intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khiển 8279

Xem 1-19 trên 19 kết quả Điều khiển 8279
 • Cấu tạo của kit vi điều khiển 8951 gồm 4 phần chủ yếu: Đơn vị xử lí trung tâm CPU. Bộ nhớ (bao gồm RAM và EPROM) khối I/0 với đầu giao tiếp là 8255. Khối quét bàn phím và hiển thị dùng IC quét 8279. 1. Đơn vị xử lý trung tâm: Phần tử trung tâm là vi điều khiển 8951 đã được giới thiệu phần trên gồm các chân như sau: 16 đường địa chỉ : A0 – A15. 8 đường dữ liệu :D0 – D7. Các đường điều khiển : /RD , /WR ,...

  pdf5p kienza51 14-11-2010 190 67   Download

 • Để có khả năng sử dụng thành thaọ 8279, trước hết phải hiểu rõ bản chất các từ điều khiển của 8279 . 8279 có tất cả 8 từ điều khiển, tùy theo mục đích sử dụng mà chọn từ điều khiển thích hợp . 1.Đặt Mode hiển thị / bàn phím Mã MSB LSB 0 0 0 D D K K K Trong đó,DD là mốt hiển thị và KKK là Mode bàn phím: D D 0 0 Hiển thị 8 ký tự 8 bit -Ghi trái 0 1 Hiển thị 16 ký tự,8 bit -Ghi trái 1 0 Hiển thị...

  pdf15p zeroduong13 22-11-2010 91 24   Download

 • IC 8279 có 1 đường địa chỉ A0 cho chức năng lựa chọn như sau: A0 = 02 : 8279 xem dữ liệu từ vi xử lí gởi tới 8279 là dữ liệu để hiển thị. A0 = 12 :8279 xem dữ liệu từ vi xử lí gởi đến là dữ liệu của lệnh điều khiển 8279. Các lệnh điều khiển của 8279: Keyboab/díplảy mode set: + Mã 0 0 0 D D K K K Trong đó hai bit Đ dùng để thiết lập mode hiển thị, 3 bit KKK dùng để thiết lập mode quét bàn phím....

  pdf9p chungtinh_viem 22-08-2010 100 16   Download

 • 8279 có 8 byte RAM bên trong để chứa mã của phím ấn hay mã của các sensor, để truy xuất đến từng byte dữ liệu mã của phím ấn hay của sensor ta có thể điều chỉnh các bit AAA tương ứng. Bộ nhớ này thuộc kiểu FIFO. + Al ( automatically increment): ở mức 1 có chức năng làm con trỏ tự động tăng lên byte kế để sẵn sàng cho việc đọc dữ liệu. Nếu Al= 0 con trỏ sẽ không thay đổi. 4. Read Display RAM: + 8279 có 16 byte RAM bên trong do con trỏ 4...

  pdf8p kienza51 14-11-2010 129 44   Download

 • Lệnh này có chức năng chia tần số xung clock ở ngõ vào clk ở chân số 3, các bit PPPPP dùng để xác định số chia nằm trong khoảng từ 2 đến 30, tần số hoạt động của mạch quét hiển thị và chóng dội của 8279 thường là 100 Khz, nếu tần số ở ngõ vào là 2Mhz thì phải chia cho 20 để được 100 Khz, khi đó các bit PPPPP có giá trị là 10100.

  pdf6p kentit 20-08-2010 108 40   Download

 • Sử dụng 8279 là một phương pháp dùng phần cứng để giao tiếp với bàn phím ma trận và hiển thị đa hợp. Bất lợi của phương pháp dùng phần mềm là vi xử lí bị bận trong lúc kiểm tra và làm tươi hiển thị. 8279 sẽ thay thế vi xử lí đảm nhận hai nhiệm vụ này. Bất lợi của việc sử dụng 8279 là giá cả. 8279 là một thiết bị dạng DIP –40, có hai phần chính: bàn phím và hiển thị. Phần bàn phím có thể được nối với một ma trận tối đa 64...

  pdf5p zeroduong13 22-11-2010 110 30   Download

 • Kỹ thuật vi xử lí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tự động điều khiển. Nó là kỹ thuật của tương lai, là chìa khoá đi vào công nghệ hiện đại. tuy nhiên đối với sinh viên ngành điện tử đây vẫn còn là một lĩnh vực mới mẽ, hứa hẹn và mở ra nhiều triển vọng. Chính vì vậy, để góp phần tạo nền tảng ban đầu cho việc học tập, tìm hiểu kỹ thuật vi xử lí người viết đã thực hiện đề tài ...

  pdf39p chungtinh_viem 22-08-2010 76 12   Download

 • GỌI CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ PHÍM CHỨC NĂNG GỌI CHƯƠNG TRÌNH CON DỊCH CHUYỂN DỮ LỆU TRONG MỘT Ô NHỚ SANG Ô NHỚ KẾ DỊCH CHUYỂN DỮ LIỆU RA 8 Ô NHỚ ĐỂ HIỂN THỊ LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH KHỞI TẠO 8279 BEGIN ĐẶT ĐỊA CHỈ KHỞI TẠO GỬI TỪ ĐIỀU KHIỂN ĐỂ ĐẶT CHẾ ĐỘ QUÉT PHÍM HIỂN THỊ LỐI VÀO PHẢI 8 LED ĐẶT TẦN SỐ XUNG NGÕ VÀO 8279 XOÁ RAM FÌO, RẾT NGẮT ĐỌC DỮ LIỆU VÀO RAM XUẤT DỮ LỆU TỪ RAM RA ĐỂ HIỂN THỊ END...

  pdf36p kentit 19-08-2010 84 24   Download

 • 8279 kết nối với vi điều khiển thông qua 3 bus gồm bus dữ liệu D7-D0, bus địa chỉ có một đường A0, bus điều khiển RD\, WR\, CS\, Resert, CLK. - Tín hiệu chọn CS\ được kết nối đến một ngõ ra của IC giải mã địa chỉ. Nếu xem bộ nhớ thì bộ nhớ này có 2 ô nhớ. IC 8279 có 1 đường địa chỉ Ao có chức năng lựa chọn như sau: Ao = O2 : 8279 xem dữ liệu từ vi điều khiển gởi đến là dữ liệu để hiển thị. Ao =12 : 8279...

  pdf11p kentit 19-08-2010 96 23   Download

 • Phần mềm được thiết kế nhằm tạo cho Hệ Thống Báo Giờ Tự Động có 5 chức năng như sau:Chức năng tự động báo hiệu. Chức năng tạo thời gian thực và hiển thị thời gian thực. Chức năng điều chỉnh thời gian thực. Chức năng về Hottime gồm : Xem, xoá và đặt mới. Chức năng về Skiptime gồm : Xem, xoá và đặt mới. Mỗi chức năng nêu trên được một chương trình thực hiện. Do đó, phần mềm Hệ Thống gồm 5 chương trình thực hiện 5 chức năng chính của Hệ Thống và 3 chương trình...

  pdf12p chungtinh_viem 22-08-2010 90 17   Download

 • Mô tả chương trình: Chương trình Settime phục vụ người sử dụng trong việc điều chỉnh thời gian thực thông qua bàn phím nhằm giúp người sử dụng điều chỉnh thời gian thực bằng bàn phím. Do đóu, chương trình Settime được đặt ở địa chỉ 08h trong vùng nhớ. Chương trình Settime sẽ gọi chương trình Keypỏ để xử lý bàn phím nhằm giúp người sử dụng điều chỉnh thời gian thực bằng bàn phím. ...

  pdf13p chungtinh_viem 22-08-2010 77 11   Download

 • Đường IRQ lên mức cao bất kì lúc nào việc ghi nhận dữ liệu vào FIFO. Tín hiệu này được sử dụng để ngắt vi xử lí nhằm chỉ thị tính khả dụng của dữ liệu.Lập trình cho 8279 Để có sử dụng 8279, cần biết các từ điều khiển của 8279. 8279 có tất cả tám từ điều khiển, tùy theo mục đích sử dụng mà sẽ chọn từ điều khiển thích hợp

  pdf10p samsung5 25-10-2011 32 3   Download

 • Mạch tạo xung đồng hồ có vai trò như quả tim đập nhịp cho hoạt động của Hệ Thống. việc tạo thời gian thực sẽ càng chính xác nếu tần số xung clock cấp cho FP càng cao. Tuy nhiên, Hệ Thống sẽ hoạt động khó ổn định ở tần số cao do nhiễu xuất hiện trên đường mạch in. Do vậy, tần số xung clock được chọn sau cho giảm thiểu sai số trong việc tạo thời gian thực và tránh được nhiễu xuất hiện trên mạch in để Hệ Thống hoạt động ổn định. Tần số xung clock...

  pdf11p chungtinh_viem 22-08-2010 165 55   Download

 • Việc báo hiệu thời gian trong trường học, trong phân xưởng sản xuất hay ở các xí nghiệp … tuy rất đơn giản nhưng đòi hỏi phải có người quản lý theo dõi thường xuyên và báo hiệu chính xác. Để đề phòng cháy nổ cho các cơ quan, kho tàng … cần phải được trang bị các thiết bị phát hiện hoả hoạn. Việc phát hiện sớm các vụ hoả hoạn sẽ hạn chế được những thiệt hại về tính mạng con người cũng như của cải vật chất. ...

  pdf6p chungtinh_viem 22-08-2010 98 27   Download

 • Tổng quát phần cứng Hệ Thống. Phần cứng Hệ Thống được xây dựng với yêu cầu đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ tốt cho các hoạt động của Hệ Thống. Sơ đồ khối tổng quát của Hệ Thống được mô tả ở hình 1. Trình bày sơ đồ khối Thành phần cốt lõi của Hệ Thống là bộ vi xử lí (P) Z80, các vi mạch nhớ ROM (Read Only Memory), RAM (Random Acces Memory).

  pdf16p chungtinh_viem 22-08-2010 124 26   Download

 • Trước đây đã có một vài Hệ Thống báo Giờ Tự Động được thiết kế và thi công. Tuy nhiên, do chúng được thiết kế bằng cách dùng “erpom” nên đã vấp phải một vài hạn chế về tính năng trong sử dụng cũng như việc tính toán phức tạp trong kết nối phần cứng. Sau đây, người viết sẽ giới thiệu hai dạng mạch dùng “erpom” điển hình.

  pdf10p chungtinh_viem 22-08-2010 119 24   Download

 • Với thiết kế như trên, phần mềm Hệ Thống hoạt động tốt và ổn định, hoàn toàn tương thích với phần cứng. Qua thực nghiệm, Hệ Thống hoạt động tốt, các tính năng đã đề ra đều đạt yêu cầu. Hệ Thống có cách sử dụng đơn giản. Tuy nhiên Hệ Thống cũng có một số hạn chế: Hệ Thống đòi hỏi phải được cấp điện liên tục để hoạt động đếm thời gian và báo hiệu chính xác. Do đó, Hệ Thống phải dùng đến accu dự phòng, người sử dụng phải tốn chi phí cho accu....

  pdf5p chungtinh_viem 22-08-2010 87 11   Download

 • Mô tả chương trình: Chương trình MAIN được đặt vào vùng nhớ bắt đầu từ địa chỉ 0000h. Nó được thực hiện ngay khi hệ thống vừa được cấp điện. Chương trình MAIN sẽ khởi động hệ thống và thực hiện chức năng tự động báo hiệu. Lưu đồ tổng quát như sau: BẮT ĐẦU CHỜ 1 PHÚT KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG N THỜI GIAN THỰC BẰNG THỜI ĐIỂM BÁO HIỆU ? Y CÓ BÁO HIỆU KHÔNG ?

  pdf8p chungtinh_viem 22-08-2010 85 9   Download

 • Chương trình Skiptime tương tự như Hottime phục vụ 3 chức năng về Skiptime : Xem Skiptime có trong bảng, xoá Skiptime và đặt Skiptime. Chương trình sẽ được đặt tại địa chỉ 0028h trong vùng nhớ để phục vụ cho ngắt INT mode 0. Về hoạt động hoàn toàn giống chương trình Hottime nhưng Skiptime không cần đặt mã chuông , địa chỉ đầu bảng Skiptime là 1028h và mỗi Skiptime có 2 byte. Lưu đồ tổng quát hoàn toàn giống như lưu đồ tổng quát của chương trình Hottime....

  pdf17p chungtinh_viem 22-08-2010 69 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều khiển 8279
p_strCode=dieukhien8279

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản