1 cơ chế quản lý các giao tác để phục hồi lại dữ liệu trong các trường hợp này.

  pdf13p trinh02 23-01-2013 28 2   Download

 • Transactions given a timestamp when they arrive … ts(Ti) Ti wounds Tj if ts(Ti)

  ppt33p trinh02 23-01-2013 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản