intTypePromotion=1
ADSENSE

Điểm đa hìnhh snp

Xem 1-1 trên 1 kết quả Điểm đa hìnhh snp
  • Mục tiêu của đề tài này hướng đến việc nghiên cứu mối tương quan giữa bản chất di truyển của chủ thể đối với bệnh thương hàn, nhằm làm rõ vai trò của điểm đa hình CD14/C-159T và LTE+80 trong sự nhạy cảm với bệnh. Băng nghiên cứu so sánh ca/chứng, chúng tôi hy vọng có thể phát hiện được ảnh hưởng có thể có của hai điểm đa hình này. Chúng tôi dùng hai phương pháp khác nhau, phương pháp ARMS-PCR để nghiên cứu điểm đa hình CD14/C-159T và phương pháp Real-Time PCR để nghiên cứu điểm đa...

    pdf152p conchokon 25-09-2012 84 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1019 lượt tải
207 tài liệu
1049 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Điểm đa hìnhh snp
p_strCode=diemdahinhhsnp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2