intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh kế hoạch

Xem 1-20 trên 2292 kết quả Điều chỉnh kế hoạch
 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu dự án hoặc kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm b, c được ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả...

  pdf5p satthuquachanhxanh 25-11-2010 160 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu của 01 hay nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm b, c được ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả...

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 172 14   Download

 • Bài viết nghiên cứu nửa chặng đường thực hiện kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 với cả hai góc độ nói trên, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và khuyến nghị chính sách điều chỉnh, một mặt bảo đảm được nguồn vốn đầu tư cho những năm còn lại của thời kỳ kế hoạch và mặt khác từng bước thực hiện tái cấu trúc cơ cấu đầu tư theo những xu hướng tích cực.

  pdf13p thicrom300610 03-04-2018 28 0   Download

 • Bài giảng "Quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất" trình bày các quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được ban hành trong Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hưu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf15p nhasinhaoanh_07 29-09-2015 111 13   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày về sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung, các căn cứ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, mục tiêu và nhiệm vụ, điều kiện tự nhiên và hiện trạng, các tiền đề phát triển đô thị, định hướng phát triển không gian đô thị, đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng đợt đầu.

  pdf375p kloi123 20-09-2017 67 13   Download

 • Quyết định 883/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010

  pdf2p nguyetnga 19-08-2009 99 2   Download

 • Nội dung của tài liệu bao gồm: sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn cho tỉnh Quảng Ninh; tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh; hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dự báo khối lượng chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; kế hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

  pdf182p quenchua3 17-02-2020 30 2   Download

 • Với doanh nghiệp, việc dự báo tình hình tài chính chính là việc lên kế hoạch tài chính - là quá trình tính toán và ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của một hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh này có thể là một doanh nghiệp, một dự án mới, một phương án đầu tư,... Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị doanh nghiệp. Thậm chí, kết quả cuối cùng của kế hoạch tài chính này đôi khi lại không quan trọng bằng quá trình ta thực hiện việc tính toán và dự báo.

  pdf19p phungnhi2011 15-03-2010 1008 610   Download

 • Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi nhằm giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

  pdf53p minhminhnguyen32 09-06-2014 1112 165   Download

 • Module Mầm non 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

  pdf60p minhminhnguyen32 09-06-2014 1675 143   Download

 • Kế hoạch tiếp thị được sử dụng với chức năng định hướng và đưa ra kế hoạch hành động để phát triển hoạt động kinh doanh của một công ty. Kế hoạch cũng cần thể hiện tính linh động vì khi bạn bắt đầu thử nghiệm và đo lường hiệu quả của những chiến thuật áp dụng, bạn sẽ cần điều chỉnh kế hoạch theo thời gian để nắm bắt thị trường hay gia tăng thị phần.

  pdf3p bunrieu 08-07-2010 171 44   Download

 • Để công tác chủ nhiệm đạt hiệu quả cao thì mỗi GVCN phải xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm cho riêng mình một cách hợp lý và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện GVCN có thể bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

  pdf19p goichoai 28-08-2013 635 44   Download

 • Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi nhằm giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

  pdf53p cobetocxul10 15-05-2015 1235 42   Download

 • Một kế hoạch tiếp thị tốt cũng giống như kế hoạch đánh trận hay thi đấu. Kế hoạch tiếp thị nên được sử dụng với chức năng định hướng và đưa ra kế hoạch hành động để phát triển hoạt động kinh doanh. Kế hoạch cũng cần thể hiện tính linh động vì khi bạn bắt đầu thử nghiệm và đo lường hiệu quả của những chiến thuật áp dụng, bạn sẽ cần điều chỉnh kế hoạch theo thời gian để nắm bắt thị trường hay gia tăng thị phần....

  pdf6p bunrieu 18-07-2010 140 34   Download

 • Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị doanh nghiệp. Thậm chí, kết quả cuối cùng của kế hoạch tài chính này đôi khi lại không quan trọng bằng quá trình ta thực hiện việc tính toán và dự báo. Bởi, trong quá trình chuẩn bị kế hoạch này bạn cũng tự nhận thức được những vấn đề bạn có thể sẽ đối mặt trong tương lai và xác định cho mình một lộ trình để đi tiếp.

  pdf8p hamdocsach08 26-12-2010 129 33   Download

 • Tài liệu gồm kế hoạch năm học 2016-2017 với chủ đề Bé và các bạn, dự kiến các chủ đề và phiếu hỏi phụ huynh để giúp giáo viên có thêm thông tin hỗ trợ trong việc đánh giá sự phát triển của trẻ, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục giúp trẻ ngày càng tiến bộ. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

  xls48p nguyenthihien05 19-03-2017 540 19   Download

 • Một kế hoạch marketing tốt cũng giống như kế hoạch đánh trận hay thi đấu. Kế hoạch marketing nên được sử dụng với chức năng định hướng và đưa ra kế hoạch hành động để phát triển hoạt động kinh doanh. Kế hoạch cũng cần thể hiện tính linh động vì khi bạn bắt đầu thử nghiệm và đo lường hiệu quả của những chiến thuật áp dụng, bạn sẽ cần điều chỉnh kế hoạch theo thời gian để nắm bắt thị trường hay gia tăng thị phần....

  pdf7p robben1357 06-03-2011 89 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM GÓI THẦU “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỈNH THÍ ĐIỂM” CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p chubebandiem 17-12-2010 73 5   Download

 • Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  doc1p uyenson 19-08-2009 68 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 - ĐỢT 3 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG, NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ)

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 41 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh kế hoạch
p_strCode=dieuchinhkehoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2